Advertisement

Open Care for the Elderly, with Special References to the City of Gent

 • J. Steenhaut
Conference paper

Abstract

It is not an easy task to speak of open care for the elderly and this for two reasons. The first is, that in the extramural branch, open care is the youngest child in whom we have put a lot of expectations but with whom a lot can go wrong if not correctly directed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Barey, P. T., Lewis, L.: Extending Home Care Services: An Experiment that failed. Nursing Outlook, November 1980.Google Scholar
 2. Besters, A. -Academie Derde Leeftijd- Welzijnsgids, Organisatie II. A. 3.2., afl. 3 (maart 1980).Google Scholar
 3. Boelen, K. W. J., Zwanikken, G. J.: Psychische stoornissen bij bejaarden. Stafleu’s Weten-schappelijke Uitgeverij, n.v., 1967.Google Scholar
 4. De Bruyne, G.: Dienstencentra — Welzijnsgids, Organisatie II. A. 3.2., afl. 4 (mei 1980).Google Scholar
 5. De Caluwe, P.: Participatiestrukturen voor bejaarden — Welzijnsgids, Organisatie II. A. 3.2., afl. 2 (November 1979).Google Scholar
 6. De Cock, L.: Geriatrie — Ed. Aurelia Paramedica 1975.Google Scholar
 7. De Cock, L.: Gerontologie — Ed. Aurelia Paramedica 1977.Google Scholar
 8. Dequeker, J.: Situering van de huidige bejaardenproblematiek. Verplegenden en gemeen-schapszorg, 1, 1975.Google Scholar
 9. Dooghe, G., Vanderleyden, L.: Ekstra-murale dienstverlening aan bejaarden. Centrum voor Bevolkings- en Genzinsstudien, Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Rapport 33/1979.Google Scholar
 10. Dooghe, G., Vanderleyden L.: Levensvoorwaarden en behoeften van bejaarden — Uitgeverij De Sikkel — Nederlandse Boekhandel, 1976.Google Scholar
 11. Dumon, W., Keuppens, G., Jacobs, T. Van Leuven, R.: Onderzoek naar de behoeften inzake home-care voor bejarden in het arrondissement Leuven — K.U.L. Rapport Leuven, 1971.Google Scholar
 12. G. O. M. O. V. (Gewestehjke Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen) Plan 1981–1985 — Voorstel van opties betreffende de sociale welzijns-voorzieningen in de provincie Oost-Vlaanderen.Google Scholar
 13. Hagebak, J. E., Hagebak, B. R.: Serving the Mental Health Needs of the Elderly: The case for Removing Barriers and Improving Service Integration — Community Mental Health Journal, Vol. 16 (4) Winter 1980.Google Scholar
 14. Lehr, U. — Psychologie des Alters — Quelle + Meyer 1980.Google Scholar
 15. Messiaen, R.: Beschouwingen over de bejaardenvoorzieningen — Gents Welzijnsnieuws 1979–2.Google Scholar
 16. Mortenson-Burnside, I., Moehrin, B. A.: Health Care of the Confused Elderly at Home. Nursing Clinics of North America, June 1980.Google Scholar
 17. Schrooyen, W. A. J.: Vezorging en verpleging van de geriatrische en pschogeriatrische patient. Hospitalia 1979–2, pp. 91–93.Google Scholar
 18. Strumpf, N. E., Mathy, D. M. A.: Developmental approach to the teaching of aging. Nursing Outlook, December 1980.Google Scholar
 19. Uyttersprot, H.: Wonen en leven. De Gentse bejaarde doorgelicht. Studiecentrum Prof. Uyttersprot, 1980.Google Scholar
 20. Van Thiel, M.: Vier miljoen vrijwilligers. Senior nr. 5, 27ste jaargang, 3 maart 1981.Google Scholar
 21. Vos, L.: De bejaardenorganisaties en hun evolutie — Welzijnsgids, Organisatie II A. 3.2., aflev. 3 (maart 1980).Google Scholar
 22. Welzijnsraad, G.: Urgentiedossier chronische zieken — maart 1978–79.Google Scholar
 23. W. H. O. — Public Health in Europe 10 — Psychogeriatric Care in the Community — Copenhagen 1979.Google Scholar

Copyright information

© Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, GmbH & Co. KG, Darmstadt 1982

Authors and Affiliations

 • J. Steenhaut

There are no affiliations available

Personalised recommendations