Advertisement

Sensitiviteit van pleegouders en de ontwikkeling van gehechtheid

 • Mirjam Oosterman

Abstract

Het plaatsen van kinderen in pleeggezinnen is een maatregel gericht op de bescherming van kinderen tegen verdere risico’s die verbonden zijn aan hun eigen leefomgeving. Inherent aan het uit huis plaatsen van kinderen is echter de verbreking van de gehechtheidsrelatie van kind en ouder. De gehechtheidstheorie , geformuleerd door John Bowlby (1969/1997), stelt dat hoe onveilig een gehechtheidsrelatie ook is, scheiding van een primaire gehechtheidsfiguur zal leiden tot gevoelens van verdriet, angst en stress. Deze gevoelens kunnen alleen opgelost worden als kinderen in staat zijn om nieuwe gehechtheidsrelaties op te bouwen met hun pleegouders. De vorming van deze relaties is echter niet vanzelfsprekend en bovendien is de duurzaamheid van een pleegouder-pleegkindrelatie onzeker. Dit laatste heeft te maken met het feit dat het Nederlandse pleegzorgbeleid gericht is op de uiteindelijke terugkeer van pleegkinderen naar hun biologische ouders. Daarnaast kunnen pleegzorgplaatsingen om andere redenen afgebroken worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. APA (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 th edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Bakermans-Kranenburg, M.J., IJzendoorn, M.H. van & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195–215.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Boris, N.W., Hinshaw-Fuselier, S.S., Smyke, A.T., Scheeringa, M.S., Heller, S.S. & Zeanah, C.H. (2004). Comparing criteria for attachment disorders: Establishing reliability and validity in high-risk samples. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 568–577.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Bowlby, J. (1969/1997). Attachment and loss. Volume 1 Attachment. Londen: Pimlico.Google Scholar
 5. Cantos, A.L., Gries, L.T. & Slis, V. (1996). Correlates of therapy referral in foster children. Child Abuse & Neglect, 20 , 921–931.CrossRefGoogle Scholar
 6. Cole, S.A. (2005). Infants in foster care: Relational and environmental factors affecting attachment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 23, 43–61.CrossRefGoogle Scholar
 7. Dozier, M., Peloso, E., Lindhiem, O., Gordon, M.K., Manni, M., Sepulveda, S. et al. (2006). Developing evidence-based interventions for foster children: An example of a randomized clinical trial with infants and toddlers. Journal of Social Issues, 62, 767–785CrossRefGoogle Scholar
 8. Dozier, M., Stovall, K.C., Albus, K.E. & Bates, B. (2001). Attachment for infants in foster care: The role of caregiver state of mind. Child Development, 72, 1467–1477.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Fisher, P.A. & Kim, H.K. (2007). Intervention effects on foster preschoolers’ attachment-related behaviors from a randomized trial. Prevention Science, 8, 161–170.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. IJzendoorn, M.H. van (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the adult attachment interview. Psychological Bulletin, 117, 387–403.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Lawrence, C.R., Carlson, E.A. & Egeland, B. (2006). The impact of foster care on development. Development and Psychopathology, 18, 57–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Newman, L. & Mares, S. (2007). Recent advances in the theories of and interventions with attachment disorders. Current Opinion in Psychiatry, 20, 343–348.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Oosterman, M. & Schuengel, C. (2008). Attachment in foster children associated with caregivers’ sensitivity and behavioral problems. Infant Mental Health Journal, 29, 609–623.CrossRefGoogle Scholar
 14. Oosterman, M., Schuengel, C., Slot, N.W., Bullens, R.A.R. & Doreleijers, T.A.H. (2007). Disruptions in foster care: A review and meta-analysis. Children and Youth Services Review, 29, 53–76.CrossRefGoogle Scholar
 15. Roy, P., Rutter, M. & Pickles, A. (2000). Institutional care: Risk from family background or pattern of rearing? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, 139–150.CrossRefGoogle Scholar
 16. Rutter, M., Colvert, E., Kreppner, J., Beckett, C., Castle, J., Groothues, C. et al. (2007). Early adolescent outcomes for institutionally-deprived and non-deprived adoptees. I: Disinhibited attachment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 17–30.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Sroufe, L.A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment and Human Development, 7, 349–367.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Stovall-McClough, K.C. & Dozier, M. (2004). Forming attachments in foster care: Infant attachment behaviours during the first 2 months of placement. Development and Psychopathology, 16, 253–271.PubMedGoogle Scholar
 19. Wolff, M.S. de & IJzendoorn, M.H. van (1997). Sensitivity and attachment: A meta-analysis on parental antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571–591.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Zilberstein, K. (2006). Clarifying core characteristics of attachment disorders: A review of current research and theory. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 55–64.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Mirjam Oosterman

There are no affiliations available

Personalised recommendations