Advertisement

Bejegening van jongeren in een behandelinrichting

De rol van mentale representaties van gehechtheid
 • Monique Zegers
 • Carlo Schuengel
Chapter

Abstract

Plaatsing in een jeugdinrichting is het laatste alternatief voor jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Als de hulpverlening in het eigen gezin onvoldoende uithaalt, is er slechts voor een kleinere groep jongeren van twaalf jaar of ouder plaats in een pleeggezin. Plaatsing in een jeugdinrichting heeft niet alleen het oogmerk om jongeren uit een bedreigende omgeving te halen. Behandelinrichtingen passen ook verschillende methodieken toe om probleemgedrag te verminderen en de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Over het effect van behandeling in een residentiële setting is discussie. Uit onderzoek onder jongeren in justitiële inrichtingen, zoals onder jongeren van de Hunnerberg (Van Dam, 2005), blijkt over het algemeen dat de meerderheid van de jongeren al binnen een jaar na vertrek uit de inrichting recidiveert.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Adshead, G. (1998). Psychiatric staff as attachment figures: Understanding management problems in psychiatric services in the light of attachment theory. British Journal of Psychiatry, 172, 64–69.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Bakermans-Kranenburg, M.J., IJzendoorn, M.H. van & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195–215.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Creasey, G. & Ladd, A. (2004). Negative mood regulation expectancies and conflict behaviors in late adolescent college student romantic relationships: The moderating role of generalized attachment representations. Journal of Research on Adolescence, 14, 235–255.CrossRefGoogle Scholar
 4. Crowell, J.A., Treboux, D., Gao, Y., Fyffe, C., Pan, H. & Waters, E. (2002). Assessing secure base behavior in adulthood: Development of a measure, links to adult attachment representations and relations to couples’ communication and reports of relationships. Developmental Psychology, 38, 679–693.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Dam, C. van (2005). Juvenile criminal recidivism: relations with personality and post release environmental risk and protective factors. Ongepubliceerd proefschrift. Nijmegen: Radboud Universiteit.Google Scholar
 6. Derks, F.C.H. & Verhagen, M.F.M. (1991). Constructie interactieschalen staf/patiënt. Ongepubliceerd manuscript. Utrecht: Dr. H. van der Hoeven Kliniek.Google Scholar
 7. Dozier, M., Cue, K.L. & Barnett, L. (1994). Clinicians as caregivers: Role of attachment organization in treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 793–800.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Dozier, M., Peloso, E., Lindhiem, O., Gordon, M.K., Manni, M., Sepulveda, S. et al. (2006). Developing evidence-based interventions for foster children: An example of a randomized clinical trial with infants and toddlers. Journal of Social Issues, 62, 767–785.CrossRefGoogle Scholar
 9. George, C., Kaplan, N. & Main, M. (1996). Adult attachment interview (3rd). Ongepubliceerde handleiding. Berkeley, CA: University of California.Google Scholar
 10. Goodwin, I. (2003). The relevance of attachment theory to the philosophy, organization, and practice of adult mental health care. Clinical Psychology Review, 23, 35–56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Green, J., Kroll, L., Imrie, D., Frances, F.M., Begum, K., Harrison, L. et al. (2001). Health gain and outcome predictors during inpatient and related day treatment in child and adolescent psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 325–332.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Green, J., Jacobs, B., Beecham, J., Dunn, G., Kroll, L., Tobias, C. et al. (2007). Inpatient treatment in child and adolescent psychiatry: A prospective study of health gain and costs. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 1259–1267.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Main, M. & Goldwyn, R. (1994). Adult attachment scoring and classification systems. Ongepubliceerde handleiding Berkeley, CA: University of California.Google Scholar
 14. Moses, T. (2000). Attachment theory and residential treatment: A study of staff- client relationships. American Journal of Orthopsychiatry, 70, 474–490.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Schleiffer, R. & Müller, S. (2003). Die Bindungsrepresentation von Jugendlichen in Heimerziehung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 51, 747–765.Google Scholar
 16. Scholte, E.M. & Ploeg, J.D. Van Der (2000). Exploring factors governing successful residential treatment of youngsters with serious behavioral difficulties: Findings from a longitudinal study in Holland. Childhood: A Global Journal of Child Research, 7, 129–153.Google Scholar
 17. Schuengel, C., Kef, S. Damen, S. & Worm, M. (2009, 4 april). Effect of interaction support for children and adults with disabilities depends on professionals’ attachment representations. In: C. Schuengel & G. Suess (Chairs), Supporting parents and children: The role of professionals’ own attachments. Symposium conducted at the biennial conference of the SRCD, Denver, CO.Google Scholar
 18. Schuengel, C. & IJzendoorn, M.H. van (2001). Attachment in mental health institutions: A critical review of assumptions, clinical implications, and research strategies. Attachment and Human Development, 3, 304–323.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. Schuengel, C., Venmans, J.A.M.A., IJzendoorn, M.H. van & Zegers, M.A.M. (2006). Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren: Onderzoek, diagnostiek en methodiek. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 20. Shirk, S.R. & Karver, M. (2003). Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 452–464.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Slot, N.W. & Spanjaard, H.J.M. (2004). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg (2 e druk). Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 22. Sterkenburg, P.S., Janssen, C.G.C. & Schuengel, C. (2008). The effect of an attachmentbased behaviour therapy for children with visual and severe intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 126–135.CrossRefGoogle Scholar
 23. Tyrrell, C.L., Dozier, M., Teague, G.B. & Fallot, R.D. (1999). Effective treatment relationships for persons with serious psychiatric disorders: The importance of attachment states of mind. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 725–733.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. IJzendoorn, M.H. van (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Psychological Bulletin, 117, 387–403.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. IJzendoorn, M.H. van, Feldbrugge, J.T.T.M., Derks, F.C.H., Ruiter, C. de, Verhagen, M.F.M., Philipse, M.W.G. et al. (1997). Attachment representations of personalitydisordered criminal offenders. American Journal of Orthopsychiatry, 67, 449–459.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. Wallis, P. & Steele, H. (2001). Attachment representations in adolescence: Further evidence from psychiatric residential settings. Attachment and Human Development, 3, 259–268.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. Zegers, M.A.M. (2007). A ttachment among institutionalized adolescents. mental representations, therapeutic relationships and problem behavior. Ongepubliceerd proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 28. Zegers, M.A.M. & Schuengel, C. (2006). Assessing working models of attachment relationships in adolescence: Psychological availability and reliance on adults within and outside the family. Ongepubliceerd manuscript. Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 29. Zegers, M.A.M., Schuengel, C., IJzendoorn, M.H. van & Janssens, J.M.A.M. (2006). Attachment representations of institutionalized adolescents and their professional caregivers: Predicting the development of therapeutic relationships. American Journal of Orthopsychiatry, 76, 325–334.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Monique Zegers
 • Carlo Schuengel

There are no affiliations available

Personalised recommendations