Advertisement

Samenvatting van de therapie

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Laten we eens samenvatten wat je in deze therapie geleerd hebt. Schrijf je belangrijkste bange gedachten op (kijk terug in je therapieboek). Vat per gedachte samen wat je nu weet waaromde gedachte niet klopt. Bedenk daarna een helpende gedachte.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations