Advertisement

Literaturverzeichnis

Chapter
 • 18 Downloads
Part of the Forschung Politikwissenschaft book series (FPOLIT, volume 166)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

Rechtsdokumente

 1. Federal’nyj konstitucionnyj zakon o Konstitucionnom sude Rossijskoj Federacii. In: Ovsepjan, Zanna Iosifovna (Hrsg.): Sbornik zakonodatel’stva po konstitucion-nomu (gosudarstvennomu) pravu Rossijskoj Federacii, Moskva 1997, S. 648–688Google Scholar
 2. Federal’nyj konstitucionnyj zakon o crezvycajnom polozenii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 23/2001, S. 4489–4503Google Scholar
 3. Federal’nyj konstitucionnyj zakon o porjadke prinjatija v Rossijskuju Federaciju i obrazovanija v ee sostave novogo sub“ekta Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 52/2001, S.11187–11192Google Scholar
 4. Federal’nyj zakon o porjadke formirovanija Soveta Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. In: Ovsepjan, Zanna losifovna (Hrsg.): Sbornik zakonodatel’stva po konstitucionnomu (gosudarstvennomu) pravu Rossijskoj Federacii, Moskva 1997, S.297Google Scholar
 5. Federal’nyj zakon o kul’turnych cennostjach, peremescennych v Sojuz SSR v rezul’- tate Vtoroj mirovoj vojny i nachodja56ichsja na territorii Rossijskoj Federacü. In: Rossijskaja Gazeta vom 21.4.1998, S.5Google Scholar
 6. Federal’nyj zakon o porjadke opublikovanija i vstuplenija v silu federal’nych konsti-tucionnych zakonov, federal’nych zakonov, aktov palat Federal’nogo Sobranija. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.8/1998, S.1175–1177Google Scholar
 7. Federal’nyj zakon o porjadke prinjatija i vstuplenija v silu popravok k Konstitucü Rossijskoj Federacü. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacü Nr.10/ 1998, S.2137–2141 (Rossijskaja Gazeta Nr.46 vom 10.3.1998, S.4)Google Scholar
 8. Federal’nyj zakon o koordinacii meidunarodnych i vnesneekonomiCeskich svjazej sub“ektov Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Fede-racii Nr. 2/1999, S.263–267Google Scholar
 9. Federal’nyj zakon o principach i porjadke razgranicenija predmetov vedenija i polno-mocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 26/1999, S.5686–5692Google Scholar
 10. Federal’nyj zakon o vnesenii izmenenija v stat’ju 13 Federal’nogo zakona “O princi-pach i porjadke razgranicenija predmetov vedenija i polnomocij me”zdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Fede-racii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, Nr. 21/2002, S.5177–5178Google Scholar
 11. Federal’nyj zakon ob obscich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’- nych) i ispolnitel’nych organov gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Fe-deracii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, Nr. 42/1999, 5.9417–9437Google Scholar
 12. Federal’nyj zakon o vnesenii izmenenij i dopolnenij v Federal’nyj zakon „Ob obscich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’nych) i ispolnitel’nych prganov gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 31/2000, S.6075–6080Google Scholar
 13. Federal’nyj zakon o vnesenii izmenenij i dopolnenij v Federal’nyj zakon „Ob obsCich principach organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii“. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 32/2000, S. 6243–6245Google Scholar
 14. Federal’nyj zakon o porjadke formirovanija Soveta Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 32/2000, S. 6249–6251Google Scholar
 15. Federal’nyj zakon o vnesenii dopolnenija v Federal’nyj zakon „Ob obkich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’nych) i ispolnitel’nych organov gosu-darstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 7/2001, S.1784Google Scholar
 16. Federal’nyj zakon o politiCeskich partijach. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 29/2001, S.5739–5770Google Scholar
 17. Federal’nyj zakon o vnesenii izmenenij v Federal’nyj zakon „Ob obscich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’nych) i ispolnitel’nych organov gosu-darstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 19/2002, S.4756–4757Google Scholar
 18. Federal’nyj zakon ob oborote zemel’ sel’skochozjajstvennogo znacenija. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.30/2002, S.7632–7642Google Scholar
 19. Federal’nyj zakon o vnesenii dopolnenija i izmenenij v stat’ju 4 Federal’nogo zakona „Ob obicich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’nych) i ispolnitel’nych organov gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 30/2002, S.7680Google Scholar
 20. Ukaz prezidenta Rossijskoj Federacii o merach po preseceniju dejatel’nosti nezakonnych vooruzennych formirovanij na territorii Cecenskoj Respubliki i v zone osetino-ingusskogo konflikta. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 33/1994, S.4888–4889Google Scholar
 21. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o prave sobstvennosti grazdan i juridiceskich lic na zemel’nye ucastki pod ob“ektami nedvizimosti v sel’skoj mestnosti. In: Juridiceskaja Gazeta Nr.10/1996, 14.2.1996, S.1Google Scholar
 22. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o realizacii konstitucionnych pray grazdan na zemlju, 7.3.1996. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.11/ 1996, S.2704–2706 bzw. Rossijskaja Gazeta Nr.47 vom 12.3.1996Google Scholar
 23. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o polnomocnych predstaviteljach Prezidenta Rossijskoj Federacii v palatach Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, Nr. 11/1996, S.2738–2739Google Scholar
 24. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ob utveridenii Polozenija o porjadke raboty po razgraniceniju predmetov vedenija i polnomocij me“zdu federal’nymi organami gosudarstvennoj vlasti i organami gosudarstvennoj vlasti sub”ektov Rossijskoj Federacii i o vzaimnoj peredace osu66estvlenija asti svoich polnomocij federal’- nymi organami ispolnitel’noj vlasti i organami ispolnitel’noj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.12/ 1996, S.2828Google Scholar
 25. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ob utveridenii Polozenija o porjadke vzaimo-dejstvija Prezidenta Rossijskoj Federacii s palatami Federal’nogo Sobranija Ros-sijskoj Federacii v zakonotvorceskom processe. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.16/1996, S.4024Google Scholar
 26. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o Politiceskom konsul’tativnom sovete. In: So-branie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 27/1996, S.6637–6638Google Scholar
 27. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o nekotorych merach po stabilizacii polozenija v sudebnoj sisteme Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossij-skoj Federacii Nr.49/1996, S.10771–10772Google Scholar
 28. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o merach po soversenstvovaniju struktury Ad-ministracii Prezidenta Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Ros-sijskoj Federacii Nr.7/1998, S.1712–1716Google Scholar
 29. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii „Voprosy apparata Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii“. In. Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 12/1999, S.2568–2567Google Scholar
 30. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii „Voprosy apparata Soveta Bezopasnosti Ros-sijskoj Federacii“. In. Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 9/2000, S.2101Google Scholar
 31. Priloienie k Ukazu Prezidenta Rossijskoj Federacii „Voprosy apparata Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii. In. Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 9/2000, S.2102Google Scholar
 32. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o polnomocnom predstavitele Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal’nom okruge. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 20/2000, S. 4318Google Scholar
 33. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii „Voprosy apparata Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii“. In. Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 23/2000, S.4837Google Scholar
 34. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii o Politiceskom konsul’tativnom sovete. In: So-branie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 23/2000, S.6619Google Scholar
 35. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii „Voprosy apparata Soveta Bezopasnosti Rossijskoj Federacii“. In. Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 44/ 2000, S.8515–8516Google Scholar
 36. Ukaz o Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po podgotovke predloienij o raz-grani6enii predmetov vedenija i polnomo6ij mezdu federal’nymi organami gosu-darstvennoj vlasti, organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii i organami mestnogo samoupravlenija. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 26/2001, S.5238–5239Google Scholar
 37. Ukaz o priznanii utrativ§imi silu ukazov Prezidenta Rossijskoj Federacii v svjazi s izdaniem Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 21 ijunja 2001 g. N° 741 „O Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po podgotovke predloienij o raz-grani6enii predmetov vedenija i polnomo6ij meidu federal’nymi organami gosu-darstvennoj vlasti, organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Fede-racii i organami mestnogo samoupravlenija”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 33/2001, S.7158–7159Google Scholar
 38. Poloienie o Glavnom gosudarstvenno-pravovom upravlenii Prezidenta Rossijskoj Fe-deracii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.I 1/1996, 5.2718–2722Google Scholar
 39. Polozenie o polnomo6nych predstaviteljach Prezidenta Rossijskoj Federacii v pala-tach Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 11/1996, S.2739–2741Google Scholar
 40. Poloienie o porjadke raboty po razgrani6eniju predmetov vedenija i polnomo6ij mez-du federal’nymi organami gosudarstvennoj vlasti i organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii i o vzaimnoj pereda6e osu66estvlenija asti svoich polnomo6ij federal’nymi organami ispolnitel’noj vlasti i organami ispolnitel’noj vlasti sub”ektov Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.12/1996, 5.2829–2831Google Scholar
 41. Poloienie o porjadke vzaimodejstvija Prezidenta Rossijskoj Federacii s palatami Fe-deral’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii v zakonotvor6eskom processe. In: So-branie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.16/1996, S.4024–4031Google Scholar
 42. Po1o“zenie o Politi6eskom konsul’tativnom sovete. In: Sobranie zakonodatel’stva Ros-sijskoj Federacii Nr.27/1996, S.6638–6640Google Scholar
 43. Polozenie o Komissii pri Prezidente Rossijskoj Federacii po podgotovke dogovorov o razgrani6enii predmetov vedenija i polnomo6ij meidu federal’nymi organami go-sudarstvennoj vlasti i organami gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Fe-deracii. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, S.237–239Google Scholar
 44. Poloz`enie o polnomo6nom predstavitele Prezidenta Rossijskoj Federacii v federal’- nom okruge. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 20/2000. S. 4319–4324Google Scholar
 45. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o tolkovanii casti 4 stat’i 105 i 106 Konstitucii Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.13/1995, S.2171–2175Google Scholar
 46. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o proverke konstitucionnosti Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 30 nojabrja 1994 goda Nr. 2137 „0 meroprijatijach po vosstanovleniju konstitucionnoj zakonnosti i pravo-porjadka na territorii Cecenskoj Respubliki“, Ukaza Prezidenta Rossijskoj Fede-racü ot 9 dekabrja 1994 Nr. 2166 „O merach po preseceniju dejatel’nosti nezakonnych vooruzennych formirovanij na territorii Cecenskoj Respubliki i v zone osetino-ingusskogo konflikta”, postanovlenija Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 9 dekabrja Nr. 1360 „Ob obespecenii gosudarstvennoj bezopasnosti i territorial’noj celostnosti Rossijskoj Federacii, zakonnosti, pray i svobod graidan, razoruzenija nezakonnych vooruiennych formirovanij na territorii Cecenskoj Respubliki i prilegajuscich k nej regionov Severnogo Kavkaza“, Ukaza Prezi-denta Rossijskoj Federacii ot 2 nojabrja 1993 goda Nr. 1833 „Ob osnovnych po-loienijach voennoj doktriny Rossijskoj Federacii”. In Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 33/1995, S.6293–6303Google Scholar
 47. Osoboe mnenie sud’i Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii G.A. Gadiieva. po delu o proverke konstitucionnosti Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 30 nojabrja 1994 goda Nr. 2137 „O meroprijatijach po vosstanovleniju konstitucionnoj zakonnosti i pravoporjadka na territorü Cecenskoj Respubliki“, Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 9 dekabrja 1994 Nr. 2166 „O merach po prese-ceniju dejatel’nosti nezakonnych vooruzennych formirovanij na territorii Cecen-skoj Respubliki i v zone osetino-ingusskogo konflikta”, postanovlenija Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 9 dekabrja Nr. 1360 „Ob obespecenii gosu-darstvennoj bezopasnosti i territorial’noj celostnosti Rossijskoj Federacii, zakon-nosti, pray i svobod graidan, razoruzenija nezakonnych vooruiennych formiro-vanij na territorü Cecenskoj Respubliki i prilegajuscich k nej regionov Severnogo Kavkaza“, Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 2 nojabrja 1993 goda Nr. 1833 „Ob Osnovnych polozenijach voennoj doktriny Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 33/1995, S.6311–6314Google Scholar
 48. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o tolkovanii stat’i 136 Konstitucii Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.45/1995,5.8157–8160Google Scholar
 49. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o proverke konstitucionnosti rjada polozenij Ustava (Osnovnogo Zakona) Altajskogo kraja. In: So-branie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.4/1996, S.1092–1099. Vgl. a. Rossijskaja Gazeta Nr.20 vom 1.2.1996. S.3 u. 4.Google Scholar
 50. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o proverke konsti-tucionnosti rjada poloienij Ustava (Osnovnogo Zakona) Citinskoj oblasti. In: So-branie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.7/1996, S.1804–1812Google Scholar
 51. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o tolkovanii otdel’nych poloienij stat’i 107 Konstitucii Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zako-nodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.18/1996, S.4728–4733Google Scholar
 52. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o proverke konsti-tucionnosti punkta 2 Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 3 oktjabrja 1994 goda N° 1969 “0 merach po ukrepleniju edinoj sistemy ispolnitel’noj vlasti v Rossijskoj Federacii” i punkta 2.3. Poloienija o glave administracii kraja, oblasti, goroda federal’nogo znacenija, avtonomnoj oblasti, avtonomnogo okruga Ros-sijskoj Federacii, utveridennogo nazvannym Ukazom, 30.4.1996. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.19/1996, S.49–50.Google Scholar
 53. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o razresenii spora meidu Sovetom Federacii i Prezidentom Rossijskoj Federacii, meidu Gosu-darstvennoj Dumoj i Prezidentom Rossijskoj Federacii ob objazannosti Prezi-denta Rossijskoj Federacii podpisat’ prinjatyj Federal’nyj zakon “O kul’turnych cennostjach, peremacennych v Sojuz SSR v rezul’tate Vtoroj mirovoj vojny i nachodja5cichsja na territorii Rossijskoj Federacii. In: Rossijskaja Gazeta vom 21.4.1998, S.6Google Scholar
 54. Osoboe mnenie sud’i Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii E. M. Ametistova. In: Rossijskaja Gazeta vom 21.4.1998, S.6Google Scholar
 55. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o tolkovanii polo-ienij asti 4 stat’i 111 Konstitucii Rossijskoj Federacii. In: Vestnik Konstitucion-nogo Suda Rossijskoj Federacii, Nr. 2/1999, 5.20–34Google Scholar
 56. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda po delu o proverke konstitucionnosti Federal’- nogo zakona ot 15 aprelja 1998 goda „O kul’turnych cennostjach, peremescen-nych v Sojuz SSR v rezul’tate Vtoroj mirovoj vojny i nachodjascichsja na terri-torii Rossijskoj Federacii“, 20.7.1999, Unveröffentlichte AusgabeGoogle Scholar
 57. Opredelenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po zaprosu gruppy depu-tatov Gosudarstvennoj Dumy o proverke sootvetstvija Konstitucii Rossijskoj Fe-deracii otdel’nych poloienij konstitucij Respubliki Adygeja, Respubliki Baskor-tostan, Respubliki Ingusetija, Respubliki Komi, Respubliki Severnaja Osetija — Alanija i Respubliki Tatarstan. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 29/2000, S.5898–5915Google Scholar
 58. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o tolkovanii polo-ienij statej 91 i 92 (east’ 2) Konstitucii Rossijskoj Federacii o dosroCnom pre-krascenii polnomoCij Prezidenta Rossijskoj Federacii v slucae stojkoj nesposobnosti po sostojaniju zdorov’ja osukestvljat’ prinadle“zakie emu polnomocija. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 29/2000, S.5916–5919Google Scholar
 59. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii po delu o proverke konsti-tucionnosti poloienij punkta 5 stat’i 18 i stat’i 30’ Federal’nogo zakona „Ob obscich principach organizacii zakonodatel’nych (predstavitel’nych) i ispolnitel’- nych organov gosudarstvennoj vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”, stat’i 108 Konstitucii Respubliki Tatarstan, stat’i 67 Konstitucii (Osnovnogo Zakona) Res-publiki Sacha (Jakutija) i asti tret’ej stat’i 3 Zakona Respubliki Sacha (Jakutija) „0 vyborach Prezidenta Respubliki Sacha (Jakutija)“. In: Sobranie zakonoda-tel’stva Rossijskoj Federacii Nr.28/2002, S.7315–7326Google Scholar
 60. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haager Abkommen) vom 18.10.1907. In: Völkerrechtliche Verträge, 5. Auflage, Berlin 1991, S.595–605Google Scholar
 61. Charta der Vereinten Nationen. In: Völkerrechtliche Verträge, 5. Auflage, Berlin 1991, S.21–48Google Scholar
 62. Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics adopted at the Seventh (Special) Session of the Supreme Soviet of the USSR Ninth Convocation On October 7, 1977. In: http//www.departments.bucknell.edu//russian/ const/77cons.htmlGoogle Scholar
 63. Dekret über die Bildung des Rates der Volkskommissare vom 8.11.1917. In: Altrichter, Helmut: Die Sowjetunion: Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod, Bd.1: Staat und Partei, München 1986, S.26–27Google Scholar
 64. Dekret über die Auflösung der Konstituierenden Versammlung vorn 19.1.1918. In: Altrichter, Helmut: Die Sowjetunion: Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod, Bd.1: Staat und Partei, München 1986, S.29–31Google Scholar
 65. Dogovor „0 mire i prinzipach vzaimootno§enij mezdu Rossijskoj Federaciej i Cecenskoj Respublikoj Ickerija“. In: Guboglo, M.N. (Hrsg.): Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, S.292Google Scholar
 66. Dogovor „o razgranicenii predmetov vedenija i polnomocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti Krasnodarskogo kraja“. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, S.293–294Google Scholar
 67. Dogovor „0 razgranicenii predmetov vedenija i polnomocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti Orenburgskoj oblasti“. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, 5.320–321Google Scholar
 68. Dogovor „O razgranicenii predmetov vedenija i polnomocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti Respubliki Sacha (Jakutija)“. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, 5.270–276Google Scholar
 69. Dogovor “O razgranicenii predmetov vedenija i polnomocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti Sverdlovskoj oblasti” In: Rossijskaja Gazeta Nr. 20 vom 1.2.1996, S.5Google Scholar
 70. Dogovor Rossijskoj Federacii i Respubliki Tatarstan „0 razgranicenii predmetov vedenija i vzaimnom delegirovanii polnomocij mezdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami gosudarstvennoj vlasti Respubliki Tatarstan“. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, S.247–252Google Scholar
 71. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 40, 237, 28.10.1975. In: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 1976, 5.237–261Google Scholar
 72. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 49, 89, 8.8.1978. In Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 1979, S.89–174 Grazdanskij Kodeks Rossijskoj Federacii. Cast’ Pervaja. Moskva 1995Google Scholar
 73. Haager Abkommen für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. In: Geiger, Rudolf (Hrsg.): Recht der internationalen Beziehungen — Ein Führer durch internationale Abkommen und Organisationen, 3. Auflage, München 1982, S.370–373Google Scholar
 74. Konstitucija Rossijskoj Federacii, Moskva 1993 (VRF)Google Scholar
 75. Poloienie o vyborach v Gosudarstvennuju Dumu vom 6.8.1905. In: Abdulatipov, R.G.: Federalizm v istorii Rossii — Kniga pervaja, Moskva 1992. S.130, Segodnja Nr.195 vom 13.10.1995, S.3Google Scholar
 76. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal’nomu Sobraniju: Ob ukreplenii Rossijskogo gosudarstva.. In: Rossijskaja Gazeta vom 25.2.1994, S.1–7Google Scholar
 77. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal’nomu Sobraniju: O dejstvennosti gosudarstvennoj vlasti v Rossii. In: Rossijskaja Gazeta vom 17.2.1995, 5.1–8Google Scholar
 78. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Federal’nomu Sobraniju. In: Rossijskaja Gazeta vom 27.2.1996, S.3–6Google Scholar
 79. Postanovlenie Gosudarstvennoj Dumy Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii o povtomom rassmotrenii Zemel’nogo kodeksa Rossijskoj Federacii, 11.6.1997. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 26/1997, S.4958Google Scholar
 80. Postanovlenie Gosudarstvennoj Dumy Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii o soglasitel’noj Komissii po Federal’nomu zakonu „O principach i porjadke raz-granicenija predmetov vedenija i polnomocij meidu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 24/1997, S.4536–4537Google Scholar
 81. Postanovlenie S“ezda Narodnych Deputatov Rossijskoj Sovetskoj Federativnoj Socialisticeskoj Respubliki ob organizacii ispolnitel’noj vlasti v period radikal’- noj ekonomiCeskoj reformy. In: Vedomosti S”ezda Narodnych Deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR Nr.44/1991, S.1722Google Scholar
 82. Postanovlenie S“ezda Narodnych Deputatov Rossijskoj Sovetskoj Federativnoj Socialisticeskoj Respubliki o pravovom obespecenii ekonomiceskoj reformy. In: Vedomosti S”ezda Narodnych Deputatov RSFSR i Verchovnogo Soveta RSFSR Nr.44/1991, S.1723Google Scholar
 83. Postanovlenie Soveta Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii o Federal’nom zakone „0 principach i porjadke razgranicenija predmetov vedenija i polnomocij meidu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami vlasti sub“ektov Rossijskoj Federacii”. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 21/1997, S.4109Google Scholar
 84. Postanovlenie Soveta Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii o federal’nom zakone „O kul’turnych cennostjach, peremekennych v Sojuz SSR v rezul’tate Vtoroj mirovoj vojny i nachodjascichsja na territorii Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr. 21/1997, S.4100Google Scholar
