Advertisement

Helpend gedrag

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Helpend gedrag is alles wat jou helpt omje angst te overwinnen, in plaats van deze angst uit de weg te gaan. Dat kan van alles zijn: je knuffelmeenemen, een gebedje opzeggen, in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen: ‘je kunt het!’, enzovoort.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations