Advertisement

Experimenten

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Je hebt geleerd bange gedachten uit te dagen door vragen te stellen. Je gaat nu leren omin de praktijk te onderzoeken of de bange gedachten kloppen. Dit doe jemet experimenten, net als in wetenschappelijk onderzoek. Een detective speurt naar bewijzen voor en tegen een bepaald idee: uitdagen. Een onderzoeker bedenkt een experiment omerachter te komen of zijn idee wel of niet klopt. Je gaat experimenten bedenken en doen, omna te gaan of jouw bange gedachten wel of niet kloppen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations