Advertisement

Milde geheugenproblemen

  • Liesbeth Joosten
  • Sanne van den Berg
  • Jan-Pieter Teunisse

Abstract

Ik merkte al een tijdje dat mijn geheugen achteruitging. Maar je wilt het niet toegeven, hè? Mijn vrouw merkte het ook, zo bleek later. Op een gegeven moment zijn we toch maar naar de huisarts gegaan en die stuurde me naar het ziekenhuis voor onderzoek. Van alles hebben ze met me gedaan; van bloedonderzoek tot geheugenopdrachten aan toe. Ik moest zelfs dingen natekenen!

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Liesbeth Joosten
  • Sanne van den Berg
  • Jan-Pieter Teunisse

There are no affiliations available

Personalised recommendations