Advertisement

Beloningen

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Het kan zwaar zijn omte gaan doen waar je bang voor bent. Daaromis het belangrijk dat je jezelf beloont voor het oefenen. Dat kun je doen door jezelf een compliment te geven. Je kunt iets leuks of ontspannends gaan doen na de oefening. En je kunt jezelf belonen door een puntensysteem. Je geeft jezelf dan punten voor elke keer dat je een oefening goed gedaan hebt. Je hebt een oefening goed gedaan, als je pasmet de oefening gestopt bent nadat de angst minstens twee punten gezakt is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations