Advertisement

DGT-J-Vaardigheidstraining: inhoud, opbouw en richtlijnen

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Abstract

De DGT-J-Vaardigheidstraining bestaat uit vier modules. Hieronder wordt de opbouw en het doel van de modules beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller

There are no affiliations available

Personalised recommendations