 85. Postanovlenie Sovet Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii o Zemel’- nom kodekse Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Fe-deracii Nr.28/1997, S.5478Google Scholar
 86. Reglament Gosudarstvennoj Dumy Federal’nogo Sobranija — parlamenta Rossijskoj Federacii 1994 (Hrsg. Izvestija)Google Scholar
 87. Reglament Gosudarstvennoj Dumy Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.7/1998, S.1621–1693Google Scholar
 88. Reglament Soveta Federacii Federal’nogo Sobranija Rossijskoj Federacii, Moskva 1998Google Scholar
 89. Soglasenie meidu Pravitel’stvom Rossijskoj Federacii i Respubliki Tatarstan o bjud-ietnych vzaimootnosenijach meidu Rossijskoj Federaciej i Respublikoj Tatarstan. In: Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997, S.434Google Scholar
 90. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy. Bjulleten’ Nr. 100 vom 21.4.1995Google Scholar
 91. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy. Bjulleten’ Nr. 104 vom 17.5.1995Google Scholar
 92. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy. Bjulleten’ Nr. 107 vom 26.5.1995Google Scholar
 93. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy. Bjulleten’ Nr. 119 vom 14.7.1995Google Scholar
 94. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 122 vom 21.7.1995Google Scholar
 95. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 21 vom 17.4.1996Google Scholar
 96. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 37 vom 5.7.1996Google Scholar
 97. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 39 vom 12.7.1996Google Scholar
 98. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 41 vom 18.7.1996Google Scholar
 99. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 67 vom 25.12.1996Google Scholar
 100. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 74 vom 5.2.1997Google Scholar
 101. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 76 vom 12.2.1997Google Scholar
 102. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 89 vom 4.4.1997Google Scholar
 103. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 100 vom 23.5.1997Google Scholar
 104. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 104 vom 11.6.1997Google Scholar
 105. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 118 vom 24.9.1997Google Scholar
 106. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 193 vom 16.7.1998, Teil IGoogle Scholar
 107. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 225 vom 23.12.1998Google Scholar
 108. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 228 vom 13.1.1999Google Scholar
 109. Stenogramma zasedanij Gosudarstvennoj Dumy, Bjulleten’ Nr. 233 vom 27.1.1999Google Scholar
 110. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 17.7.1996Google Scholar
 111. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 5.3.1997Google Scholar
 112. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 16.4.1997Google Scholar
 113. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 14.5.1997Google Scholar
 114. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 10.6.1997Google Scholar
 115. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 3.7.1997Google Scholar
 116. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 18.2.1998Google Scholar
 117. Stenogramma zasedanij Soveta Federacii vom 9.6.1999Google Scholar
 118. Verfassung des Königreiches Belgien. In: Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, München 1987, S.1–26Google Scholar
 119. Verfassung der Republik Frankreich. In: Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, München 1987, S.94–115Google Scholar
 120. Verfassung der Republik Irland. In: Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, München 1987, S.170–204Google Scholar
 121. Verfassung der Republik Italien. In: Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, München 1987, S.205–232Google Scholar
 122. Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR), angenommen vom 5. Allrussischen Sowjetkongress. In: Altrichter, Helmut: Die Sowjetunion: Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Bd.l: Staat und Partei, München 1986, S.143–160Google Scholar
 123. Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR von 1936 in der Fassung von 1941. In: Altrichter, Helmut: Die Sowjetunion: Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Bd.l: Staat und Partei, München 1986, S.266–292Google Scholar
 124. Verfassung (Grundgesetz) der UdSSR von 1977 siehe unter Constitution Verfassung der UdSSR nach den Änderungen von 1988–1990 siehe Frenzke (1991)Google Scholar
 125. Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 9.11.1990. In: Völkerrechtliche Verträge, 5. Auflage, Berlin 1991, S.78–85Google Scholar
 126. Zemel’nyj Kodeks Rossijskoj Federacii. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii Nr.44/2001, S.9175–9241Google Scholar

Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften ohne Verfasser

 1. Abdulatipov, R.G.: Federalizm v istorii Rossii, Moskva 1992Google Scholar
 2. Alekseev, Sergej: Sovety — Krusenie gosudarstvennosti — Antisovetskie razmyKlenija. In: Nezavisimaja Gazeta vom 17.8.1993, S.5Google Scholar
 3. Altrichter, Helmut: Die Sowjetunion — Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod, Bd 1: Staat und Partei, München 1986Google Scholar
 4. Avenarius, Tomas: Moskaus Samurais zücken die Schwerter. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 113 vom 17.5.2000, S.8Google Scholar
 5. Avtonomov, A.S./Ljubimov, A.P./Orlova, E.M./Zavadskaja, L.N./Zacharov, A.A.: Zakonodatel’nyj process v Rossii: graädane i vlast’, Moskva 1996Google Scholar
 6. Awakjan, Suren: Der Präsident der Russischen Föderation: Zur Entstehung und Entwicklung seines verfassungsrechtlichen Status. In: Osteuropa-Recht, Heft 4/1997, S.19–32Google Scholar
 7. Barrios, Harald: Das politische System Spaniens. In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Die politischen Systeme Westeuropas, Opladen 1997, S.549–587Google Scholar
 8. Beljaev, Sergej: Die neuen Rechtsgrundlagen der Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und der Republik Tatarstan. In: Osteuropa-Recht Heft 2/1995, S.121–133Google Scholar
 9. Bell, Claudia: Der fiskalische Föderalismus in der Russländischen Föderation — Finanzwissenschaftliche Analyse der föderalen Neuordnung in einer Transformationsökonomie, Baden-Baden 1998Google Scholar
 10. Berg, Ger P. van den: Legislative Powers, Secret Legislation and the Rule of Law in the Soviet Union. In: Schmid, Karin (Hrsg.): Gesetzgebung als Mittel der Perestrojka. Wunsch und Wirklichkeit, Baden-Baden 1991, S.244–265Google Scholar
 11. Berger, Michail: Cempiony mira po privatizacionnomu zakonodatel’stvu rabotajut v Moskve. In: Izvestija Nr. 143 vom 1.8.1997, S.2Google Scholar
 12. Blankenagel, Alexander: Theorie und Praxis der Gesetzgebung in der UdSSR. In Jahrbuch des Öffentlichen Rechts Bd.29/1980, S.293–323Google Scholar
 13. Blankenagel, Alexander: Rechtsstaat UdSSR. In: Jahrbuch fir Ostrecht 1.Halbband/1990, S.9–31Google Scholar
 14. Blankenagel, Alexander: Präsident, Parlament(spräsident) und ein sichtbarer Dritter: Wohin verschwand die Macht in der Russischen Föderation? In: Staatswissenschaften und Staatspraxis Bd 4/1993, S.139–158Google Scholar
 15. Blankenagel, Alexander: Where has all the Power Gone? In: East European Constitutional Review. Winter 1993, S.26–29Google Scholar
 16. Blankenagel, Alexander: Eyes Wide Shut: Displaced Cultural Objects in Russian Law and Adjudication. In: East European Constitutional Law, Herbst 1999, S.75–80 Bogkovska, Nada: Die russische Frau im 17. Jahrhundert, Köln 1998Google Scholar
