Advertisement

DGT-J: specifieke aanpassingen

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller
Chapter
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Abstract

Wil men een DGT-behandeling uitvoeren bij adolescenten, dan zijn op een aantal terreinen aanpassingen nodig ten opzichte van de DGT voor volwassenen. Adolescenten verschillen qua cognitieve, emotionele en sociale leefwereld van volwassenen. Een therapeut die is opgeleid in het kinder- en jeugdveld houdt vaak al vanzelf rekening met het ontwikkelingsniveau van de jongere en is gewend oog te hebben voor de emotionele en sociale belevingswereld en de gezinsomgeving van de jongere. Adolescenten zijn volop in ontwikkeling: de wereld van een dertienjarige ligt mijlenver af van de wereld van een achttienjarige. DGT bij adolescenten is dus maatwerk: bij iedere jongere moet weer opnieuw een inschatting worden gemaakt van het cognitieve, emotionele en sociale niveau en van de systeemdynamiek, om de uitvoering van de DGT daaraan aan te passen. Ook in de vaardigheidstraining voor jongeren zijn daarom aanpassingen in het protocol doorgevoerd: soms inhoudelijke aanpassingen, met name aanpassingen qua stijl, uitleg en verwerkingsvormen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

Authors and Affiliations

  • Rosanne de Bruin
  • Agaath Koudstaal
  • Nicole Muller

There are no affiliations available

Personalised recommendations