Advertisement

The History of Flora and Vegetation During the Quaternary

 • Burkhard Frenzel
Part of the Progress in Botany/Fortschritte der Botanik book series (BOTANY, volume 43)

Abstract

The present report deals with recent Sovietic investigations. Only those of general importance could be reviewed.

Keywords

Forest Vegetation Vegetation History Soil Complex Diatom Flora Pollen Rain 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. ALEKSANDROVA, A.N., BROVKO, P.F.: DAN 246, 1478–1481 (1979).Google Scholar
 2. ALEKSEEV, M.N., GOLUBEVA, L.V.: Bjull. Kom. 50, 96–107 (1980).Google Scholar
 3. ALESHINSKAYA, Z.V., BOYARSKAYA, T.D., VOSKRESENSKAYA, T.N., SVITOCH, A.A.: DAN 226, 155–158 (1976).Google Scholar
 4. ARSLANOV, K.A., IZMAILOV, Y.A., OSTORVSKIY, A.B., TERTYCHNIY, N.I., SHCHEGLOV, A.P.: DAN 226, 159–162 (1976).Google Scholar
 5. ARSLANOV, K.A., BERDOVSKAYA, G.N., ZAITSEVA, G.Y., LAVROV, A.S., NIKOFOROVA, L.D.: DAN 233, 188–191 (1977).Google Scholar
 6. ARSLANOV, K.A., GERASIMOVA, S.A., LEONT’EV, O.K., LOKSHIN, N.V., MAMEDOV, A.V., RYCHAGOV, G.I., TERTYCHNIY, N.I., SIRINOV, N.S.: Bjull. Kom. 48, 39–48 (1978).Google Scholar
 7. BAKHINOVA, V.P., ZUBAKOV, V.A., ITSIKZON, E.M., CHERPANOV, E.V., LIPIN, V.M.: Bjull. Kom. 48, 208–212 (1978).Google Scholar
 8. BARDEEVA, M.A., ISAEVA, L.L.: DAN 251, 169–172 (1980).Google Scholar
 9. BARG, I.M., YALOVENKO, I.P., YATSNEKO, Y.G.: DAN 246, 164–167 (1979).Google Scholar
 10. BESPALIY, V.G., IVANOV, V.F., POLOVOVA, T.P.: DAN 249, 932–934 (1979).Google Scholar
 11. BITVINSKAS, T., GRIGYALITE, M., SAVUKINENE, N.: Stratigraphy and development of the Uzhpyakyu Tiryalis peat bog, 56–61 (russ.). In: Usloviya sredy i radial’niy prirost derev’ ev, ed. T.T. Bitvinskas. Inst. Bot. Akad. Nauk Litovskoy SSR, Kaunas 1978.Google Scholar
 12. BLAGOVESHCHENSKIY, I.V., BLAGOVESHCHENSKAYA, N.V.: Bot. Zhurn. 63, 1778–1788 (1978).Google Scholar
 13. BOBOV, N.G.: DAN 232, 1410–1413 (1977).Google Scholar
 14. BOLIKHOVSKAYA, N.S., BOLIKHOVSKIY, V.F.: DAN 247, 409–412 (1979).Google Scholar
 15. BOLIKHOVSKIY, V.F.: DAN 224, 1149–1151 (1975).Google Scholar
 16. BRESLAV, S.L., VALUEVA, M.N., MAUDINA, M.I.: DAN 248, 161–166 (1979).Google Scholar
 17. BURASHNIKOVA, T.A., MURATOVA, M.V., SUETOVA, I.A.: DAN 244, 723–727 (1979).Google Scholar
 18. CHEBOTARYOVA, N.S., DERYUGINA, V.S., IVANOVA, N.V., KUER’EROVA, L.V., TYURINA, L.S.: Izv. AN, ser. geol., No. 1, 102–117 (1979).Google Scholar
 19. CHOCHIEVA, K.I., MAMATSASHVILI, N.S.: DAN 235, 1148–1151 (1977);Google Scholar
 20. CHOCHIEVA, K.I., MAMATSASHVILI, N.S.: DAN 245, 692–696 (1979).Google Scholar
