Advertisement

De betekenis van huishoudelijk werk

  • W.F. Deelstra

Abstract

Huishoudelijk werk is een noodzakelijk kwaad. Een goed georganiseerd huishouden draagt bij aan lichamelijke gezondheid en welzijn. Een schoon huis is een voorwaarde om goed en gezond te kunnen functioneren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • W.F. Deelstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations