Advertisement

Discipline en interdiscipline in de jeugdzorg

  • Kees Schuyt

Abstract

Oliver Twist is een zielig boek over een zielige jongen in een zielige tijd. Het beeld van kinderen die nu opgroeien à la Oliver Twist toen, is anders. Ze worden over het algemeen niet meer zielig gevonden, maar lastig. Ze bezorgen de samenleving overlast; ze vormen een gevaar voor zichzelf en voor anderen en zo indirect ook voor de samenleving als geheel. Wie goed luistert naar deze hedendaagse geluiden, verneemt dat dergelijke onrustige, onregelmatige, onbehandelbare jongeren de samenleving op kosten jagen, zowel nu als later, wanneer ze helemaal op het verkeerde pad zijn terechtgekomen. Dit beeld levert het eerste thema van deze bijdrage: van zielig naar lastig.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Horne, Philip (2002; oorspronkelijk gepubliceerd in 1837–1838). Introduction, to Charles Dickens, Oliver Twist (p. xiii). Londen: Penguin Classics.Google Scholar
  2. Jonas, H. (1981). The imperative of responsibility . Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
  3. McGuire, J. (ed.) (1996). What works: reducing reoffending (p. 78). New York: John Wiley.Google Scholar
  4. Lochner, L. & Moretti, E. (2001). The effects of education on crime: evidence from prison inmates, arrests and self reports. Washington: National Bureau of Economic Research (working paper nr. 8605); ook gepubliceerd in: Journal of Law and Economics, 2001.Google Scholar
  5. Maasen Van Den Brink, H. (18 september 2003). Folia, p. 3.Google Scholar
  6. Reijt, F. Van Der (2004). interview in Vrij Nederland , oktober 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Kees Schuyt

There are no affiliations available

Personalised recommendations