Advertisement

KTGP in de ambulante GGZ

  • Marja van Aken-van der Meer

Abstract

In deel 2 zijn de kernprincipes van KTGP beschreven. Er werd daarbij aangegeven dat KTGP zowel ambulant als klinisch kan worden aangeboden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Marja van Aken-van der Meer

There are no affiliations available

Personalised recommendations