Advertisement

Gezinsbenaderingen bij jongeren met antisociaal gedrag

 • Maja Deković
 • Jessica Asscher
 • Willeke Manders

Abstract

Het besef dat gezinsfactoren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedrag bij jeugdigen heeft geleid tot meer aandacht voor de rol van de ouders bij preventie- of interventieprogramma’s. Dit is vooral het geval bij programma’s die proberen antisociaal gedrag van jongeren te beïnvloeden. In dit hoofdstuk beginnen we met een kort overzicht van de rol van gezinsfactoren in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Vervolgens geven we een aantal voorbeelden van gezinsgerichte interventies die tegenwoordig ook in Nederland worden toegepast bij preventie en/of behandeling van kinderen en jongeren die antisociaal gedrag vertonen. In de daaropvolgende paragraaf zal ingegaan worden op de vraag waarom en op welke wijze deze interventies positieve effecten teweeg zouden kunnen brengen. Met andere woorden: we proberen de ‘veranderingsmechanismen’ (in de onderzoeksliteratuur vaak ‘mediatoren van interventie-effecten’ genoemd) te identificeren en gaan na in hoeverre hier empirisch bewijs voor bestaat.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Asscher, J.J., Hermanns, J.M.A., Deković, M. & Reitz, E. (2007a). Predicting the effectiveness of the Home-Start parenting support program. Children and Youth Services Review, 29, 247–263.CrossRefGoogle Scholar
 2. Asscher, J.J., Deković, M., Laan, P. Van Der, Prins, P.J.M. & Arum, S. van (2007b). De effectiviteit van Multisysteemtherapie (MST). Knelpunten en kansen bij de implementatie van een randomized controlled trial. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 57–68.Google Scholar
 3. Baydar, N., Reid, M.J. & Webster-Stratton, C. (2003). The role of mental health factors and program engagement in the effectiveness of a preventive parenting program for head start mothers. Child Development, 74 , 1433–1453.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Boendermaker, L., Harder, A., Speetjens, P., Pijl, M. Van Der, Bartelink, C. & Everdingen, J. van (2007). Programmeringsstudie Jeugdzorg. Nederlands Jeugdinstituut/ NJi (www.nji.nl).
 5. Boom, A. ten, Ferwerda, H. & Leiden, I. van (2007). Een pioniersstudie in justitieland: de evaluatie van Halt in een experimentele setting. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 33–44.Google Scholar
 6. Borduin, C.M., Mann, B.J., Cone, L.T., Henggeler, S.W., Fucci, B.R., Blaske, D.M. & Williams, R.A. (1995). Multisystemic treatment of serious juvenile offenders: Longterm prevention of criminality and violence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 569–578.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Brestan, E.V. & Eyberg, S.M. (1998). Effective psychosocial treatments of conduct-disordered children and adolescents: 29 years, 82 studies, and 5,272 kids. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 180–189.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Breuk, R.E, Sexton, T.L., Dam, A. van, Disse, C., Doreleijers, Th.A.H , Slot, W.N. & Rowland, M.K. (2006). The implementation and the cultural adjustment of Functional Family Therapy in a Dutch psychiatric day-treatment center. Journal of Marital and Family Therapy, 32, 515–529.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design . Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 10. Cedar, B. & Levant, R.F. (1990). A meta-analysis of the effects of parent effectiveness training. The American Journal of Family Therapy, 18, 373–384.CrossRefGoogle Scholar
 11. Clingempeel, W.G. & Henggeler, S.W. (2002). Randomized clinical trails, developmental theory, and antisocial youth: Guidelines for research. Development and Psychopathology, 14, 659–711.CrossRefGoogle Scholar
 12. Cho, H., Hallfors, D.D. & Sanchez, V. (2005). Evaluation of a high school peer group intervention for at-risk youth. Journal of Abnormal Child Psychology, 33 , 363–374.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Curtis, N.M., Ronan, K.R. & Borduin, C.M. (2004). Multisystemic treatment: A metaanalysis of outcome studies. Journal of Family Psychology, 18, 411–419.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Deković, M. (1999). Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28, 667–685.CrossRefGoogle Scholar
 15. Deković, M. & Buist, K.L. (2005). Multiple perspectives within the family: Family relationship patterns. Journal of Family Issues, 26, 467–490.CrossRefGoogle Scholar
 16. Deković, M., Janssens, J.M.A.M. & As, N.M.C. van (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42, 223–235.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Deković, M., Prins, P. & Laan, P. Van Der (2004). Multisystemic Therapy with violent antisocial adolescents and their families: Effectiveness, mechanisms of change and differential response. NWO subsidieaanvraag (projectnummer 473-04-408).Google Scholar
 18. Deković, M., Laan, P. Van Der & Prins, P. (2006). Multisystemic Therapy in The Netherlands: Implementation and effectiveness. ZonMw subsidieaanvraag (projectnummer 8250.002).Google Scholar
 19. Deković, M. & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In: I. Weijers & C. Eliaertsm, Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit (pp. 143–161). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.Google Scholar
 20. Dishion, T.J., Bullock, B.M. & Granic, I. (2002). Pragmatism in modelling peer influence: Dynamics, outcomes, and change processes. Development and Psychopathology, 14, 969–981.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Dishion, T.J. & Patterson, G.R. (1992). Age effects in parent training outcome. Behavior Therapy, 23, 719–729.CrossRefGoogle Scholar
 22. Dowden, C. & Andrews, D.A. (2003). Do family interventions work for delinquents? Results of a meta-analysis. Canadian Journal of Criminology, 45, 327–342.Google Scholar
 23. Ehrensaft, M.K., Wasserman, G.A., Verdelli, L., Greenwald, S., Miller, L.S. & Davies, M. (2003). Maternal antisocial behavior, parenting practices and behavior problems in boys at risk for antisocial behavior. Journal of Child and Family Studies, 12, 27–40.CrossRefGoogle Scholar
 24. Farmer, E.M.Z., Compton, S.M., Burns, B.J. & Robertson, E. (2002). Review of the evidence base for treatment of childhood psychotherapy: Externalizing disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1267–1302.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Farrington, D.P. (2003). Methodological quality standards for evaluation research. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 587, 49–68.CrossRefGoogle Scholar
 26. Farrington, D.P. & Welsh, B.C. (2003). Family-based prevention of offending: A metaanalysis. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 36, 127–151.CrossRefGoogle Scholar
 27. Gordon, D.A., Arbuthnot, J., Gustafson, K.E. & McGreen, P. (1988). The effect of Functional Family Therapy with disadvantaged juvenile delinquents on adult criminal behaviour. American Journal of Family Therapy, 16, 243–255.CrossRefGoogle Scholar
 28. Halliday-Boykins, C.A., Schoenwald, S.K. & Letourneau, E.J. (2005). Caregiver-therapist ethnic similarity predicts youth outcomes from an empirically based treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 808–818.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. Henggeler, S.W., Melton, G.B. & Smith, L.A. (1992). Family preservation using multisystemic therapy: An effective alternative to incarcerating serious juvenile offenders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 953–961.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. Henggeler, S.W., Melton, G.B., Brondino, M.J., Scherer, D.G. & Hanley, J.H. (1997). Multisystemic therapy with violent and chronic juvenile offenders and their families: The role of treatment fidelity in successful dissemination. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 821–833.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. Henggeler, S.W., Pickrell, S.G. & Brondino, M.J. (1999). Multisystemic treatment of abusing and dependent delinquents: Outcomes, treatment fidelity, and transportability. Mental Health Services Research, 1, 171–184.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Henggeler, S.W., Schoenwald, S.K., Liao, J.G., Letourneau, E.J. & Edwards, D.L. (2002). Transporting efficacious treatments to field settings: The link between supervisory practices and therapist fidelity in MST programs. Journal of Child and Adolescent Psychology, 31, 155–167.Google Scholar
 33. Henggeler, S.W., Rodick, J.D., Borduin, C.M., Hanson, C.L., Watson, S.M. & Urey, J.R. (1986). Multisystemic Treatment of juvenile offenders: Effects on adolescent behavior and family interactions. Development Psychology, 22, 132–141.CrossRefGoogle Scholar
 34. Hill, J. (2002). Biological, psychological and social processes in the conduct disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 133–164.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. Hoagwood, K.E. (2005). Family-based services in children’s mental health: A Research review and synthesis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 690–713.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 36. Huey, S.J.J., Henggler, S.W., Brondino, M.J. & Pickrel, S.G. (2000). Mechanisms of change in Multisystemic Therapy: Reducing delinquent behavior through therapist adherence and improved family and peer functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 451–467.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 37. Johansson, P. & Høglend, P. (2007). Identifying mechanisms of change in psychotherapy: Mediators of treatment outcome. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14, 1–9.CrossRefGoogle Scholar
 38. Kazdin, A.E. & Nock, M.K. (2003). Delineating mechanisms of change in child and adolescent therapy: methodological issues and research recommendations. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44 (8), 1116–1129.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 39. Kazdin, A.E. & Wassell, G. (1999). Barriers to treatment participation and therapeutic change among children referred for conduct disorder. Journal of Clinical and Child Psychology, 28, 160–172.CrossRefGoogle Scholar
 40. Kraemer, H.C., Wilson, T., Fairburn, C.G. & Agras, W.S. (2002). Mediators and moderators of treatment effects in randomized clinical trials. Archieves of General Psychiatry, 59, 877–883.CrossRefGoogle Scholar
 41. Kumpfer, K.L., Alvarado, R., Smith, P. & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitivity and adaptation in family-based prevention interventions. Prevention Science, 3, 241–246.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. Laan, P. Van Der, Busschbach, J. van & Bijleveld, C. (2007). Experimentele criminologie en criminologische experimenten. Themanummer. Tijdschrift voor Criminologie, 49. Google Scholar
 43. Lundahl, B., Risser, H.J. & Lovejoy, M.C. (2006). A meta-analysis of parent training: Moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26, 86–104.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. Naar-King, S., Ellis, D.A., Idalski, A., Frey, M.A. & Cunningham, P. (2007). Multisystemic therapy decreases parental overestimation of adolescent responsibility for type 1 diabetes management in urban youth. Families, Systems, & Health, 25, 178–189.CrossRefGoogle Scholar
 45. Maccoby, E. E. (2000). Parenting and its effects on children: On reading and misreading behavior genetics. Annual Review of Psychology, 51, 1–27.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 46. Parke, R.D. (2004). Development in the family. Annual Review of Psychology, 55, 365–399.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 47. Parsons, B. & Alexander, J. (1973). Short term family intervention: A therapy outcome study. Journal of consulting and clinical psychology, 41, 195–201.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 48. Patterson, G.R. (2005). The next generation of PMTO models. Behavior Therapist, 28, 25–32.Google Scholar
 49. Patterson, G.R., Reid, J. & Dishion, T. (1992). Antisocial boys. Eugene, OR: Castaglia. Perepletchikova, F. & Kazdin, A.E. (2005). Treatment integrity and therapeutic change: Issues and research recommendations. Clinical Psychology: Science and Practice, 12 , 365–383.Google Scholar
 50. Prinsen, B. & Vries, W. de (2005). Ouders ondersteunen in de jeugdgezondheidszorg. De stand van zaken van opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg anno 2005. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 51. Prinzie, P., Hoeve, M. & Stams, G.J.J.M. (in press). Family processes, parent and child personality characteristics. In: R. Loeber, H.M. Koot, N.W. Slot & P.H. dervan Laan (Eds), Tomorrow’s criminals: The development of antisocial behavior, its causes, and optimal interventions . Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.Google Scholar
 52. Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquiere, P. & Colpin, H. (2004). Parent and child personality characteristics as predictors of negative discipline and externalizing problem behavior in children. European Journal of Personality, 18, 73–102.CrossRefGoogle Scholar
 53. Reese, L.E., Vera, E.M., Simon, T.R. & Ikeda, R.M. (2000). The role of families and care givers as risk and protective factors in preventing youth violence. Clinical Child and Family Psychology Review, 3, 61–77.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 54. Reid, J.B., Patterson, G.R. & Snyder, J. (2002). Antisocial behavior in children and adolescents: A developmental analysis and model for intervention. Washington, DC: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 55. Reitz, E., Dekovi  , M., Meijer, A.M. & Engels, R.C.M.E. (2006). Longitudinal relations among parenting, best friends, and early adolescent problem behavior. Testing bidirectional effects. Journal of Early Adolescence, 26, 272–295.CrossRefGoogle Scholar
 56. Schoenwald, S.K., Halliday-Boykins, C.A. & Henggeler, S.W. (2003). Client-level predictors of adherence to MST in community service settings. Family Process, 42 , 345–359.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 57. Schoenwald, S.K., Henggeler, S.W., Brodino, M.J. & Rowland, M.D. (2000). Multisystemic therapy: Monitoring treatment fidelity. Family Process, 39, 83–103.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 58. Schoenwald, S.K., Letourneau, E.J. & Halliday-Boykins, C. (2005). Predicting therapist adherence to a transported family-based treatment for youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 658–670.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 59. Schoenwald, S.K., Sheidow, A.J. & Letourneau, E.J. (2004). Toward effective quality assurance in evidence-based practice: Links between expert consultation, therapist fidelity and child outcomes. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 94–104.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 60. Serketich, W.J. & Dumas, J.E. (1996). The effectiveness of behavioural parent training to modify antisocial behaviour in children: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 171–186.CrossRefGoogle Scholar
 61. Sexton, T.L. & Alexander, J.F. (2000). Functional Family Therapy. Juvenile Justice Bulletin, December 2000, 1–7.Google Scholar
 62. Slot, N.W., Bijl, B. & Veldt, M.C.E.A. (2006). The evaluation of Functional Family Therapy in The Netherlands. ZonMw subsidieaanvraag (projectnummer 8250.003).Google Scholar
 63. Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescent, 11, 1–19.CrossRefGoogle Scholar
 64. Verdurmen, J., Oort, M. van, Meeuwissen, J., Ketelaars, T., Graaf, I. de, Cuijpers, P., Ruiter, C. de & Vollebergh, W. (2003). Effectiveness of preventive intervention focused on youth: state of art. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 65. Weersing, V.R. & Weisz, J.R. (2002). Mechanisms of action in youth psychotherapy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 3–29.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Maja Deković
 • Jessica Asscher
 • Willeke Manders

There are no affiliations available

Personalised recommendations