Advertisement

Some Aspects of Utilization of Krill’s Products in Human Nutrition

 • H. Kunachowicz
Conference paper

Abstract

New sources of protein have been the subject of studies for quite a long time. It is known, however, that the use of new protein products in human nutrition represents a complex question and that among many protein resources considered applicable, only few proved their value and could be widely used. For example, microorganisms: Bacteria, yeast, or algae, despite intensive studies have not been widely introduced into the food products /13/. Similar observation refers to the preparation of fish protein /29/.

Keywords

Free Amino Acid Essential Amino Acid Human Nutrition Sensory Quality Limit Amino Acid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Barylko-Pikielna N., Pietrzak E., Zawadzka L.: Ocena wartosci odzywczej polproduktow otrzymanych z kryla i przetworow z jego udzialem. Cz. II. Sensoryczna charakterystyka polproduktow /preparatow/ z kryla. Dokumentacja IZZ, 1977.Google Scholar
 2. 2.
  Bielihski K., Bielihska K.,Kaszyhski J.,Bielinska H.,Jamroz, D.: Maczka krylowa jako substytut sruty sojowej w mieszankach dla rosnacych gesi. Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie T.II, s. 283. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 3. 3.
  Brzozowska E., Zalewski S., Barylko-Pikielna N., Czajka J., Krol T., Paraska W.: Zastosowanie polproduktow krylowych do produkcji potraw nierybnych z uwzglednieniem ich cech sensorycznych i fizyko-chemicznych. Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie T.I., s. 259. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 4. 4.
  Czarnowska-Misztal E., Wicihska M.: Badania biologiczne wartosci odzywczej farszu z kryla. Cz. I. Wynicki badah nad rozwojem dwoch pokolen szczurow laboratoryjnych. Roczn. PZH/ w druku/.Google Scholar
 5. 5.
  Czarnowska-Misztal E., Kunachowicz H., Wicinska M., Klys W.: Badania biologiczne wartosci odzywczej farszu z kryla. Cz. II. Wyniki badan nad wykorzystaniem bialka. Roczn. PZH /w druku/.Google Scholar
 6. 6.
  Gawecki K., Lipinska H., Konarkowski A., Stachowiak M.: Zastosowanie maczki krylowej w zywieniu brojlerow. Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie. T. II, s. 228. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 7. 7.
  Klys W., Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Wicinska M.: Oznaczanie wolnych aminokwasow w surowicy krwi i w miesniach. Roczn. PZH, 1978, 29, 3, 263.Google Scholar
 8. 8.
  Kolakowski, E.: Woda jakosrodowisko w produkcji zywnosci. II Seja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Zywnosci PAN. Woda a Zywnosc. Szczecin, 11 – 14 luty, 1980.Google Scholar
 9. 9.
  Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Klys W., Wicinska M., Jania M.: Ocena wartosci odzywczej polproduktow z kryla. Cz. II, Badania nad wartoscia odzywcza bialka. Roczn. PZH, 1978,29, 6, 585.Google Scholar
 10. 10.
  Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E.: Stosowanie substytutow bialka zwierzecego w zywieniu czlowieka. Zywienie Czlowieka, 1978, 5, 2, 63.Google Scholar
 11. 11.
  Lubinowa, T., Naumov A., Lagunow L.: Prospects of the utilization of krill and other nonconventional resources of the world ocean. J. Fish. Res. Bd. Canada, 1973, 30 12 /2, 2196.Google Scholar
 12. 12.
  Maistruck P., Solomko, G., Sokolowa A.: The influence of new protein products - the past from krill - on the growing animals. J. Nutr. Metab. Dis. Dietetics, 1976, 20, 3, 186.Google Scholar
 13. 13.
  Mauron, J.: Future trends in the use of protein resources in “People and food tomorrow” ed. Hollingworth D., Morse E. Ap. Science Publ., Ltd., London, 1976.Google Scholar
 14. 14.