 21. DANILOV, I.D.: Izv. AN, ser. geol., No. 6, 53–62 (1980).Google Scholar
 22. DANILOV, I.D., NEDESHEVA, G.N., RYABOVA, E.I.: DAN 225, 393–395 (1975).Google Scholar
 23. DANILOV, I.D., NEDESHEVA, G.N., POLYAKOVA, E.I., SMIRNOVA, T.I.: DAN 249, 1416–1420 (1979).Google Scholar
 24. DENISOV, S.V.: DAN 247, 650–652 (1979).Google Scholar
 25. DODONOV, A.E., LOMOV, S.P.: Izv. AN, ser. geol., No. 8, 75–85 (1980).Google Scholar
 26. DODONOV, A.E., PEN’KOV, A.V.: Bjull. Kom. 47, 67–76 (1977).Google Scholar
 27. DODONOV, A.E., RANOV, V.A., PEN’KOV, A.V.: Bjull. Kom. 48, 86–102 (1978).Google Scholar
 28. DUBROVO, I.A., RENGARTEN, N.V., ZELIKZON, E.M.: Bjull. Kom. 49, 63–77 (1979).Google Scholar
 29. DUBROVO, I.A., GITERMAN, R.E., GORLOVA, R.N., RENGARTEN, N.V.: Izv. AN, ser. geol., No. 10, 84–100 (1980).Google Scholar
 30. GABUNIYA, L.K., TUSHABRAMISHVILI, D.M., VEKUA, A.K.: Bjull. Kom. 47, 107–111 (1977).Google Scholar
 31. GLADENKOV, YU.B., GURARIY, G.Z.: DAN 230, 1173–1175 (1976).Google Scholar
 32. GOL’DFARB, YU.I., LOZHKIN, A.V., TEREKHOVA, V.E.: DAN 250, 410–412 (1980).Google Scholar
 33. GRICHUK, M.P.: Bjull. Kom. 49, 49–62 (1979).Google Scholar
 34. GUDOSHNIKOV, S.V.: Bot. Zhurn. 63, 11–19 (1978).Google Scholar
 35. GUMAN, M.A.: Bot. Zhurn. 63, 1415–1429 (1978).Google Scholar
 36. GVOZDOVER, M.D., SULERZHITSKIY, L.D.: Bjull. Kom. 49, 144–146 (1979).Google Scholar
 37. KAPLINA, T.N., LOZHKIN, A.V.: DAN 233, 1162–1164 (1977);Google Scholar
 38. KAPLINA, T.N., LOZHKIN, A.V.: Izv. AN, ser. geol., No. 2, 69–76 (1979).Google Scholar
 39. KAPLINA, T.N., GITERMAN, R.E., LAKHTINA, O.V., ABRASHOV, B.A., KISELEV, S.V., SHER, A.V.: Bjull. Kom. 48, 49–65 (1978).Google Scholar
 40. KAPLINA, T.N., SHILOVA, G.N., PIRUMOVA, L.G.: Izv. AN, ser. geol., No. 9, 74–81 (1980a).Google Scholar
 41. KAPLINA, T.N., SHER, A.V., GITERMAN, R.E., ZAZHIGIN, V.S., KISELEV, S.V., LOZHKIN, A.V., NIKITIN, V.P.: Bjull. Kom. 50, 73–95 (1980b).Google Scholar
 42. KAPLYANSKAYA, F.A., TARNOGRADSKIY, V.D.: DAN 231, 1185–1187 (1976).Google Scholar
 43. KHRUSTALEV, YU.P., REZNIKOV, S.A.: DAN 231, 981–984 (1976).Google Scholar
 44. KLIMANOV, V.A., ELINA, G.A.: DAN 252, 419–423 (1980).Google Scholar
 45. KOGAN, L.I., MALOVITSKIY, YA.P., MOSKALENKO, V.N., SHINKUS, K.M.: DAN 233, 450–452 (1977).Google Scholar
 46. KOL’TSOVA, V.G., STARIKOV, E.V., ZHIDOVLENKÓ, V.A.: Bjull. Kom. 49, 121–124 (1979).Google Scholar
 47. KOSTYAEV, A.G.: DAN 244, 983–986 (1979).Google Scholar
 48. KOSTYAEV, A.G., ZAIKINA, N.G., KOLOSOVA, G.N., SMIRNOVA, T.I.: DAN 244, 1227–1231 (1979).Google Scholar
 49. KRASAVINA, L.K.: Bot. Zhurn. 63, 226–233 (1978).Google Scholar
 50. KRASNENKOV, R.V., PISAREVA, V.V.: DAN 232, 1154–1157 (1977).Google Scholar
 51. KRASNENKOV, R.V., IOSIFOVA, YU.I., SHULESH-KINA, E.A., LIBERMAN, YU.N.: DAN 252, 677–680 (1980).Google Scholar
 52. KRIGER, N.I., BOTNIKOV, V.I.: DAN 245, 902–905 (1979).Google Scholar
 53. LAUKHIN, S.A.: Izv. AN, ser. geol., No. 5, 121–131 (1979).Google Scholar
 54. LAZARENKO, A.A., RANOV, V.A.: Bjull. Kom. 47, 45–57 (1977).Google Scholar
 55. BOLIKHOVSKAYA, N.S., SEMENOV, V.V.: Izv. AN, No. 5, 53–66 (1980).Google Scholar
 56. LOSEVA, E.I.: Bjull. Kom. 48, 103–112 (1978)Google Scholar
 57. LOZHKIN, A.V.: DAN 235, 435–437 (1977).Google Scholar
 58. LOZHKIN, A.V., PROKHOROVA, T.P., PARIY, V.P.: DAN 224, 1395–1398 (1975).Google Scholar
 59. MAKEEV, V.M., ARSLANOV, KH.A., GARUTT, V.E.: DAN 245, 421–424 (1979).Google Scholar
 60. MAKHOVA, YU.V.: Bjull. Kom. 48, 170–179 (1978).Google Scholar
 61. MARUASHVILI, L.I.: DAN 225, 651–654 (1975)Google Scholar
 62. MARUASHVILI, L.I.: Bjull. Kom. 47, 3–16 (1977).Google Scholar
 63. MASLYAEV, G.A.: DAN 247, 661–663 (1979).Google Scholar
 64. NESTEROV, I.I., STAVITSKIY, B.P., KURCHIKOV, A.R.: DAN 250, 418–421 (1980).Google Scholar
 65. ORESHKINA, T.V.: Izv. AN, ser. geol., No. 11, 57–66 (1980).Google Scholar
 66. PEN’KOV, A.V., NIKONOV, A.A., PAKHOMOV, M.M.: DAN 229, 691–694 (1976).Google Scholar
 67. PEVZNER, M.A., PECSI, M.: Bjull. Kom. 50, 24–34 (1980).Google Scholar
 68. PISAREVA, V.V., VELICHKEVICH, F.YU., SHIK, S.M.: DAN 248, 185–190 (1979).Google Scholar
 69. PRASLOV, N.D., IVANOVA, M.A., MALYASOVA, E.S.: Bjull. Kom. 50, 168–175 (1980).Google Scholar
 70. SEMENENKO, V.N., PEVZNER, M.A.: Izv. AN, ser. geol., No. 1, 5–15 (1979).Google Scholar
 71. SEMENENKO, V.N., LUPARENKO, A.V., KOVALYUKH, N.N.: Bjull. Kom. 49, 17–25 (1979).Google Scholar
 72. SEREBRYANNAYA, T.A.: Bjull. Kom. 50, 178–184 (1980).Google Scholar
 73. SEREBRYANNIY, L.R., GEY, N.A., DZHINORIDZE, R.N., IL’VES, E.O., MALYASOVA, E.S., SKOBEEVA, E.I.: Bjull. Kom. 50, 123–137 (1980).Google Scholar
 74. SHCHERBAKOV, F.A., KUPRIN, P.N., MOGRUNOV, YU.G.: Bjull. Kom. 49, 3–16 (1979).Google Scholar
 75. SHER, A.V., VIRINA, E.I., ZAZHIGIN, V.S.: DAN 234, 1171–1174 (1977).Google Scholar
 76. SHEVYREV, A.T., RASKATOV, G.I., ALEKSEEVA, L.I.: Bjull. Kom. 49, 39–48 (1979).Google Scholar
 77. SHILO, N.A., DIKOV, N.N., LOZHKIN, A.V.: DAN 231, 1204–1205 (1976).Google Scholar
 78. SHOFMAN, I.L., KIND, N.V., PAKHOMOV, M.M., PROKOPCHUK, B.I., VINOGRADOVA, S.N., SULERZHITSKIY, L.D., FOROVA, V.S.: Bjull. Kom. 47, 100–107 (1977).Google Scholar
 79. SHUMENKO, S.I., USHAKOVA, M.G.: DAN 251, 213–215 (1980).Google Scholar
 80. SMIRNOVA, V.M.: DAN 231, 1200–1203 (1976);Google Scholar
