Advertisement

Inleiding – Doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht; altijd en voor ieder kind

  • Wim Slot

Abstract

De Wet op de jeugdzorg spreekt op verschillende plaatsen over de kwaliteit van de zorg. Artikel 13 lid 2 stelt dat het Bureau Jeugdzorg de hem toebedeelde taken op een verantwoorde wijze dient uit te voeren ‘… hetgeen in ieder geval een doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte uitvoering inhoudt’. De term in ieder geval is afgeleid van het werkwoord ‘gevallen’ en betekent: wat er ook gebeurt. Altijd dus. De wetgever heeft echter ongetwijfeld bedacht dat we deze term tegenwoordig vaker met het zelfstandig naamwoord ‘geval’ associëren. En zo wordt de betekenis van lid 2 datgene wat de titel van dit hoofdstuk zegt. En dat is niet niks. Voor de zorgaanbieder is de wet zelfs nog iets strenger. Artikel 24 lid 1 spreekt over ‘verantwoorde zorg’ en bevat eveneens de zinsnede ‘in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht’, maar voegt er nog aan toe dat de zorg ‘van een goed niveau’ moet zijn en ‘afgestemd op de reële behoefte van de cliënt’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Barnoski, R. (2004). Outcome evaluation of Washington State’s research-based programs for juvenile offenders. Olympia WA: Washington State Institute for Public Policy (geraadpleegd op 25 juni 2009 http://www.wsipp.wa.gov/rptfiles/04-01-1201.pdf).
  2. Dishion, T.J., McCord, J. & Poulin, F. (2002). Wanneer interventies schadelijke effecten hebben: peer groups en probleemgedrag. Kind en Adolescent Review, 9 (4), 373–394.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Wim Slot

There are no affiliations available

Personalised recommendations