  Minta M., Szprengier T., Biernacki B.s Wlasciwosci embriotoksynczne i teratogenne maczki krylowej. Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie T. II., s. 126. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 15. 15.
  Perspectives on exploitation of antartic krill. Bulletin–Protein - Caloric Advisory Group of the United Nations System PAG, 1974, 4, 18.Google Scholar
 16. 16.
  Piekarska J., Rutkowska U.: Ocena wartosci odzywczej polproduktow z kryla. Cz. I. Badania nad zawartosci skladnikow podstawowych i mineralnych w czterech polproduktach z kryla. Roczn. PZH, 1978, 29 /5/, 533–541.Google Scholar
 17. 17.
  Pion R.: The relationship between the levels of free amino acids in blood and muscle and the nutritive value of proteins. Chap. 21, in Proteins in Human Nutrition, ed. Porter J.W.G., Rolls B.A. Academic Press, London, 1973.Google Scholar
 18. 18.
  Roschke N.s Variabilität des Fett- und Proteingehalts beim Krill /Euphausia superba Dana/ Meeresforschung, 1977/78, 26, 314, 217.Google Scholar
 19. 19.
  Secomska B., Jelinska M.: Ocena wartosci odzywczej polproduktow z kryla. Cz. III. Badania nad zawartoscia wybranych witamin. Roczn. PZH, 1979, 30 /l/, 13.Google Scholar
 20. 20.
  Seidler S., Kotowski J., Petkow K.: Wartosc pokarmowa maczki krylowej w zywieniu zwierzat laboratoryjnych i tuczu trzody chlewnej. Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie. T.II, cz. III, s. 111. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 21. 21.
  Sidhu G.S., Montgomery A., Gwenda L., Holloway L.: Biochemical composition and nutritive value of krill. J. Sc. Food Agric., 1970, 21, 6, 293.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Soszka G.J., Grzybowska D., Suplinska M.M.: Stezenie radioizotopow i metali ciezkich w krylu antarktycznym. Kryl antarktyczny, Przetworstwo i wykorzystanie T.I.,s. 438. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia, 1979.Google Scholar
 23. 23.
  Suyuki, H., Itoh S.: Fatty acid component of lip of Euphasia superba. Sc. Rep. Whales, Res. Inst. Tokyo, 1976, 28, 167.Google Scholar
 24. 24.
  Szuperski T., Rotkiewicz T., JKoska J., Trywonczuk J.: Badania histopatologiczne narzadow wewnetrznych swinzywionych nieszankami pelnoporcjowymi ze zroznicowanym udzialem maczki z kryla. Kryl antarktyczny. Sympozjum, Morski Instytut Rybacki, 1978.Google Scholar
 25. 25.
  The utilization of krill. Raport of Ekspert FAO GLO/SO/77/3, part II, 1977.Google Scholar
 26. 26.
  Tolkacz W.s Adsorbcja strncja - 90 krilem. Dokl. Akad. Nauk., SSSR, 1976, 227, 632.Google Scholar
 27. 27.
  Tolkacz, W., Gronow W., Spicyn W.: Isledowanie pogloszczenia 137 Cs krilem. Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 1975, 220, 223.Google Scholar
 28. 28.
  Trzebiatowski R., Jakubowski R., Seta J.: Proba wykorzystania macczki krylowej w paszach dla karpi - Kryl antarktyczny. Przetworstwo i wykorzystanie T.II., s. 293. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego. Gdynia, 1979.Google Scholar
 29. 29.
  Wallerstein M.B., Pariser E.R.: Fish protein concentrate. A technological approach that failed. Food and Nutrition, 1978, 4, /1-2/, 8 – 14.PubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Wilcke H.L., Hopkins D.T., Waggle D.H.: Soy protein and human nutrition. Academic Press, Washington, 1979.Google Scholar
 31. 31.
  Ziemlanski S., Cieslak D., Panczenko-Kresowska B.: Badania dlugoterminowe nad ocena biologiczno-zywieniowa preparatow bialkowych z kryla. Krajowe Seminarium PAN: Wplyw czynnikow zewnetrznych na wartosc odzywcza srodkow spozywczych oraz metody analityczne wykorzystywane w ocenie tej wartosci. Poznan, 28–29 wrzesnia, 1979.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1981

Authors and Affiliations

 • H. Kunachowicz

There are no affiliations available

Personalised recommendations