Advertisement

Hoe kan ik de draad weer oppakken?

  • Jolien Fox
  • Mieke Zinn
Part of the Leven met een alcoholprobleem book series (AGG)

Abstract

Alcohol blijft verleidelijk gedurende je hele leven. Op momenten dat je de gewoonte had om alcohol te drinken of wanneer in een gezelschap wordt gedronken, blijft de verleiding om mee te doen en meer te drinken dan je je van tevoren had voorgenomen bestaan. Alcohol blijft de eigenschap houden lekker en gezellig te zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Jolien Fox
  • Mieke Zinn

There are no affiliations available

Personalised recommendations