Advertisement

CRITERIA VAN DE ERVARING

Chapter
  • 338 Downloads

Abstract

Wanneer ook maar enigszins waar is wat er is gezegd over de noodzaak om een theorie van de ervaring te ontwikkelen opdat opvoeding op intelligente wijze vorm kan worden gegeven op basis van de ervaring, dan is het duidelijk dat de eerstvolgende stap in deze discussie bestaat uit de introductie van die principes die het meest belangrijk zijn om zo een theorie te kunnen formuleren. Ik verontschuldig me er dan ook niet voor me bezig te zullen houden met enige filosofische analyse die op een ander moment misschien misplaatst zou zijn. Ik kan u echter enigszins geruststellen door erop te wijzen dat deze analyse geen doel in zichzelf is, maar plaatsvindt om criteria te verkrijgen die later kunnen worden toegepast bij het bespreken van een aantal concrete en, voor de meeste mensen, meer interessante zaken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations