Advertisement

Hungary

Chapter
Part of the Schriftenreihe des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr book series (SZMSB, volume 13)

Abstract

Hungarian foreign and security policy has experienced a fundamental transformation in the past two decades with regard to its founding values and core aims. Three parallel processes have been going on in this period: The Hungarian threat perception, the scope and characteristics of the international role that Hungary wishes to play, and the corresponding institutional framework have been transformed. Based on a thorough assessment of these deep transformative processes we cannot definitely state that a well-defined, coherent strategic culture has developed in Hungary.

Keywords

Foreign Policy Security Policy Military Force Strategic Partnership Government Decision 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. Balogh, András (1998a): Integráció és nemzeti érdek. Budapest: Kossuth Kiadó.Google Scholar
 2. Balogh, András (1998b): The Hungarian National Minorities in Hungarian Foreign Policy. In: Society and Economy in Central and Eastern Europe, 1, pp. 142–155.Google Scholar
 3. Bognár, Károly (1993a): A biztonság és a biztonságpolitika hazánkban. In: Társadalmi szemle, 1, pp. 39–48.Google Scholar
 4. Bognár, Károly (1993b): Biztonságpolitikai dilemmák. In: Társadalmi szemle, 8–9, pp. 137–143.Google Scholar
 5. Borsányi, András (2000): A három pillér. Közép-Kelet Európa átalakulása és a magyar külpolitika változása. Budapest: Bona-L BT.Google Scholar
 6. Csabai, György (2000): A magyar haderŠreform folyamata és tapasztalatai 1988 és 2000 között. In: Katonai logisztika, 3, pp. 17–24.Google Scholar
 7. Dunay, Pál (1994): Adversaries all around?: (Re)Nationalization of Security and Defence Policies in Central and Eastern Europe. Hague: Netherlands Institute of International Relations.Google Scholar
 8. Dunay, Pál (1995): A Lasting Peace in Central Europe? The Expansion of the European Security Community. Paris: Institute for Security Studies, Western European Union.Google Scholar
 9. Dunay, Pál (2004): Az átmenet magyar külpolitikája. In: Gazdag, Ferenc/Kiss, J. László (Eds.) (2004): Magyar külpolitika a 20. században. Zrínyi Kiadó, pp. 221– 240.Google Scholar
 10. Dunay, Pál/Cottey, Andrew (1996): East-Central Europe After The Cold War. In: Külpolitika, 3–4, pp. 248–258.Google Scholar
 11. Gazdag, Ferenc (1992): Does the West understand Central and Eastern Europe? In: NATO Review, 12, pp. 14–19.Google Scholar
 12. Gazdag, Ferenc (1999): NATO Enlargement: A Hungarian point of View. In: NATO Enlargement. Situation and Perspectives. Rome: CeMiss, pp. 231–355.Google Scholar
 13. Gazdag, Ferenc (2001a): Magyar biztonságpolitika 1990–2000. In: Új honvédségi szemle, 55: 12, pp. 15–41.Google Scholar
 14. Gazdag, Ferenc (2001b): A magyar kül- és biztonságpolitika stratégiai kérdései 1990– 2000. In: Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig. Veszprém: MTA Veszprémi Területi Bizottsága – Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja, 2001.Google Scholar
 15. Hajma, Lajos (1996): A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzete. In: Új honvédségi szemle, 4, pp. 56–61.Google Scholar
 16. Jeszenszky, Géza (1993): Hungary’s Foreign Policy Dilemmas. In: The Hungarian Quarterly, 130, pp. 3–13.Google Scholar
 17. Kern, Tamás (2007): A rendszerváltás utáni haderőreform-kísérletek. Eredmények és kudarcok. Századvég Műhelytanulmányok 7.Google Scholar
 18. Kiss, J. László (1989): European Security: Hungarian Interpretations, Perception and Foreign Policy. In: Waewer, Ole/Lemaitre, Pierre/Tromer, Elzbieta (Eds.) (1989): European Polyphony. Perspectives Beyond East-West Confrontation. London: Macmillan, pp. 141–154.Google Scholar