 81. SMIRNOVA, V.M.: DAN 246, 171–174 (1979).Google Scholar
 82. STAVROV, V.N.: DAN 235, 902–905 (1977).Google Scholar
 83. SUDAKOVA, N.G., BOL’SHAKOV, V.A.: DAN 233, 1176–1179 (1977).Google Scholar
 84. SUPRUNOVA, N.I., VRONSKIY, V.A.: Bjull. Kom. 47, 87–94 (1977).Google Scholar
 85. SVITOCH, A.A.: DAN 232, 1161–1164 (1977).Google Scholar
 86. SVITOCH, A.A., PARUNIN, O.B., SARAZHINSKAYA, N.I., TIMASHKOVA, T.A., SHLYUKOV, A.I.: DAN 233, 447–450 (1977).Google Scholar
 87. SVITOCH, A.A., BAZILEVSKAYA, L.I., BOYARSKAYA, T.D.: DAN 245, 1462–1466 (1979).Google Scholar
 88. TABOYAKOVA,V.YA.: Izv. AN, ser. geol., No. 2, 143–149 (1981).Google Scholar
 89. TAMRAZYAN, G.P., OVNATONOV, S.T.: DAN 225, 168–171 (1975).Google Scholar
 90. TROFIMOV, A.K.: Bjull. Kom. 48, 79–85 (1978).Google Scholar
 91. TROITSKAYA, T.S., KARAULOVA, L.P., TSAR’KO, E.I.: Bjull. Kom. 48, 66–78 (1978).Google Scholar
 92. TSERETELI, D.V., MAYSURADZE, LG.M.: Bjull. Kom. 50, 116–122 (1980).Google Scholar
 93. TUGANAEV, V.V., BARANOV, E.I.: Bot. Zhurn. 63, 1035–1037 (1978).Google Scholar
 94. TUGANAEV, V.V., EFIMOVA, T.P.: Bot. Zhurn. 66, 561–564 (1981).Google Scholar
 95. UKRAINTSEVA, V.V.: Bot. Zhurn. 62, 553–554 (1977);Google Scholar
 96. UKRAINTSEVA, V.V.: Bot. Zhurn. 64, 318–330 (1979).Google Scholar
 97. UKRAINTSEVA, V.V., KOZHEVNIKOV, YU.P.: Bot. Zhurn. 64, 1091–1098 (1979).Google Scholar
 98. UKRAINTSEVA, V.V., FLEROV, K.K., SOLONEVICH, N.G.: Bot. Zhurn. 63, 1001–1004 (1978).Google Scholar
 99. VALUEVA, M.N., SEREBRYANNIY, L.R.: Bjull. Kom. 48, 113–122 (1978).Google Scholar
 100. VALUEVA, M.N., GUZMAN, A.A., ZAIKINA, N.G., SEMENENKO, L.T., TSUKUROVA, A.M.: Bjull. Kom. 49, 26–38 (1979).Google Scholar
 101. VELICHKEVICH, F.YU.: DAN 233, 1158–1161 (1977);Google Scholar
 102. VELICHKEVICH, F.YU.: Bjull. Kom. 48, 123–136 (1978);Google Scholar
 103. VELICHKEVICH, F.YU.: DAN 245, 682–684 (1979).Google Scholar
 104. VELICHKO, A.A., ARSLANOV, KH.A., KURENKOVA, E.I.: DAN 228, 713–716 (1976).Google Scholar
 105. VELICHKO, A.A., UDARTSEV, V.P., MOROZOVA, T.D., MARKOVA, A.K., PEVZNER, M.A., GRIBCHENKO, YU.N., SYCHEVA, S.A.: DAN 232, 1142–1145 (1977).Google Scholar
 106. VELIZHANIN, A.G.: DAN 231, 205–207 (1976).Google Scholar
 107. VIRINA, E.I., SVITOCH, A.A.: DAN 230, 399–401 (1976).Google Scholar
 108. VNUCHKOV, V.A., KAPLIN, P.A., SHLYUKOV, A.I.: DAN 228, 914–916 (1976).Google Scholar
 109. ZOZULIN, G.M.: Bot. Zhurn. 61, 39–47 (1976).Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1981

Authors and Affiliations

 • Burkhard Frenzel
  • 1
 1. 1.Botanisches InstitutUniversitätHohenheimGermany

Personalised recommendations