Advertisement

Hoe heeft het zover kunnen komen?

  • Jolien Fox
  • Mieke Zinn
Part of the Leven met een alcoholprobleem book series (AGG)

Abstract

Wanneer je een alcoholprobleem hebt, kan de vraag waarom je alcoholgebruik uit de hand is gelopen je bezighouden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Jolien Fox
  • Mieke Zinn

There are no affiliations available

Personalised recommendations