 19. Kiss, J. László (1995): New Foreign Policy – Hungary. In: Neuhold, Hanspeter/ Havlik, Peter/Suppan, Arnold (Eds.) (1995): Political and Economic Transformation in East Central Europe. Boulder/San Francisco/Oxford: Westview Press, pp. 229–255.Google Scholar
 20. Kiss, J. László (2002): Ungarn und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In: Erhart, Hans-Georg (Ed.) (2002): Die Europäische Sicherheits- und. Verteidigungspolitik. Positionen, Perzeptionen, Probleme, Perspektiven. Baden- Baden: Nomos, pp. 128–141.Google Scholar
 21. Kiss, J. László (2003): Szomszédságpolitika és a magyar külpolitika perspektívái. TLI Tanulmányok. Budapest: TLI Külpolitikai Tanulmányok Központja.Google Scholar
 22. KŠszegvári, Tibor (1991): A kelet- és közép-európai biztonságpolitikai változások hatása a magyar honvédelmi koncepcióra. Védelmi Tanulmányok 4. Budapest: HM Védelmi Kutatóintézet, pp. 5–26.Google Scholar
 23. Molnár, Ferenc (2007): Civil – Military Relations in Hungary: From Competition to Co-operation. In: Born, Hans/Caparini, Marina/Haltiner, Karl W./Kuhlmann, Jürgen (Eds.) (2007): Civil – Military Relations in Europe: Learning From Crisis and Institutional Change. New York: Routledge, pp. 114–129.Google Scholar
 24. Molnár, Ferenc (2011): Napjaink domináns katonai konfliktusa és az adaptív haderŠ. In: Nemzet és biztonság, 4: 1, pp. 48–57.Google Scholar
 25. Mórocz, Lajos/Bognár, Károly (1991): A kis országok védelmének dilemmái. In: Új honvédségi szemle, 5, pp. 17–26.Google Scholar
 26. Németh, Bence (2006a): Magyar érdekszféra: a Kárpát-Balkán régió? (1.) In: Új honvédségi szemle, 60: 7, pp. 99–116.Google Scholar
 27. Németh, Bence (2006b): Magyar érdekszféra: a Kárpát-Balkán régió? (2.) In: Új honvédségi szemle, 60: 8, pp. 103–117.Google Scholar
 28. Németh, Bence (2007): A közép-európai játszma. In: Társadalom és honvédelem, 11: 1. pp. 169–182.Google Scholar
 29. Póti, László/Tálas, Péter (2004): Hungary in the Trans-atlantic Debate: a Soft- Atlanticist Position. In: Slovak Foreign Policy Affairs, 5: 1, pp. 43–47.Google Scholar
 30. Radványi, Lajos (2009): A magyar lakosság biztonságfelfogása és értékpreferenciái, 1999–2008. In: Nemzet és biztonság, 2: 2, pp. 9–22.Google Scholar
 31. Remek, Éva (2004): Az atlantizmus és a magyar külpolitika. In: Új Honvédségi Szemle, 58: 4, pp. 36–48.Google Scholar
 32. Szabó, János (2001): HaderŠátalakítás, Az ezredforduló haderŠreformjának elŠzményei, jellemzŠi és perspektívája. Budapest: Zrínyi.Google Scholar
 33. Szabó, János (2003): HaderŠváltás Mgyarországon 1989–2001, A rendszerváltás konfliktusa, kezelésük története és perspektívái a védelmi szektorban. Budapest: PolgART.Google Scholar
 34. Szenes, Zoltán (Ed.) (2004): Hungary’s five years in NATO. Budapest: Zrínyi Kiadó.Google Scholar
 35. Szenes, Zoltán (2005): Válaszúton a magyar biztonságpolitika. In: Új honvédségi szemle, 59: 12, pp. 62–79.Google Scholar
 36. Szenes, Zoltán (2006): A békefenntartás hatása a magyar haderŠre. In: Hadtudomány, 16: 3, pp. 3–14.Google Scholar
 37. Szenes, Zoltán (2007a): Peacekeeping in the Hungarian Armed Forces. In: AARMS, 6: 1, pp. 121–133.Google Scholar
 38. Szenes, Zoltán (2007b): A NATO-transzformáció hatása Magyarországra, a Magyar Honvédségre. In: Új honvédségi szemle, 61: 5, pp. 40–47.Google Scholar
 39. Szenes, Zoltán (2009a): Conceptual change in Hungarian peacekeeping? In: Nemzet és biztonság, 2. Special Issue, Winter 2009, pp. 43–55.Google Scholar
 40. Szenes, Zoltán (2009b): Magyar haderŠ-átalakítás a NATO-tagság idején. In: Nemzet és biztonság, 2: 3, pp. 33–43.Google Scholar
 41. Szenes, Zoltán (2009c): 10 éves NATO-tagság és a haderŠ átalakítása. In: Honvédségi szemle, 63: 2, pp. 6–9.Google Scholar
 42. Szenes, Zoltán/Tálas, Péter et al. (Eds.) (2009d): Tíz éve a NATO-ban. Budapest: Zrínyi Kiadó.Google Scholar
 43. Szenes, Zoltán/Tálas, Péter (2012): A magyar biztonság- és védelempolitika fejlŠdése és a haderŠreformok, 1989–2011 (I.) In: Nemzet és biztonság, 5: 2, pp. 37–49.Google Scholar
 44. Tálas, Barna (1994): A valódi nemzeti érdekeken alapuló, reális külpolitika alapelvei. In: Gazdaság és társadalom, 5: 1, pp. 59–88.Google Scholar
 45. Tálas, Péter (1998): Az európai integrációs szervezetekhez való magyar csatlakozás elŠnyei – a távolmaradás kockázatai. In: Társadalompolitikai kérdések. Budapest: Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont, pp. 43–71.Google Scholar
 46. Tálas, Péter (2000): Biztonságpolitikai kihívások és haderŠreform az ezredfordulón. In: Magyar Tudomány, 7, pp. 933–937.Google Scholar
 47. Tálas, Péter (2005a): A kelet-közép-európai térség biztonságpolitikai útkeresése 1989–2004. In: Balla, Tibor et al. (Eds.) (2005): Béketeremtés-békefenntartás Székesfehérvár: Kodolányi János FŠiskola, pp. 292–306.Google Scholar
 48. Tálas, Péter (2005b): Security Policies in Central-Eastern European Countries after the Change of Regime: an Attempt of Conceptualization. In: Gönczi, Sándor/ Horváth, István (Eds.) (2005): Katonai kutatás és fejlesztés, regionális együttmŠ±ködés. Budapest: MoD Technological Institute, pp. 73–84.Google Scholar
 49. Tálas, Péter (2009a): Eastern-Central Europe in the Grip of Integrations. In: Nemzet és biztonság, 2. Special Issue, Winter 2009, pp. 18–27.Google Scholar
 50. Tálas, Péter (2009b): Tatárszentgyörgy után … Széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának veszéyeirŠl. In: Nemzet és biztonság, 2: 2, pp. 3–8.Google Scholar
 51. Tálas, Péter (2009c): Széljegyzet a biztonság szubjektív percepciójának veszéyeirŠl II. In: Nemzet és biztonság, 2: 5, pp. 29–38.Google Scholar
 52. Tálas, Péter/Póti, László (2004): A magyar kül- és biztonságpolitika új hangsúlyairól. In: Gazdag, Ferenc/Kiss, J. László (Eds.) (2004): Magyar külpolitika a 20. században. Zrínyi Kiadó, pp. 313–325.Google Scholar
 53. Vincze, Hajnalka (Ed.) (2000): Hungary’s Security in the New Regional and International Context. Defence Studies 42. Budapest: Institute for Strategic and Defence Studies.Google Scholar
 54. Varga, György (2000): The Evolving Balance of Power and Hungary’s Foreign Policy Options: Adapting to NATO and the EU. In: Külpolitika, 6: Special Issue, pp. 45–58.Google Scholar
 55. Végh, Ferenc (1997): A Magyar Honvédség reformja. In: Hadtudomány, 2, pp. 21–26.Google Scholar
 56. 11/1993. (III. 12.) Parliamentary Decision: On the Security Policy Guidelines of the Republic of Hungary.Google Scholar
 57. 27/1993. (IV. 23.) Parliamentary Decision: On the Homeland Defense Guidelines of the Republic of Hungary.Google Scholar
 58. 94/1998. (XII. 29) Parliamentary Decision: On the Security and Defense Policy Guidelines of the Republic of Hungary.Google Scholar
 59. 2322/1999. (XII. 7.) Government Decision: On the Strategic Review of the Hungarian Defense Sector.Google Scholar
 60. 85/2007 Minister of Defense Directive For Long-term Defense Planning (2009– 2018).Google Scholar
 61. 1012/2008. (III. 4.) Government Decision: Hungary’s Foreign Relations Strategy.Google Scholar
 62. 1009/2009. (I. 30.) Government Decision: Hungary’s National Military Strategy.Google Scholar
 63. 1035/2012. (II. 21.) Government Decision: Hungary’s National Security Strategy.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.BudapestHungary

Personalised recommendations