Advertisement

Wet op de jeugdzorg in uitvoering

Ervaringen met de Wet op de jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg
 • Mariëlle R. Bruning

Abstract

Over de jeugdzorg is de laatste jaren veel te doen geweest: wachtlijsten, lange doorlooptijden, ernstige incidenten met dramatische afloop, kritische (inspectie)onderzoeken, vragen en toezeggingen vanuit de politiek; de jeugdzorg is flink in beweging en is momenteel aan veel maatschappelijke kritiek onderhevig. Tegelijkertijd maakt de grote aandacht voor de jeugdzorg dat er flink wordt gewerkt aan de professionalisering ervan en aan het verhelpen van knelpunten. Vanuit de politiek wordt dit ondersteund en verder gestimuleerd: het eerste programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft sinds de start in 2007 al laten zien dat er veel meer aandacht is voor de jeugdzorg en dat er ook door de overheid hard wordt gewerkt om verbeteringen in de jeugdzorg te realiseren. Al voor de zomer van 2007 werden het ministerieprogramma Alle kansen voor alle kinderen en het Actieplan Aanpak Kindermishandeling gepresenteerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Baecke, J.A.H., Bremmer, P. & Glas, M.H. (november 2006). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg, eindrapport (p. 50). Barneveld: Bestuur & Management Consultants.Google Scholar
 2. Ministerie van Justitie (2006). Kinderen eerst: advies van de werkgroep Wetgeving voor de aanpassing van de kinderbeschermingswetgeving . Den Haag: ministerie van Justitie, werkgroep Wetgeving (www.justitie.nl).Google Scholar
 3. TK 2006–2007a. Alle kansen voor alle kinderen – programma voor jeugd en gezin 2007–2011, Voorwoord. Bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 31 001, nr. 5.Google Scholar
 4. TK 2006–2007b. Kamerstukken II 2006/07, 29 815, nr. 104, p. 2.Google Scholar
 5. TK 2006–2007c. Handelingen II 2006/07, 29 815, nr. 108, p. 10.Google Scholar
 6. TK 2006–2007d. Handelingen II 2006/07, 29 815, nr. 108, p. 9.Google Scholar
 7. TK 2006–2007e. Kamerstukken II 2006/07, 29 815, nr. 104, p. 2.Google Scholar
 8. TK 2006–2007f. Bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 29 815, nr. 90.Google Scholar
 9. TK 2007–2008. Brief van 24 januari 2008 aan Stichting Kind-Ouders-Grootouders, nietdossierstuk Tweede Kamer 2007/08, jg08000004.Google Scholar
 10. Unen, A. van (2005). Wet op de jeugdzorg – tekst en uitleg (p. 59). Den Haag: Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Mariëlle R. Bruning

There are no affiliations available

Personalised recommendations