Advertisement

CUMULATIEVE ORGANISATIE VAN DE LEERSTOF

Chapter
  • 337 Downloads

Abstract

Er is al een aantal keer gewezen op de objectieve voorwaarden die in de ervaring aan de orde zijn en op hun rol in het al dan niet bevorderen van verrijkte groei van de latere ervaring. In het verlengde hiervan zijn deze objectieve condities, of het nu gaat om waarneming, geheugen, informatie van anderen, of verbeeldingskracht, geïdentificeerd met de onderwerpen voor studie en leren; of, meer algemeen geformuleerd, met de inhoud van de leergang.Tot nu toe is er echter in expliciete zin nog niets over de leerstof op zich gezegd. Daar wil ik het nu over hebben. Wanneer opvoeding in termen van ervaring wordt begrepen komt een overweging duidelijk naar voren. Alles wat een vak kan worden genoemd, of het nu wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde of een van de natuurwetenschappen is, moet afgeleid worden van materiaal dat van meet af aan binnen het kader van de alledaagse levenservaring valt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations