Advertisement

Stap voor stap doen waar je bang voor bent

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Je hebt nu geleerd omje bange gedachten uit te dagen en helpende gedachten temaken.We gaan nu kijken naar je gedrag. Als je dingen vermijdt waar je bang voor bent, word je niet bang. En als je weggaat uit een situatie waar je bang bent geworden, zakt de angst heel snel. Vermijden lijkt dus te helpen tegen de angst. Toch is dat niet zo!Want, door te vermijden blijft je angst bestaan, en wen je niet aan je angst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations