Advertisement

TRADITIONELE VERSUS PROGRESSIEVE OPVOEDING

Chapter
  • 362 Downloads

Abstract

Mensen denken graag in extremen. Ze zijn geneigd hun opvattingen in termen van of-of-keuzes te formuleren, zonder ruimte te zien voor een tussenpositie.Wanneer ze moeten toegeven dat op grond van zulke extremen niet kan worden gehandeld, zijn ze desondanks geneigd vol te houden dat de tegenstellingen in theorie juist zijn, en dat,wanneer het op de praktische uitwerking aankomt, het de omstandigheden zijn die ons tot compromissen nopen. De opvoedingsfilosofie vormt hierop geen uitzondering. De geschiedenis van de opvoedkundige theorievorming wordt gekenmerkt door de tegenstelling tussen de idee dat opvoeding ontwikkeling-van-binnenuit is en de idee dat het vorming-van-buitenaf is; dat opvoeding is gebaseerd op natuurlijke begaafdheid en dat het een proces is waarin natuurlijke neigingen worden afgeleerd en worden vervangen door gewoonten die onder externe druk worden verworven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations