Advertisement

Wetenschap

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Het gebruik en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en inzicht vormen een vanzelfsprekend onderdeel van de geneeskunde. Alleen in de alternatieve geneeskunde wordt dat gebruik soms betwist of genegeerd. In de reguliere opleiding tot arts is de afgelopen decennia echter steeds meer nadruk gelegd op wetenschappelijke vorming en attitude. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en aan de wijze waarop ethische toetsing van mensgebonden onderzoek in Nederland plaatsvindt. Iedere arts kan in haar of zijn werkkring te maken krijgen met wetenschappelijke experimenten en zal dan een uitspraak moeten kunnen doen over de morele aanvaardbaarheid van dat onderzoek. Dan gaat het vaak om concrete problemen en risico’s van bepaalde handelingen of geneesmiddelen. Om in zo’n concreet geval een dergelijke uitspraak te kunnen doen, is inzicht in en reflectie op de grenzen en mogelijkheden van wetenschappelijke kennis noodzakelijk. Daarmee zal worden begonnen, waarna de op de praktijk gerichte richtlijnen volgen.

Ter verdere lezing

 1. L.K. Altman: Who goes first? The story of self-experimentation in medicine. University of Clifornia Press, Berkeley, 1998. Google Scholar
 2. C.H. Coleman, J.A. Menikoff, J.A. Goldner and N.N. Dubler: The ethics and regulation of research with human subjects. Matthew Bender, Kansas, 2005.Google Scholar
 3. E.J. Emanuel, C. Grady, R.A. Crouch, R. Lie, F. Miller and D. Wendler (eds.): The Oxford textbook of clinical research ethics. Oxford University Press, Oxford, 2008.Google Scholar
 4. J.S. Hawkins and E.J. Emanuel (eds.): Exploitation and developing countries: The ethics of clinical research. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2008.Google Scholar
 5. A. Plomer: The law and ethics of medical research. Taylor and Francis, London, 2005Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations