Advertisement

Verantwoord medisch handelen

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De centrale vraag voor de medische ethiek is telkens: wat is ethisch verantwoord medisch handelen? Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, kan deze vraag worden opgevat als descriptief of normatief. Als vraag van de descriptieve ethiek kan ze worden beantwoord door nauwkeurig studie te maken van de morele opvattingen van artsen of van de normen en waarden zoals die in de dagelijkse zorgpraktijk worden gehanteerd. Een dergelijke praktijkbeschrijving is noodzakelijk om te weten waarover we het hebben: wat wordt feitelijk verstaan onder goed handelen in de geneeskunde? De gestelde vraag kan ook worden opgevat als een vraag van de normatieve ethiek. Dan gaat het om de beoordeling van de gehanteerde normen en waarden en van de naar voren gebrachte opvattingen.

Ter verdere lezing

 1. S.F. Barker (ed.): Respectfor life in medicine, philosophy, and the law. The Johns Hopkins University Press, Baltimore/London, 1977.Google Scholar
 2. K Bayertz (ed.): Sanctity of life and human dignity. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1996.Google Scholar
 3. T.L. Beauchamp en L.B. McCullough: Medicalethics. Themoral responsibilityof physicians. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ.), 1984.Google Scholar
 4. R. Dworkin: Life’s dominion. An argument about abortion and euthanasia. Harper & Collins Publishers, Londen, 1993.Google Scholar
 5. N.M. Ford: The prenatal person. Ethicsfrom conception to birth. Blackwell Publishing, Oxford, 2002.Google Scholar
 6. H. Kuhse: The sanctity-of-life doctrine in medicine. A critique. Clarendon Press, Oxford, 1987.Google Scholar
 7. E. Pellegrino en D.C. Thomasma: For the patient’s good. The restoration of beneficence in health care. Oxford University Press, NewYork/Oxford, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations