Advertisement

SPRINT: preventieve interventie voor kinderen met riskant probleemgedrag

 • Wim Slot
 • Inez Berends

Abstract

‘Veel kinderen doen wel eens iets verkeerd en meestal gaat het om onschuldige feiten. Trouwens: de meeste kinderen groeien er wel overheen.’ Deze en vergelijkbare reacties volgden op het verschijnen van een onderzoeksrapport (Loeber et al., 2008) dat bepleitte meer aandacht te schenken aan kinderen met antisociaal gedrag. Het rapport liet zien dat van de 10- en 11-jarigen jaarlijks 33 procent gedrag laat zien dat strafbaar zou zijn geweest als het om kinderen van 12 jaar of ouder was gegaan. De cijfers kwamen uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie (Van der Laan & Blom, 2006). Diezelfde studie liet zien dat ruim 65 procent van de 16- en 17-jarigen jaarlijks een delict pleegt. Als we zwartrijden en het illegaal afsteken van vuurwerk buiten beschouwing laten, is dat bijna 50 procent. Kijken we vervolgens naar degenen onder hen die regelmatig ernstige delicten plegen – waaronder geweld – dan komen we op een dikke 5 procent.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Kerr, M., Stattin, H. & Trost, K. (1999). To know you is to trust you: parents’ trust is rooted in child disclosure of information. Journal of Adolescence, 22, 737–752PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Laan, A.M. Van Der, Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Meppel: Boom.Google Scholar
 3. Leeuwen, E. van & Bijl. B. (2003a). De validiteit van het SPRINT Instrumentarium; Eerste deelrapport van het evaluatie onderzoek, Peildatum 1 december2003. Duivendrecht: PI Research.Google Scholar
 4. Leeuwen, E. van & Bijl. B. (2003b). SPRINT Resultaten; Tweede deelrapport van het evaluatie onderzoek, over de uitkomsten van de interventie. Duivendrecht: PI Research.Google Scholar
 5. Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquentie en hun relevantie voor interventies: Nooit te vroeg en nooit te laat. Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie. Amsterdam: Vrije Universiteit, faculteit der Psychologie en Pedagogiek.Google Scholar
 6. Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber & Rasking White, H. (2008). Violence and serious theft. Development and prediction from childhood to adulthood. New York: Routledge.Google Scholar
 7. Loeber, R., Slot, N.W., Laan, P. Van Der & Hoeve, M. (2008). Tomorrows criminals. The development of child delinquency and effective interventions. Farnam: Ashgate.Google Scholar
 8. Meijer, R.E. de, Janssen, J. & Veerman, J.W. (12004). Handleiding BeoordelingsSchaal Tevredenheid en Effect (BESTE). Nijmegen: Katholieke Universiteit, ACSW/Praktikon.Google Scholar
 9. Slot, N.W. (1999). De dagelijkse routine: een praktisch begrip bij de planning en uitvoering van hulpverlening. In: E.J. Knorth & M. Smit (red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 271–286). Leuven: Garant.Google Scholar
 10. Odgers, C.L., Moffitt, T.E., Broadbent, J.M., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., Poulton, R., Sears, M.R., Thomson, W.M. & Caspi, A. (2008). Female and male antisocial trajectories: From childhood origins to adult outcomes. Development and Psychopathology, 20 , 673–716.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Ossen, A. (2009). Evaluatie van het SPRINT-project: onderzoek naar verschillen in bevindingen tussen trainers en leerkrachten over het resultaat van de interventies. Masterthese. Amsterdam: Vrije Universiteit, orthopedagogiek.Google Scholar
 12. Veldt, M.C.A.E. Van Der & Tooren, A. van (2003). De gezinnen van 2002. Families First voor Licht Verstandelijk Gehandicapten. Eindrapport vervolgonderzoek (deel III). Utrecht: NIZWGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Wim Slot
 • Inez Berends

There are no affiliations available

Personalised recommendations