Advertisement

Inleiding KTGP in vogelvlucht

  • Marja van Aken-van der Meer

Abstract

Psychotherapeuten worden geconfronteerd met een steeds verder toenemende vraag naar hun deskundigheid voor een steeds bredere doelgroep. Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen – waarbij de sociaal-culturele omgeving, de economische realiteit en de mondiger cliënt een steeds grotere rol zijn gaan spelen – gecombineerd met nieuwe theoretische ontwikkelingen is hun werkterrein sterk verbreed. Ze staan voor de uitdaging een zeer diverse cliëntengroep verantwoorde therapie te geven, terwijl er minder tijd beschikbaar is. Korte termijn groepspsychotherapie (KTGP) kan een antwoord zijn op een deel van hun problematiek. Door de houding, kennis en vaardigheden die hij ontwikkeld heeft kan de psychotherapeut die volgens de uitgangspunten van deze therapie werkt in minder tijd een deel van de doelgroep een kwalitatief hoogwaardige behandeling bieden. Door de verandering in de financieringsstructuur is groepspsychotherapie, en dus ook deze specifieke vorm van groepstherapie, voor instituten in de GGZ aantrekkelijk geworden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Marja van Aken-van der Meer

There are no affiliations available

Personalised recommendations