Advertisement

Stratigraphy

 • J. Chaloupský
 • I. Chlupáč
 • J. Mašek
 • J. Waldhausrová
 • J. Cháb
Part of the IGCP-Project 233 book series (IGCP 233)

Abstract

The Bohemicum, an arch-like unit in the center of the Bohemian massif (Fig. 1), was established by Malkovský (1979) and accepted by some geologists (e. g., Chaloupský 1989). For the following description it is useful to subdivide it into two parts, the W one, represented by the continuous Teplá-Barrandian crustal segment, and the E one, composed of various units forming the basement of the Permo-Carboniferous and Cretaceous cover in the NE and E Bohemia and in an adjacent part of Moravia and rising to the surface round its margin.

Keywords

Bohemian Massif Lower Devonian Late Ordovician Series Group Prague Basin 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Brenchley PJ, Štorch P (1989) Environmental changes in the Hirnantian (Upper Ordovician) of the Prague Basin, Czechoslovakia. Geol J 25: 165–181Google Scholar
 2. Čecil S, Havlíček V, Zikmundová J (1989) Upper Devonian and Lower Carboniferous in north-eastern Bohemia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 64: 65–75Google Scholar
 3. Cháb J (1978) Návrh litostratigrafické a litologické terminologie pro svrchní proterozoikum tepelskobarrandienské oblasti. Věstn Ústřed Ústavu Geol 53: 43–60Google Scholar
 4. Cháb J (1993) General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, the Bohemian massif, Czechoslovakia. Věstn Česk Geol Ústavu 68: 1–6Google Scholar
 5. Cháb J, Bouška V, Jelínek E, Pačesová M, Povondra P (1982) Petrology and geochemistry of the Upper Proterozoic FeMn-deposit Chvaletice (Bohemia, Czechoslovakia). Sb Geol Věd Ložisková Geol Mineral 23: 9–68Google Scholar
 6. Chaloupský J (1989) Major tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif. Geol Soc Am Spec Pap 230: 101–114CrossRefGoogle Scholar
 7. Chlupáč I (1961) Orientační výzkum některých menších výskytů devonu na Drahanské vysočině. Zprávy Geol Výzkumech Roce 1960: 89–95Google Scholar
 8. Chlupáč I (with contributions by Jaeger H and Zikmundová J) (1972) The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian. Bull Can Petrol Geol 20: 104–174Google Scholar
 9. Chlupác I (1982) The Bohemian Lower Devonian stages. Cour Forschungsinst Senckenb 55: 345–400Google Scholar
 10. Chlupáč I (1988) The Devonian of Czechoslovakia and its stratigraphic significance. In: McMillan N, Embry AF, Glass DJ (eds) Devonian of the World, vol I: Regional syntheses. Can Soc Petrol Geol, Calgary, pp 481-497Google Scholar
 11. Chlupáč I (1989) Stratigraphy of the Sedlčany — Krásná Hora Metamorphic “Islet” in Bohemia (Proterozoic? to Devonian). Čas Mineral Geol 34: 1–16Google Scholar
 12. Chlupáč I, Kukal Z (1988) Possible global events and the stratigraphy of the Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian-Devonian, Czechoslovakia). Sb Geol Věd Geol 43: 83–146Google Scholar
 13. Chlupáč I, Zikmundová J (1976) The Devonian and Lower Carboniferous in the Nepasice bore in East Bohemia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 51: 269–278Google Scholar
 14. Chlupáč I, Havlíček V, Kříž J, Kukal Z, Štorch P (1992) Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon). Ceský Geol Ústav, Praha, 292 ppGoogle Scholar
 15. Dörr W, Fišera M, Franke W (1992) Cadomian magmatic events in the Bohemian massif — U-Pb data from felsic magmatic pebbles. Abstr 7th Geol Worksh Styles of superposed Variscan nappe tectonics, Czechoslovakia. Czechoslovak Academy of Science, Praha, 3 ppGoogle Scholar
 16. Dubanský A (1984) Stanovení radiogenního stáří kalium-argonovou metodou. (Geochronologická data z Českého masívu v oblasti ČSR). Sb Věd Pr Vys Šk Báňské Ostravě 30: 137–170Google Scholar
 17. Fatka O (1994) Review of Precambrian and Cambrian microfossil assemblages in the Barrandian area (Czechoslovakia). Z Angew Geol (in press)Google Scholar
 18. Fiala F (1948) Algonkické slepence ve středních Čechách. Sb Stát Geol Ústavu 15: 399–612Google Scholar
 19. Fiala F (1958) Hlavní typy hornin v širším okolí Pramenů v Císařském lese. Geol Práce Zošit 50: 5–70Google Scholar
 20. Fiala F (1970) Silurské a devonské diabasy Barrandienu. Sb Geol Věd Geol 17: 7–89Google Scholar
 21. Fiala F (1971) Ordovický diabasový Vulkanismus a biotitické lamprofyry Barrandienu. Sb Geol Věd Geol 19: 7–97Google Scholar
 22. Fiala F (1976) Calc-alkaline trends of the Proterozoic volcanics of the Barrandian. Čas Mineral Geol 21: 31–54Google Scholar
 23. Fiala (1977) Proterozoický Vulkanismus Barrandienu a problematika spilitů. Sb Geol Věd Geol 30: 2–247Google Scholar
 24. Fiala F (1978a) Proterozoic and Early Paleozoic volcanism of the Barrandian-Železné hory zone. Sb Geol Věd Geol 31: 71–90Google Scholar
 25. Fiala F (1978b) The TiO2-K2O-P2O5 diagram and tectonomagmatic relations of the volcanics of the Barrandian area. Věstn Ústřed Ústavu Geol 53: 333–346Google Scholar
 26. Fiala F, Svoboda J (1956) Problém subkambria a subkambrického zalednění v Železných horách. Sb Ústěed Ústavu Geol 22: 257–309Google Scholar
 27. Havlíček V (1971) Stratigraphy of the Cambrian of Central Bohemia. Sb Geol Věd Geol 20: 7–52Google Scholar
 28. Havlíček V (1977) The Paleozoic (Cambrian-Devonian) in the Rožmitál area. Věstn Ústěed Ústavu Geol 52: 81–94Google Scholar
 29. Havlíček V (1980) Development of Paleozoic basins in the Bohemian Massif (Cambrian-Lower Carboniferous). Sb Geol Věd Geol 34: 31–65Google Scholar
 30. Havlíček V (1981) Development of a linear sedimentary depression exemplified by the Prague Basin (Ordovician-Middle Devonian, Barrandian area, Central Bohemia). Sb Geol Věd Geol 35: 7–48Google Scholar
 31. Havlíček V (1982) Ordovician in Bohemia: development of the Prague Basin and its benthic communities. Sb Geol Věd Geol 37: 103–136Google Scholar
 32. Havlíček V, Štorch P (1990) Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia). Rozpr Ústěed Ústavu Geol 48: 1–275Google Scholar
 33. Hejtman B (1966) A contribution to the petrography and petrochemistry of the Jílové zone (Central Bohemia). In: Fediuk F, Fišera M (eds) Paleovolcanites of the Bohemian Massif. Charles University, Praha, pp 37–49Google Scholar
 34. Horný R (1956) Nové poznatky o biostratigrafii skutečsko-hlinského siluru. Věstn Ústěed Ústavu Goel 31: 128–131Google Scholar
 35. Horný R (1962) Das mittelböhmische Silur. Geologie 11: 873–916Google Scholar
 36. Jakeš P, Zoubek J, Zoubková J, Franke W (1979) Graywackes and metagraywackes of the Teplá-Barrandian Proterozoic area. Sb Geol Věd Geol 33: 83–122Google Scholar
 37. Jelínek E, Pačesová M, Mísaě Z, Martinec P, Weiss Z (1984) Geochemistry of a dismembered metaophiolite complex, Letovice, Czechoslovakia. Trans R Soc Edinb Earth Sci 75: 37–48CrossRefGoogle Scholar
 38. Kastl E, Tonika J (1984) The Mariánské Lázně metaophiolite complex (West Bohemia). Krystalinikum 17: 59–76Google Scholar
 39. Kettner R (1917) Versuch einer stratigraphischen Einteilung des böhmischen Algonkiums. Geol Rdsch 8: 169–182CrossRefGoogle Scholar
 40. Konzalová M (1981) Some Late Precambrian microfossils from the Bohemian massif and their correlation. Precambrian Res 15: 43–62CrossRefGoogle Scholar
 41. Konzalová M, Vachtl J (1976) On the age of the Rychmburk Greywacke. Věstn Ústřed Ústavu Geol 51: 129–138Google Scholar
 42. Koverdynský B, Konzalová M (1986) Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny. Věstn Ústřed Ústavu Geol 61: 159–168Google Scholar
 43. Kříž J (1991) Silurian of the Prague Basin (Bohemia) — tectonic, eustatic and volcanic controls on facies and faunal development. Spec Pap Palaeontol 44: 179–203Google Scholar
 44. Kříž J, Jaeger H, Paris F, Schönlaub HP (1986) Přídolí — the fourth subdivision of the Silurian. Jahrb Geol Bundesanst 129: 291–360Google Scholar
 45. Kukal Z (1971) Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia). Sb Geol Věd Geol 30: 53–100Google Scholar
 46. Malkovský M (1979) Tektonogeneze platformního pokryvu Českého masívu. Knihovna Ústřed Ústavu Geol 53: 176Google Scholar
 47. Mašek J (1981) Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu. Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek 6: 14–28Google Scholar
 48. Mašek J (1984) Svrchnoproterozoické vulkanity od Pňovic (u Rožmitálu pod Třemšínem). Věstn Ústřed Ústavu Geol 59: 77–83Google Scholar
 49. Mašek J, Zoubek J (1980) Návrh vymezení a označování hlavních stratigrafických jednotek barrandienského proterozoika. Věstn Ústřed Ústavu Geol 55: 121–123Google Scholar
 50. Mašek J, Havlíček V, Odehnal L, Straka J, Šalanský K, Štych J (1984) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25000 12-423 Davle. Ústřed Ustav Geol, 67 ppGoogle Scholar
 51. Mullen ED (1983) MnO-TiO2-P2O5 a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implications for petrogenesis. Earth Planet Sci Lett 62: 53–62CrossRefGoogle Scholar
 52. Oczlon MS (1992) Gondwana and Laurussia before and during the Variscan orogeny in Europe and related areas. Heidelb Geowiss Abh 53: 1–56Google Scholar
 53. Okrusch M, Schüssler U, Scidel E, Kreuzer H, Rose D (1989) Metabasite der Zone Tepla-Taus (ZTT). Ber DFG-Projekt Ok/29-1. Geological Survey of Lower Saxony, HannoverGoogle Scholar
 54. Opletal M, DomeČka K, čech S, čuta M, Fajst M et al. (1980) Geologie Orlických hor. Oblastní Regionální Geol ČSR, Ústřed Ústav Geol, 202 ppGoogle Scholar
 55. Opletal M, Jelínek E, Pecina V, Pošmourný K, Poubová E (1990) Metavulkanity jihovýchodní Části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace. Sb Geol Věd Geol 45: 37–64Google Scholar
 56. Ordynec GJ, Žukova VJ, Habásko J (1984) Prevariská uranová mineralizace vproterozoiku Českého masívu. čas Mineral Geol 29: 69–77Google Scholar
 57. Palivcová M (1956) Geologicko-petrografické poměry v Kozohorském pásmu a jeho nejbližším okolí (Dobříšsko). Sb Ústřed Ústavu Geol Geol 22: 311–396Google Scholar
 58. Patočka F, Vlašímský P, Blechová K (1993) Geochemistry of Early Paleozoic volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czechoslovakia); implications for paleotectonic reconstructions. Jahrb Geol Bundesanst 136: 873–896Google Scholar
 59. Röhlich P (1965) Geologische Probleme des mittelböhmischen Algonkiums. Geologie 14: 373–403Google Scholar
 60. Röhlich P (1972) Petrografické poměry v severní části jílovského pásma. Sb Geol Věd Geol 22: 7–64Google Scholar
 61. Šindelářová I (1982) Geochemie vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma a strašického pásma. Thesis, Karlova Univ, PrahaGoogle Scholar
 62. Štorch P (1990) Upper Ordovician-Lower Silurian sequences of the Bohemian Massif, central Europe. Geol Mag 127: 225–239CrossRefGoogle Scholar
 63. Tomek Č, Vrána S (1992) Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum. Abstr 7th Geol Worksh Styles of superposed Variscan nappe tectonics, Czechoslovakia. Czechoslovak Academy of Science, Praha, 65 ppGoogle Scholar
 64. Tonika J (1970) Mariánskolázeňský metabazitový komplex. Thesis, Charles Univ, PrahaGoogle Scholar
 65. Vejnar Z (1972) Regionally metamorphosed volcanic rocks from the West Bohemian metabasite belt. Krystalinikum 9: 131–156Google Scholar
 66. Vidal Ph, Auvray B, Chariot R, Fediuk F, Hameurt J, Waldhausrová J (1975) Radiometric age of volcanics of the Cambrian “Krivoklat-Rokycany” complex (Bohemian Massif). Geol Rdsch 64: 563–570CrossRefGoogle Scholar
 67. Waldhausrová J (1971) The chemistry of the Cambrian volcanics in the Barrandian area. Krystalinikum 8: 45–75Google Scholar
 68. Waldhausrová J (1984) Proterozoic volcanic and intrusive rocks of the Jílové zone in Central Bohemia. Krystalinikum 17: 77–97Google Scholar
 69. Zoubek V, Cogné J, Kozoukharov D, Kräutner HG (eds) (1988) Precambrian in younger fold belts. Wiley, Chichester, 885 ppGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995

Authors and Affiliations

 • J. Chaloupský
 • I. Chlupáč
 • J. Mašek
 • J. Waldhausrová
 • J. Cháb

There are no affiliations available

Personalised recommendations