 17. Bovin, Aleksandr: My nicego ne dolzny Germanii — Zakon o peremescennych cen- nostjach otvecaet interesam Rossii. In: Izvestija Nr. 84 vom 12.5.1998, S.11Google Scholar
 18. Breig, Burkhard: Kodifizierung des Bodenrechts in der Russischen Föderation. In: Schroeder, Friedrich-Christian (Hrsg.): Die neuen Kodifikationen in Russland, Berlin 1997, S.157–170Google Scholar
 19. Breska, Eric von: Doppelherrschaft und Verfassungskrieg in Russland. In: Mommsen, Margareta/Bos, Ellen/Steinsdorff, Silvia von (Hrsg.): Demokratie-Experimente im Postkommunismus — Politischer und institutioneller Wandel in Osteuropa. Münster 1995, S.49–76Google Scholar
 20. Breslauer, George W.: The Roots of Polarization: A Comment. In: Post-Soviet affairs Bd.9, Heft 3/1993, S.223–230Google Scholar
 21. Brown, Archie: Political culture and communist studies, Armonk 1984Google Scholar
 22. Brown, Archie: The october Crisis of 1993: Context and Implications. In: Post-Soviet affairs Heft 3/1993, S.183–195Google Scholar
 23. Brunner, Georg: Die östliche Menschenrechtskonzeption. In: Blumenwitz u.a.: Die KSZE und die Menschenrechte, Berlin 1977, S.93–117Google Scholar
 24. Brunner, Georg: Die Sowjetunion: ein „sozialistischer Rechtsstaat“? In: Laubenthal, Klaus/Schlächter, Ellen: Festschrift für Wilhelm Krause, 1990, S.177–196Google Scholar
 25. Brunner, Georg: Politischer Systemwandel und Verfassungsreformen in Osteuropa, Köln 1990 (=Kölner Juristische Gesellschaft, Bd.12)Google Scholar
 26. Brunner, Georg: Idee und Wirklichkeit des “sozialistischen Rechtsstaats”. In: Schmid, Karin (Hrsg.): Gesetzgebung als Mittel der Perestrojka. Wunsch und Wirklichkeit, Baden-Baden 1991, S.285–301Google Scholar
 27. Busygina-Thränert, Irina: Rußland: Schwierigkeiten beim Aufbau einer Föderation. In: Außenpolitik Bd.46, Heft 3/1995, S.253–262Google Scholar
 28. Busygina, Irina: Der asymmetrische Föderalismus — Zur besonderen Rolle der Republiken in der Russischen Föderation. In: Osteuropa, Heft 3/1998, S.239–252Google Scholar
 29. Busygina, Irina: Neue Strukturen des Föderalismus in Russland. In: Osteuropa, Heft 10/2001, S.1131–1145Google Scholar
 30. Butler, William E. The Rule of Law and the Legal System. In: White, Stephen/Pravda, Alex /Gitelman, Zvi (Hrsg.): Developments in Soviet and Post-Soviet Politics, Durham 1992, S.107–121Google Scholar
 31. Cecharina, V.I:. Federal’noe Sobranie: zakonodatel’nyj process. In: Konstitucionnyj stroj Rossii — Voprosy parlamentskogo prava, Moskva 1995, S.57–67Google Scholar
 32. Chaisty, Paul: Democratic Consolidation and Parlamentary Reform in Russia, 1990–93. In: The Journal of Legislative Studies, Heft 4/1997, S.44–69Google Scholar
 33. Colomer, Josep: Strategies and outcomes in Eastern Europe. In: Journal of Democracy, Heft 2/1995, S.74–85Google Scholar
 34. Cugaev, Sergej: Novaja zabava kremlevskich politikov — parallel’nyj parlament. In: Izvestija Nr. 128 vom 13.7.1996, S.2Google Scholar
 35. Deppe, Jens Das „Tschetschenien-Urteil“ des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation und das Sondervotum des Verfassungsrichters Lucin. In: Osteuropa-Recht, Heft 2/1999, S.109–135Google Scholar
 36. Däubler, Wolfgang: Zur Rechtsstaatsdiskussion in der UdSSR. In: Osteuropa, Heft 2/1991,5.103–109Google Scholar
 37. Donnelly, Jack: The Concept of Human Rights, London 1985Google Scholar
 38. Droste, Daniel: Konzeptionelle Überlegungen zur Analyse der politischen Transformationsprozesse in der Russischen Föderation: Das konzept der „political culture“. In: BIOst: Osteuropa: Fit fir’s dritte Jahrtausend? — Beiträge fir die 4. Brühler Tagung junger Osteuropaexperten, 1998, 5.115–119Google Scholar
 39. Duverger, Maurice: Le concept de régime semi-présidentiel. In: Duverger, Maurice (Hrsg.): Les régimes semi-présidentiels, Paris1986, S.7–17Google Scholar
 40. Dzjublo, Aleksandr: Regenija voprosa o zemle regiony ozidajut v Moskve. In: Izvestija Nr.26 vom 12.2.1998, S.2Google Scholar
 41. Ejsmont, Marija: Sovet Federacii otklonil Zemel’nyj kodeks. In: Segodnja Nr.112 vom 27.6.1996, S.2Google Scholar
 42. Eliseev, B.P.: Dogovory i sogla6enija mezdu Rossijskoj Federaciej i sub“ektami Rossijskoj Federacii: Resenie iii porozdenie problem? In: Gosudarstvo i Pravo Nr. 4/1999, S.5–13Google Scholar
 43. Fainsod, Merle/Hough, Jerry F.: How the Soviet Union is governed, London 1979 Filatov, Sergej: Konstitucija kak garant demokratii. In: Izvestija Nr.217 vom 12.11.1993Google Scholar
 44. Fincke, Martin: Specifica des Sowjetrechts. In: Sowjetsystem und Ostrecht. Festschrift für Boris Meissner, Berlin 1985, S.79–93Google Scholar
 45. Fenske, Hans/Mertens, Dieter/Reinhard, Wolfgang/Rosen, Klaus: Geschichte der politischen Ideen — Von Homer bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1988Google Scholar
 46. Figes, Orlando: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der Russischen Revolution 1891–1924, Berlin 1998Google Scholar
 47. Frenzke, Dietrich: Der Wortlaut der sowjetischen Verfassung nach den Änderungen der Jahre 1988–1990. In: Osteuropa-Recht, Heft 2–3/1991, S.105–152Google Scholar
 48. Frenzke, Dietrich: Die russischen Verfassungen 1978 und 1993 — eine texthistorische Dokumentation mit komparativem Sachregister, Berlin 1995Google Scholar
 49. Frötschner, Reinhard: Der Livländische Krieg (1558–1582/83) — ein Glaubenskrieg des Moskauer Zartums? Der Krieg im Spiegel der zeitgenössischen offiziellen Moskauer Historiographie. In: Brunner, Horst (Hrsg.): Der Krieg im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit: Gründe, Begründungen, Bilder, Bräuche, Recht, Wiesbaden 1999, S.373–394Google Scholar
 50. Gavriljuk, Aleksandr: Zemel’nyj vopros „borodoj obros“. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 20 vom 3.2.1998, S.2Google Scholar
 51. Geddes, Barbara: A comparative perspective on the Leninist legacy in Eastern Europe. In: Comparative Political Studies, Heft 2/1995, S.239–271Google Scholar
 52. Göckeritz, Wolfgang: Zum Gesetzgebungsprozeß in der Russischen Föderation — Zwischenbilanz 1994. In: Recht in Ost und West, Heft 3/1995, S.79–84Google Scholar
 53. Götz, Roland/Halbach, Uwe: Politisches Lexikon Rußland, München 1994Google Scholar
 54. Golicenkov, A.K./Kozyrev, O.M./Volkov, G.A. Zemel’naja reforma i Razvitie agrarnogo zakonodatel’stva — Razvitie rynka zemli: pravovoj aspekt. In: Gosudarstvo i pravo Nr.2/1998, S.50–58Google Scholar
 55. Gualtieri, Dominic Russia’s New “War of Laws”. In: RFE/RL Research Report Heft 35/1993, S.10–15Google Scholar
 56. Guboglo, M.N.: Federalizm vlasti i vlast’ federalizma, Moskva 1997Google Scholar
 57. Halbach, Uwe: Jelzins Krieg im Kaukasus, Teil I: „… wohl nicht gegen Rußland?“ In: Aktuelle Analysen des BIOst, Nr. 1/1995Google Scholar
 58. Halbach, Uwe: Jetzins Krieg im Kaukasus, Teil II: Motivation, Rechtfertigungen, Ängste. In: Aktuelle Analysen des BIOst, Nr. 2/1995Google Scholar
 59. Halbach, Uwe: Die „Konzeption der nationalen Sicherheit Rußlands“. In: Aktuelle Analysen des BIOst, Nr. 5/1998Google Scholar
 60. Hall, Peter A. Political science and the Three New Institutionalisms. In: Political Studies, Heft 5/1996, S.936–957Google Scholar
 61. Hartwig, Matthias: Moskau locuta — causa non finita —Das Beutekunst-Gesetz vor dem Verfassungsgericht der Russischen Föderation/Die Entscheidung vom 6. April 1998. In: Europäische Grundrechte, Heft 13–14/1998, S.369–373Google Scholar
 62. Heinemann-Grüder, Andreas: Putins Reform der föderalen Strukturen. Vom Nachtwächterstaat zum Etatismus. In: Osteuropa, Heft 9/2000, S.979–990Google Scholar
 63. Heinzig, Dieter: Hat sich Tschetschenien 1991 rechtswirksam von Rußland losgetrennt? In: Aktuelle Analysen des Blost, Nr. 5/1995Google Scholar
 64. Hendley, Kathryn: Legal Development in Post-Soviet Russia. In: Post Soviet Affairs, Heft 3/1997, S.228–251Google Scholar
 65. Höfle, Nicole: Zur Entwicklung föderaler Strukturen in Rußland. Freie wissenschaftliche Arbeit zum Erwerb des akademischen Grades eines Magister Artium (M.A.) an der Ludwig-Maximilians-Universität München 1998Google Scholar
 66. Hübner, Emil: Parlament und Regierung, München 2000Google Scholar
 67. Hughes, James Moscow’s Bilateral Treaties Add to Confusion. In: Transition, Heft 19/1996, S.39–43Google Scholar
 68. Huskey, Eugene: Yel’tsin as state builder. In: The Soviet and Post Soviet Review Heft 1/1994, S.56–62Google Scholar
 69. Huskey, Eugene: Legislative-Executive Relations in the New Soviet Political Order. In: Huber, Robert T./Kelley, Donald: Perestrojka — Era Politics, New York 1995, S.153–173Google Scholar
 70. Huskey, Eugene: The State-Legal Administration and the Politics of Redundancy. In: Post-Soviet Affairs, Heft 2/1995, S.115–143Google Scholar
 71. Ipsen, Jörn: Rechtsprechung im Grenzbereich zur Gesetzgebung. In: Achterberg, Norbert: Rechtsprechungslehre, Münster 1984, S.435–450Google Scholar
 72. Ipsen, Jörn: Staatsrecht I (Staatsorganisationsrecht). Neuwied 1998Google Scholar
 73. ITAR-TASS: Raspad Sojuza byl neizbezen. In: Rossijskaja Gazeta vom 16.3.1996, S.1 und 3Google Scholar
 74. Ivanenko, Aleksandr/Ryikov, Vladimir/Salmin, Aleksej: Starye instinkty novoj vlasti — Sil’nyj prezident nuidaetsja v sil’nom parlamente. In: Nezavisimaja Gazeta vom 26.7.2000, S.8Google Scholar
 75. Ivanov, Lev O: Die Gesetzgebungstätigkeit der Föderalversammlung der Rußländischen Föderation. In: Berichte des BIOst Heft 49/1996Google Scholar
 76. Janov, Aleksandr: Posle El’cina, Moskva 1995Google Scholar
 77. Kac, Ekaterina: Castnaja sobstvennost’ na zemlju e56e nikomu nikogda ne mesala. In: Segodnja Nr.158 vom 29.7.1997, S.6Google Scholar
 78. Kac, Ekaterina: Zemlju krest’janam tak i ne otdali — Po iniciative levych golosovanie po Zemel’nomu kodeksu perenesli kak minimum na nedelju. In: Segodnja vom 10.12.1998, S.4Google Scholar
 79. Kac, Ekaterina: Zemel’nyj kodeks v sakonnoj ramke — Goskomzem gotov predloiit’ Dume novyj zakon o zemle. In: Segodnja vom 25.12.1998, S.5Google Scholar
 80. Karamyseva, O.V.: Puti razvitija zemel’nogo zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. In: Gosudarstvo i Pravo Nr.1/1999, S.41–63Google Scholar
 81. Kartaikin, Vladimir: Les pays socialistes et les droits de l’homme. In: Vasak, K: Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris 1978, 5.680–701Google Scholar
 82. Kazancev, Michail: Rechtliche Probleme der Wechselbeziehung zwischen der russischen Verfassung und dem Föderationsvertrag. In: Osteuropa-Recht Heft.4/1994, S.383–392Google Scholar
 83. Klein, Margarete: Der rußländische Föderationsrat: In: Politische Transformation in Osteuropa. Sonderausgabe des BIOst: Beiträge für die 6. Brühler Tagung junger Osteuropa-Experten vom 6.-8.1.2000, S.76–77Google Scholar
 84. Kljamkin, Igor’/Kutkovec, Tat’jana: Russkie idei — Vozmotno li soglasie v raskolotom obicestve? In: Nezavisimaja Gazeta Scenarii Nr. 1 vom 16.1.1997, S.2Google Scholar
 85. Knabe, Bernd: Die „Konzeption der nationalen Sicherheit Rußlands“. In: Aktuelle Analysen des BIOst Nr. 5/1998Google Scholar
 86. Konovalov, Valerij: Katdyj gorotanin polucaet pravo na zemlju — Operetaja zakonodatelej, prezident svoim ukazom otkryl zemel’nyj rynok v gorodach i poselkach. In: Izvestija Nr. 226 vom 28.11.1997, S.1Google Scholar
 87. Koturin, V.: O svodach zakonov Rossijskoj imperii, SSSR, RSFSR i Rossijskoj Federacii. In: Rossijskaja Justicija Nr.7/1996, S.8–12Google Scholar
 88. Kozyreva, Anna: Senatory prinjali primer — Oni prinjali solomonovo reienie — oglasit’ rezul’taty golosovanija po zakonu o kul’turnych cennostjach cerez mesjac. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 77 vom 18.4.1997, S.3Google Scholar
 89. Kozyreva, Anna: V kakom gosudarstve my eyvem. In: Rossijskaja Gazeta Nr.13 vom 23.1.1998, S.4Google Scholar
 90. Karraß, Jörg/Wedde, Rainer: Russische Föderation: Zivilgesetzbuch Teil III — Abschnitt VI (Internationales Privatrecht). In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa Nr. 9/2002, S.272Google Scholar
 91. Krone, Nicole: Das Verfassungsgericht der Russischen Föderation. In: Osteuropa-Recht, Heft 3/1998, S.253–267Google Scholar
 92. Kuz’min, Gleb: Sud’ba nacional’nogo dostojanija — k naboleviemu voprosu o „peremeicennych cennostijach“. In: Vstreca Nr.3/1998, S.5–6Google Scholar
 93. Kuznecova, Vera: Sovet Federacii ne posel protiv prezidenta v voprose kupli-prodate zemli. In: Izvestija Nr.31 vom 19.2.1998, S.2Google Scholar
 94. Lafitskij, Vladimir: Dva proekta — Sravnitel’no-pravovoj analiz. In: Nezavisimaja Ga-zeta Nr.147. vom 6.8.1993, S.5Google Scholar
 95. Lancman, Michail: Kak till i cem koncili I, II, III i IV Dumy Rossii — Kratkij ocerk rossijskogo parlamentarizma. In: Segodnja Nr.195 vom 13.10.1995, S.3Google Scholar
 96. Lancman, Michail: Prezident sozdaet „predparlament“ — Partii-„autsajdery” polucili pole dlja zakonotvorceskoj raboty. In: Segodnja Nr. 112 vom 27.6.1996, S.1Google Scholar
 97. Leonhard, Wolfgang: Die Reform entläßt ihre Väter, Stuttgart 1994Google Scholar
 98. Lohse, Jörg: Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt: Auf den Pfaden politischer Professionalisierung. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1/1999, S.117134Google Scholar
 99. Lowenthal, Mark M.: The new Soviet legislature: Committee on Defense and State Security, Washington 1990Google Scholar
 100. Luchterhandt, Otto: Die Rechtsnatur des Parteistatuts der KPdSU. In: Sowjetsystem und Ostrecht, Festschrift flit Boris Meissner, Berlin 1985, S.359–374Google Scholar
 101. Luchterhandt, Otto: Die Entstehung des „Föderationsvertrages“ der Rußländischen Föderation. In: Monatshefte für Osteuropäisches Recht/1992, S.155–166Google Scholar
 102. Luchterhandt, Otto: „Rechtsstaat Russland“. Beachtliche Fortschritte — schwere Defizite — ungünstige Perspektiven. In: Internationale Politik Heft10/1998, S.12–22Google Scholar
 103. Lysenko, Vladimir: Ot Tatarstana do Cecni (Stanovlenie novogo rossijskogo federalizma), Moskva 1995Google Scholar
 104. Maksakov, Il’ja: Prinjat zakon o razgranicenii polnomodij — Sub“jekty RF doliny sobljudat’ obscie pravila i ne vychodit’ za ramki Konstitucii. In: Nezavisimaja Gazeta Nr.85 vom 13.5.1997, S.3Google Scholar
 105. Maunz-Dürig: Grundgesetz — Kommentar Bd. II, Art. 14–37, München 1997Google Scholar
 106. Meissner, Boris: Die zentralen Staatsorgane der UdSSR und ihre Kompetenzen nach der geltenden sowjetischen Unionsverfassung. In: Berichte des BIOst Heft 34/1991Google Scholar
 107. Migranjan, Andranik: Avtoritarnyj reim v Rossii — Kakovy perspektivy? In: Nezavisimaja Gazeta vom 4.11.1995, S.1Google Scholar
 108. Miro6nikova, Vera A.: Kommentarii k Konstitucii Rossijskoj Federacii, Moskva 1998Google Scholar
 109. Mommsen, Margareta: Wohin treibt Rußland? — Eine Großmacht zwischen Anarchie und Demokratie, München 1996Google Scholar
 110. Morozova, L.A.: Sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel’stva i ego sistematizacija. In: Gosudarstvo i Pravo Nr. 2/1999, S.23–31; Nr.3/1999, S.21–37Google Scholar
 111. Morsèakova, Tamara: Rol’ Konstitucionnogo Suda v razvitii federativnych otnosenij v Rossijskoj Federacii, Unveröffentlichtes Manuskript, Moskva 1999Google Scholar
 112. Munch, Ingo von: Rechtskultur. In: Neue Juristische Wochenschrift Heft 27/1993, S.1673–1736Google Scholar
 113. Nejmyseva, Natal’ja: Kaliningradskuju zemlju otdadut krest’janam. In: Izvestija Nr. 76 vom 1.12.1998, S.5Google Scholar
 114. Nikerov, Genadij: Parlament — Garant demokratii, esli on nastoja,§cij — A prezidentskaja respublika dlja Rossii poka tol’ko obrazec. In: Nezavisimaja Gazeta Nr.60 vom 1.4.1993, S.2Google Scholar
 115. North, Douglass: Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen 1992Google Scholar
 116. Nußberger, Angelika: Verfassungskontrolle in der Sowjetunion und Deutschland — Eine rechtsvergleichende Gegenüberstellung des Komitet Konstitucionnogo Nadzora und des Bundesverfassungsgerichts, Baden-Baden 1994Google Scholar
 117. Nußberger Angelika: Die Entwicklung des russischen Rechts im Zeichen von Rechts-und Sozialstaatsprinzip. In: Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 46 (Sonderdruck) /1998, S.105–122Google Scholar
 118. Okun’kov, L. A./Orlovskij, Ju.P./Tichomirov, Ju.A.: Rossijskoe zakonodatel’stvo: problemy i perspektivy, Moskva 1995Google Scholar
 119. Ostrow, Joel M.: Institutional Design and Legislative Conflict: The Russian Supreme Soviet — A Well-Oiled Machine, Out of Control. In: Communist and Post-Communist Studies Heft 4/1996, S.413–433Google Scholar
 120. O.V.: Kakim byt’ osnovnomu zakonu? Predstavljaem proekt Konstitucii Rossijskoj Federacii, odobrennyj Konstitucionnym sovescaniem. In: Trud vom 20.4.1993Google Scholar
 121. O.V.: Boris El’cin: Net zada6i vainee, Gem utveridenie v nasej strane avtoriteta prava — Vicera v kremle Prezident Rossijskoj Federacii predstavil ezegodnoe poslanie Federal’nomu Sobraniju RF. In: Rossijskaja Gazeta vom 17.2.1995, S.1Google Scholar
 122. O.V.: Ukazom Prezidenta RF usatnovleno. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 206 vom 26.10.1996, S.1Google Scholar
 123. O.V.: Jelzins Veto klar überstimmt. Föderationsrat bestätigt Beutekunstgesetz. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 109 vom 14.5.1997, S.1Google Scholar
 124. O.V.: Jelzin will wegen Verabschiedung des Beutekunstgesetzes vor Gericht ziehen. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 110 vom 15.5.1997, S.6Google Scholar
 125. O.V.: Föderationsrat bestätigt Beutekunstgesetz. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 131 vom 11.6.1997, S.8Google Scholar
 126. O.V.: Jelzin lehnt Gesetz zur Beutekunst erneut ab. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 148 vom 11.7.1997, S.2Google Scholar
 127. O.V.: Jelzin stoppt Gesetzesentwürfe. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 171 vom 28.7.1997, S.6Google Scholar
 128. O.V.: Pis’mo Prezidenta Rossijskoj Federacii Predsedatelju Gosudarstvennoj Dumy po povodu otklonenija Zemel’nogo kodeksa Rossijskoj Federacii. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 145 vom 30.7.1997, S.7Google Scholar
 129. O.V.: Zemlja dolzna rabotat’ na chozjaina — Prezident Rossijskoj Federacii B.N. El’cin napravil Predsedatelju Gosudarstvennoj Dumy G.N. Seleznevu i Predsedatelju Soveta Federacii E.S. Stroevu pis’ma po povodu otklonenija Zemel’nogo kodeksa Rossijskoj Federacii. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 145 vom 30.7.1997, S.7Google Scholar
 130. O.V.: Erstmals wieder freier Landverkauf in Rußland. In: Süddeutsche Zeitung Nr.262 vom 14.11.1997, S.8Google Scholar
 131. O.V.: Zemli raznye — i podchod raznyj — Pervoe zasedanie „kruglogo stola“ v Kremle. In: Rossijskaja Gazeta Nr. 248 vom 27.12.1997, S.1Google Scholar
 132. O.V.: Beutekunst bleibt vorerst in Rußland. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 81 vom 7.4.1998, S.1Google Scholar
 133. O.V.: Deutsche und Russen tauschen Beutekunst. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 36 vom 14.2.2000, S.5Google Scholar
 134. O.V.: Russland gibt erstmals Beutekunst zurück. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 99 vom 29./30.4.2000, S.2Google Scholar
 135. O.V.: Föderationsrat billigt Gesetz über Rückgabe der Glasfenster der Marienkirche in Frankfurt/Oder — Deutschland soll 300 000 Dollar für die Lagerung und Restaurierung der Fenster zahlen. INTERFAX (10.4.2002), Länderinformationen Russländische Föderation — FR virtuell, April 2002, S.4Google Scholar
 136. Ovsepjan, Zanna Iosifovna (Hrsg.): Sbornik zakonodatel’stva po konstitucionnomu (gosudarstvennomu) pravu Rossijskoj Federacii, Moskva 1997Google Scholar
 137. Oäiganov, Edvard lnstitucionalizacija otno enij meädu organami ispolnitel’noj i predstavitel’noj vlastej i politiceskij reäim v Rossijskoj Federacii. In: Prezident —Pravitel’stvo — ispolnitel’naja vlast’: rossijskaja model’, Moskva 1997, S.41–55Google Scholar
 138. Pigolkin, A.S. (Hrsg.):Problemy pravotvorcestva sub“ektov Rossijskoj Federacii, Moskva 1998, S.42–47Google Scholar
 139. Popov, Gavril: Perspektivy i realii — O strategii i taktike demokraticeskich sil na sovremennom etape. In: Ogonek Nr.50/1990, S.6–8; Nr.51/1990, S.5–8Google Scholar
 140. Popov, P.: 0 Zemel’nom kodekse RF. (Otvety na voprosy o rabote gosudarstvennoj dumy RF) In: www.akdi.ru/gd/otvet/31.htm /1999Google Scholar
 141. Preißler, Franz: Demokratische und autoritäre Einstellungen in der rußländischen Gesellschaft — Eine Studie zur politischen Kultur, Mannheim 1997Google Scholar
 142. Pye, Lucian: Introduction: Political Culture and Political Development. In: Pye, Lucian/Verba, Sidney: Political Culture and Political Development, Princeton 1965, S.3–26Google Scholar
 143. Remington, Thomas: Parliamentary government in the USSR. In: Huber, Robert T./Kelley, Donald: Perestrojka — Era Politics, New York 1995, S.175–204Google Scholar
 144. Remington, Thomas: The Development of Parliamentary Parties in Russia: On the Road toward Parliamentary Democracy? Manuskript zum Kongress des Deutschen Verbandes für Politische Wissenschaft, Otto-Friedrich-Universität, Bamberg 1997Google Scholar
 145. Richmond, N.I.: One Step Forward, Two Steps Back: The USSR Supreme Sovietr in the Age of Perestrojka. In: The Journal of Communist Studies, Heft 2/1991, 5.203–216Google Scholar
 146. Riedmiller, Josef.: Kein Reichtum für Rußlands Regionen. In: Süddeutsche Zeitung Nr.250 vom 30.10.1998, S.11Google Scholar
 147. Rodin, Ivan: Prava celoveka, zemel’nyj kodeks i nalogi — Vera Gosudarstvennaja Duma prodemonstrirovala udarnuju rabotu. In: Nezavisimaja Gazeta Nr. 243 vom 26.12.1996, S.2Google Scholar
 148. Rodin, Ivan: Zemel’nyj kodeks ne prinjat. In: Nezavisimaja Gazeta vom 10.12.1998, S.3Google Scholar
 149. Rodin, Ivan: Kreml’ i zemel’nyj vopros. Vedenie nastojascej castnoj sobstvennosti na sel’chozugodija vozmozno uze v konce goda. In: Nezavisimaja Gazeta vom 28.4.2000, S.3Google Scholar
 150. Rüb, Friedbert: Schach dem Parlament! — Über semi-präsidentielle Regierungssysteme in einigen postkommunistischen Gesellschaften. In: Leviathan Heft 2/1994, S.260–292Google Scholar
 151. Rumjancev, Oleg: ‘Cm otvetit Gosduma na prezidentskoe veto? — Sud’ba dekabr’skich vyborov ostaetsja nejasnoj. In: Nezavisimaja Gazeta vom 31.5.1995, S.2Google Scholar
 152. Schaich, Christian: Der föderale Verwaltungsaufbau in der Russischen Föderation. In: Jahrbuch für Ostrecht, 2. Halbband/2001, S.323–360Google Scholar
 153. Schmidt, Carmen: Die sowjetische Verfassungsreform. In: Schmid, Karin (Hrsg.): Gesetzgebung als Mittel der Perestrojka. Wunsch und Wirklichkeit, Baden-Baden 1991, S.135–150Google Scholar
 154. Schmidt, Carmen: Die Entwicklung der sowjetischen Unionsverfassung. In: Osteuropa-Recht. Heft 2–3/1991, S.89–104Google Scholar
 155. Schmidt-Häuer, Christian: Rußland in Aufruhr — Innenansichten aus einem rechtlosen Reich, München 1993Google Scholar
 156. Schneider, Eberhard: Auf dem Weg zum Parlamentarismus — Die erste Etappe der Reform des sowjetischen politischen Systems. In: Berichte des BIOst Heft 64/1989Google Scholar
 157. Schneider, Eberhard: Rußland hat entschieden — Die Parlamentswahlen vom Dezember und die neue Verfassung. In: Herder Korrespondenz Bd.48, Heft 2/1994, S.68–73Google Scholar
 158. Schneider, Eberhard: Die russischen Parlamentswahlen 1993 und die neue Verfassung. In: Berichte des BIOst Heft 15/1994Google Scholar
 159. Schneider, Eberhard: Die nationalistische und kommunistische Fraktionen der rußländischen Duma. In: Berichte des BIOst Nr. 28/1995Google Scholar
 160. Schneider Eberhard: Zur Wahl des russischen Präsidenten — Kompetenzen, Wahlgesetz, Kandidaten, Wahlkampf, Ergebnis. In: Osteuropa, Heft 11/1996, S.10721095Google Scholar
 161. Schneider, Eberhard: Föderalismus in Russland: Kompetenzabgrenzungsverträge und Gouverneurswahlen. In: Berichte des BIOst, Heft 21/1997Google Scholar
 162. Schneider, Eberhard: Verfassungsreform in Rußland? In: Aktuelle Analysen des BIOst Nr. 48/1998Google Scholar
 163. Schneider, Eberhard: Das politische System der Russischen Föderation, Opladen 1999Google Scholar
 164. Schneider, Eberhard: Putins Rezentralisierungsinitiativen. In: Aktuelle Analysen des BIOst Nr. 29/2000Google Scholar
 165. Schröder, Hans-Henning: Instanzen sicherheitspolitischer Entscheidungsfindung in der Jelzin-Administration. In: Berichte der BIOst, Heft 18/1996Google Scholar
 166. Schroeder, Friedrich-Christian: Recht und Rechtspflege in Rußland nach dem Sozialismus. In: Jahrbuch für Ostrecht, Heft 1/1995, S.9–27Google Scholar
 167. Schulze-Fielitz, Helmuth: Artikel 20 (Verfassungsprinzipien; Widerstandsrecht). In: Dreier, Horst: Grundgesetz — Kommentar Bd. II, Artikel 20–82, Tübingen 1998, 5.128–209Google Scholar
 168. Schultz, Lothar: Russische Rechtsgeschichte, Lahr 1951Google Scholar
 169. Schweisfurth, Theodor: Perestrojka durch Staatsrecht — Die erste Etappe der Reform des politischen Systems der sowjetischen Gesellschaft durch die Verfassungsrevision vom 1. Dezember 1988. In: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heft 4/1989, 5.711–777Google Scholar
 170. Schweisfurth, Theodor: Die Verfassung Rußlands vom 12. Dezember 1993 — Entstehungsgeschichte und Grundzüge. In: Europäische Grundrechte Zeitschrift Heft 19–20/1994, S.473–491Google Scholar
 171. Schweisfurth, Theodor: Die russische Duma auf Abwegen. Vorstoß zur Wiederherstellung der Sowjetunion rechtlich irrelevant. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1.4.1996, S.1Google Scholar
 172. Sejnis, Viktor: Novyj Osnovnoj Zakon: „za“ i „protiv”. In: Nezavisimaja Gazeta vom 9.12.1993. S.1 und 5Google Scholar
 173. ejnis, Viktor: Wie Russland gewählt hat. Zum Fazit der Parlaments-und Präsidentenwahlen Dezember 1999/März 2000. In: Osteuropa, Heft 7/2000, S.758778Google Scholar
 174. ejnis, Viktor: Kritièeskie povoroty v razvitii rossijskogo parlamentarizma 19902000. In: Bos, Ellen/Mommsen, Margareta/Steinsdorff, Silvia von: Das Parlament in Russland — eine Schule der Demokratie? (Veröffentlichung in Vorbereitung)Google Scholar
 175. Seleznev, G.N.: Vsja vlast’ — zakonu! Moskva 1997Google Scholar
 176. Semler, Dwight: The End of the First Russian Republic. In: East European Constitutional Review, Heft 4/1993-Heft 1/1994, S.107–126Google Scholar
 177. Sharlet, Robert: Soviet Constitutional Crisis. From De-Stalinization to Disintegration, Armonk 1992Google Scholar
 178. Sharlet, Robert: Russian Constitutional Crisis: Law and Politics under Yel’tsin. In: Post-Soviet Affairs Heft 4/1993, S.314–336Google Scholar
 179. Simon, Gerhard: Rückkehr der Geschichte: Elemente der politischen Kultur in Rußland. In: Zwischen Krise und Konsolidierung — Gefährdeter Systemwechsel im Osten Europas, (Hrsg.): BIOst, Köln 1995, S.29–39Google Scholar
 180. Simon, Gerhard: Zukunft aus der Vergangenheit — Elemente der politischen Kultur in Rußland. In: Berichte des BIOst Nr. 10/1995Google Scholar
 181. Simon, Gerhard: Rußland auf der Suche nach seiner politischen Identität — Visionen und Wirklichkeiten. In: BIOst, Heft 33/1997Google Scholar
 182. Simon, Gerhard: Welchen Raum läßt die Geschichte für die Modernisierung Rußlands? In: Berichte des BIOst Nr. 19/1998Google Scholar
 183. Slater, Wendy: Russia’s Plebiscite on a New Constitution. In: RFE/RL Research Report Bd.3, Heft 3/1994, S.1–7Google Scholar
 184. Slater, Wendy: Russian Duma Sidelines Extremist Politicians. In: RFE/RL Research Report Bd.3, Heft 7/1994, S.5–9Google Scholar
 185. Solotych, Stefanie: Grundlagen der Bodengesetzgebung von 1990. In: Jahrbuch für Ostrecht. 2. Halbband/ 1990, S.473–477Google Scholar
 186. Solotych, Stefanie: Das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation — Erster Teil, Baden-Baden 1996Google Scholar
 187. Steinsdorff, Silvia von: Die Verfassungsgenese der Zweiten Russischen und der Fünften Französischen Republik im Vergleich. In: Zeitschrift für Parlamentsfragen Heft 3/1995, S.486–504Google Scholar
 188. Steinsdorff, Silvia von: Kalkulierter Konflikt und begrenzte Kooperation — zum Verhältnis von Präsident, Regierung und Parlament in Russland. In: Osteuropa, Heft 1/1999, S.16–34Google Scholar
 189. Teague, Elizabeth: Yeltsin Disbans the Soviets. In: RFE/RL Research Report Bd 2, Heft 43/1993, S.1–5Google Scholar
 190. Thornburgh, Richard: The Soviet Union and the Rule of Law. In: Foreign Affairs Heft 2/1990, S.13–27Google Scholar
 191. Tolz, Vera: Problems in Building Democratic Institutions in Russia. In: RFE/RL Research Report Bd.3, Heft 9/1994, S.1–7Google Scholar
 192. Tomcin, Grigorij: Bjudäet prinimaet na god, a vopros s zemlej regajut na vsegda. In: Rossijskie vesti Nr. 24 vom 10.2.1998, S.3Google Scholar
 193. Troschke, Manuela: Die Energiepolitik Rußlands beim Übergang zur Marktwirtschaft, München 1998Google Scholar
 194. Trunk, Alexander: Die neue Verfassung Rußlands als Wirtschaftsgrundgesetz. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. Bd3, Heft2/1994, S.33–64Google Scholar
 195. Tsebelis, George: Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism. In: British Journal of Political Science, Heft 3/1995, S.289–325Google Scholar
 196. Verba, Sidney: Conclusion: Comparative Political Culture. In: Pye, Lucian/Verba, Sidney: Political Culture and Political Development, Princeton 1965, 5.512–560Google Scholar
 197. Vinogradov, Boris: Trofejnoe iskusstvo moäet privesti Rossiju k skandalu s Germaniej i vyzvat’ protivostojanie vlastej vnutri strany. In: Izvestija Nr. 67 vom 10.4.1997, S.1 und 3Google Scholar
 198. Wehner, Markus: Putins Denkfabrik sucht nach einer Strategie für Russland. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 55 vom 6.3.2000, S.8Google Scholar
 199. Westen, Klaus: Perestrojka und Rechtsordnung. In: Osteuropa, Heft 5/1988, 5.329348Google Scholar
 200. Westen, Klaus: Die Verfassung der Russischen Föderation. In: Osteuropa, Heft 9/1994, S.809–832Google Scholar
 201. Wieser, Bernd: Ausgewählte Fragen zur Hierarchie verfassungsrechtlicher Normen im System der Verfassung der Russischen Föderation. In: Osteuropa-Recht, Heft 2/1998, S.97–112Google Scholar
 202. Wölk, Claudia: Das Gesetzgebungsverfahren in Rußland. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa Bd.4, Heft 12/1995, S.441–448Google Scholar
 203. Zacharov, Andrej: Regional’nye legislatury v Rossii: itogi desjatiletija. In: Bos, Ellen/Mommsen, MargaretalSteinsdorff, Silvia von: Das Parlament in Russland — eine Schule der Demokratie? (Veröffentlichung in Vorbereitung)Google Scholar
 204. Zajcev, Sergej: Sowjetischer Präsident: Von einer neuen Machtinstitution zum neuen politischen System? In: Political Studies Bd.4/1990, 5.771–785Google Scholar
 205. Zangl, Bernhard/Zürn, Michael: Interessen in der internationalen Politik: Der akteursorientierte Institutionalismus als Brücke zwischen interesseorientierten und normorientierten Handlungstheorien. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft, Heft 3/1999, S.923–950Google Scholar
 206. Zippelius, Reinhold: Weltanschauung und Rechtsgestaltung. In: Juristische Schulung, Heft 11/1993, S.889–894Google Scholar
 207. Zweerde, Evert van der: Civil society and ideology: a matter of freedom. In: Studies in East European Thought, Heft 2–4/1996, S.171–205Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2002

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations