Advertisement

WAT IS VRIJHEID?

Chapter
  • 342 Downloads

Abstract

Op het gevaar af te herhalen wat ik al vaak te berde heb gebracht, wil ik iets zeggen over de andere kant van het probleem van sociale controle, namelijk over wat vrijheid is. De enige vrijheid die van duurzame betekenis is, is vrijheid van intelligentie, dat wil zeggen vrijheid van waarneming en oordeel die uitgeoefend wordt ten behoeve van doelen die intrinsiek waardevol zijn. De meest gebruikelijke misvatting ten aanzien van vrijheid is, naar ik meen, om haar gelijk te stellen aan vrijheid van beweging, of met de uitwendige of fysieke kant van het handelen. Natuurlijk kan deze externe en fysieke kant van het handelen niet gescheiden worden van de interne kant, van vrijheid van denken, verlangen en doel.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations