Advertisement

Praten met je ouders over angst

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Kinderen praten soms nietmet hun ouders over hun angsten. Of kinderen durven niet aan hun ouders te laten zien waar ze bang voor zijn. Ze willen niet dat hun ouders verkeerd reageren, bijvoorbeeld dat ze boos worden of teveel gaan helpen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations