Advertisement

Practical Study of Poverty Alleviation with Chinese Characteristics

Chapter
 • 1.6k Downloads
Part of the Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path book series (RSCDCDP)

Abstract

China has made remarkable achievements in alleviating poverty within its great historical experience—from overall poverty early in the founding of the country, to rapid economic growth after the implementation of reform and opening policies, to the gradual transformation from “some people getting rich first,” to “those who get rich first bringing wealth to others.”

Keywords

Poverty Reduction Poverty Alleviation Poor Area Poor Population Urban Poverty 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Tan Yukun, “Shuishou youhui zhengce: dongbu de fansi yu xibu de chuangxin [Tax Incentive Policies: Rethinking in Eastern China and Innovation in Western China],” Zhonggong Sichuan shengwei dangxiao xuebao 1 (2001): 39–42.Google Scholar
 2. Wang Biyu, Zhongguo nongcun fan pinkun wenti yanjiu [Chinese Rural Poverty Alleviation] (Zhongguo nongye chubanshe, November 2006).Google Scholar
 3. Lü Shuqi, “Zhongguo nongcun fupin zhengce ji chengxiao yanjiu [Chinese Rural Poverty Alleviation Policy and Results],” Chinese Academy of Agricultural Sciences Doctoral Thesis (June 2008).Google Scholar
 4. Lin Mingang and Tao Peng, “Zhongguo de pinkun zhili sanshi nian huigu yu qianzhan [Reflections on Thirty Years of Chinese Poverty Treatment and Future Prospects],” Gansu Xingzheng xueyuan xuebao 6 (2008): 51–56.Google Scholar
 5. Chen Biaoping and Hu Chuanming, “Jianguo 60 nian Zhongguo nongcun fan pinkun moshi yanjin yu jiben jingyan [The Evolution and Basic Experiences of the Chinese Poverty Alleviation Model in the 60 Years Since the Founding of the Nation],Qiushi 7 (2009).Google Scholar
 6. National Bureau of Statistics Rural Socio-Economic Survey Division, Zhongguo nongcun pinkun jiance baogao 2008 [China Rural Poverty Monitoring Report 2008] (Zhongguo tongji chubanshe, 2009).Google Scholar
 7. National Bureau of Statistics Rural Socio-Economic Survey Division, Zhongguo nongcun pinkun jiance baogao 2010 [China Rural Poverty Monitoring Report 2010] (Zhongguo tongji chubanshe, 2011).Google Scholar
 8. National Bureau of Statistics Rural Economic Survey Division, Zhongguo nongcun quanmian jianshe xiaokang jiance baogao 2009 [Building a Moderately Prosperous Society in the Chinese Countryside Monitoring Report 2009] (First Edition, Zhongguo tongji chubanshe, 2010).Google Scholar
 9. Lou Jiwei: Xin Zhongguo 50 nian caizheng tongji ziliao [Fifty Years of Financial Statistics for New China], (First Edition, Jingji kexue chubanshe, 2000).Google Scholar
 10. Yang Ying, Zhongguo nongcun fan pinkun yanjiu jiyu fei jundeng fazhan jianjian xia nengli pinkun [Study of Chinese Rural Poverty Capability Poverty in the Context of Unbalanced Development] (First Edition, Guangming ribao chubanshe, 2011).Google Scholar
 11. Zhu Gang and Jia Kang, Zhongguo nongcun caizheng lilun yu shijian [Chinese Rural Fiscal Theory and Practice] (First Edition, Shanxi jingji chubanshe, 2006).Google Scholar
 12. Zhang Lei, ed., Zhongguo fupin kaifa zhengce yanbian (1949–2005) [The Evolution of Chinese Poverty Alleviation Policy (1949–2005)] (First Edition, Zhongguo caizheng jingji chubanshe, 2007).Google Scholar
 13. State Council Information Office, Zhongguo nongcun fupin kaifa de xin jinzhan baipishu [New Progress in Poverty Alleviation and Development in Rural China White Paper] (November 2011).Google Scholar
 14. China (Hainan) Institute for Reform, ZHongguo renlei fazhan baogao 2007 [China Human Development Report 2007] (2008).Google Scholar
 15. Duan Yingbi, “Zhongguo nongcun fupin kaifa: huigu yu zhanwang [China Rural Poverty Alleviation and Development: Retrospectives and Prospects],” Nongye jingji wenti 11 (2009).Google Scholar
 16. People’s Republic of China Ministry of Civil Affairs, 2010 nian shehui fuwu fazhan tongji baogao 2010 [Social Services Development Statistics 2010].Google Scholar
 17. China.com.cn: “Zhongguo chengshi pinkun, shiye yu zaijiuye [Chinese Urban Poverty, Unemployment, and Reemployment” (January 4, 2008).Google Scholar
 18. Sun Jingshui and Dong Yajuan, “Renli ziben yu nongye jingji zengzhang: jiyu Zhongguo nongcun de Panel Data moxing fenxi: Panel data [Human Capital and Rural Economic Growth: Analysis Based on Panel Data Models for Rural China],” Nongye jingji wenti 12 (2006): 12–16.Google Scholar
 19. Chen Quangong and Cheng Qi, “Changqi pinkun weishenme nanyi xiaochu? laizi fupin zhongdian xian jiaoyu fazhan de lunzheng [Why Is Chronic Poverty Difficult to Eradicate?—Evidence from Educational Development in Key Poor Counties],” Xibei renkou 3(2006): 39–42.Google Scholar
 20. Chen Jianguo, “Jiaoyu zhipin beilun ji qi jieshi [The Educational Poverty Paradox Explained],” Shengchanli yanjiu8 (2008): 1–4.Google Scholar
 21. Chi Fulin, “Wei nongmin tigong jiben er you baozhang de gonggong chanpin [Providing Farmers with Basic, Guaranteed Public Goods],” Zhongguo nongmin quanyi baohu guoji yantaohui lunwen (July 31, 2003).Google Scholar
 22. Deng Kebin and Ding Juhong, “Zhuanxing zhong de fenquan yu gonggongpin gongji: jiyu Zhongguo jingyan de shizheng yanjiu [Decentralization and the Supply of Public Goods in the Transitional Period—An Empirical Study Based on the Chinese Experience],” Caijing yanjiu 3(2009): 80–89.Google Scholar
 23. Hu Manhua and Wang Dongyang, “Pinkun diqu jishu chuangxin de zhang’ai yinsu yu dongli fenxi [Obstacles to Technological Innovation in Poor Areas and Analysis of Drivers],” Nongye jishu jingji 5 (2004).Google Scholar
 24. “Chengshi pinkun: yi dao zui rongyi bei zhebi yu widu de anshang [Urban Poverty: A Most Easily Hidden and Misread Invisible Injury],” Rednet.cn (April 26, 2007).Google Scholar
 25. Hou Lihong, “Zhuanjia gusuan Zhongguo pinkun renkou jiejin 3000 wan [Experts Estimate China’s Urban Poor Population Approaching 30 Million],” Yicai.com (March 14, 2006).Google Scholar
 26. Hong Yinxing and Long Cuihong, “Lun laodongli liudong xia Beijing renli ziben dui sannong de fanbu [The Effect of Human Capital on the Three Rural Issues in the Context of Labor Force Movement to Beijing],” Jianghai Academic Journal 1(2009): 23–31.Google Scholar
 27. Li Xiaoyun, Zhang Xuemei, and Tang Lixia, “Wo guo zhongyang caizheng fupin zijin de miaozhun fenxi [Analysis of the Aim of China’s Central Fiscal Poverty Alleviation Funding,]” Zhongguo ongcun daxue xuebao (shehui kexue ban) 3 (2005): 1–5.Google Scholar
 28. Li Yanling, “Wo guo nongcun gonggongpin gongji junheng lujing fenxi ji shizheng yanjiu [Analysis and Empirical Study of China’s Path to Equalization of Rural Public Goods Supply],” Suliang jingji jishu jingji yanjiu 7 (2004): 59–65.Google Scholar
 29. Li Shiyao, “Zhongguo-shi caizheng fenquan xia weisheng gonggongpin gongji yanjiu [Study of the Supply of Public Healthcare Goods under China-style Fiscal Decentralization],” Xibu luntan 1 (2011): 20–26.Google Scholar
 30. Leng Chongzong, “Lilun yu shijian—nongcun gonggong chanpin gongji xianzhuang yu jizhi chuangxin [Theory and Practice—Current Rural Public Goods Supply and Mechanism Innovation],” Xiamen wujia xinxi wang (November 23, 2003).Google Scholar
 31. Ma Xiaohe and Fang Songhai, “Woguo nongcun gonggongpin de gongji xianzhuang, wenti yu duice [China’s Current Public Supply of Public Goods, Problems, and Responses],” Nongye jingji wenti 4 (2005): pp. 22–29.Google Scholar
 32. Nie Zhongqiu, “Wo guo nongcun shehui pinkun xianzhuang de jiben panduan [Basic Assessment of China’s Current Rural Social Poverty],” Shangye yanjiu 10 (2007): 154.Google Scholar
 33. Wang Yulin and Huang Zuhui, “Yingxiang zhuanxingqi Zhongguo nongcun pinkunl zhibiao de yinsu de fenjie yanjiu [Decomposition of Factors Affecting Rural Poverty Rate Indicators in the Transitional Period],” Zhongguo renkou kexue 1 (2005): 25.Google Scholar
 34. Xiao Jianhua, “Xiangzhen jigou zhineng zhuanhuan yu ‘sheng guan xian’ caizheng tizhi gaige de sikao [Transformation of the Functions of Rural Institutions and Thoughts on ‘Provinces-Manage-Counties’ Fiscal System Reform],” Nongcun jingji 6 (2011): 12–14.Google Scholar
 35. Yang Ying, “Jingji zengzhang, shouru fenpei yu pinkun 21 shiji Zhongguo nongcun fan pinkun de xin tiaozhan—jiyu 2002–2007 nianv [Economic Growth, Income Distributions, and New Challenges for Chinese Poverty Alleviation in the Twenty-first Century—Analysis of Panel Data from 2002–2007,” Nongye jishu jingji 8 (2010): 12–18.Google Scholar
 36. Li Xinjiang: The Great Practice and Innovation of Chinese Rural Poverty Alleviation and Development, China Social Sciences Press, 2005.Google Scholar
 37. Liu Jian, ed.: Rural Poverty Alleviation in China, China Financial and Economic Press, May 2009.Google Scholar
 38. Liu Jian, ed.: Poverty Alleviation in Rural China, China Finance and Economic Press, May 2009.Google Scholar
 39. Liu Jian, ed.: “Study of Poverty Alleviation in Rural China,” China Financial and Economic Publishing House, May 2009.Google Scholar
 40. Yan Kundeng: Study of China’s Rural Poverty Alleviation Tax Policy, China Economic and Financial Publishing House, October 2008.Google Scholar
 41. Sun Yan: “Exploration of Rural Humanities Poverty,” Ideological and Political Education, 2009, vol. 1.Google Scholar

Copyright information

© Social Sciences Academic Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Authors and Affiliations

 • Kun Yan
  • 1
 1. 1.Chinese Academy of Social SciencesBeijingChina

Personalised recommendations