Advertisement

Uitdagen en helpende gedachten

  • Susan M. Bögels
Chapter
  • 1.2k Downloads

Je hebt in het vorige hoofdstuk bij elke situatie een bange gedachte opgeschreven. Je gaat nu kritisch naar die gedachte kijken. Als een detective ga je speuren naar bewijzen voor,maar ook tegen die gedachte.We noemen dit ‘uitdagen’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan M. Bögels

There are no affiliations available

Personalised recommendations