Advertisement

Benefits of Environmental Management Systems in the Czech Republic

 • Jaroslava Hyršlová
 • Miroslav Hájek
 • Gabriela Rajdlová
Conference paper
Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 413)

Abstract

Environmental Management Systems (EMS) are important voluntary tools used by the business sphere and other organisations in the world, as well as in the Czech Republic, for the management of the impacts of their activities, products and services on the environment. The article presents EMS as a tool for the management of the environmental aspects and impacts of organisations, depicts the development of their implementation into the practice deployed by organisations around the world and in the Czech Republic in the last 15 years and highlights the systems’ benefits for the society and for the organisations themselves.

Keywords

Environment environmental performance environmental management environmental management systems 

References

 1. 1.
  The ISO Survey of Management System Standard Certifications (1999-2011), http://www.iso.org
 2. 2.
 3. 3.
  Ministry of the Environment of the Czech Republic, http://www.mzp.cz
 4. 4.
  Hyršlová, J., Mísařová, P.: Udržitelný rozvoj a systémy environmentálního managementu v ČR. Planeta, XV (2), 3–6 (2007) Google Scholar
 5. 5.
  Dobrý, J.: Analýza významu a postavení EMAS v České republice a Evropské unii jako nástroje ochrany životního prostředí. VŠCHT, Praha (2010) Google Scholar
 6. 6.
  Kreuz, J., Vojáček, O.: Firma a životní prostředí. Oeconomica, Praha (2007)Google Scholar
 7. 7.
  Hodinka, M., Štencl, M., Hřebíček, J., Trenz, O.: Current Trends of Corporate Performance Reporting Tools and Methodology Design of Multifactor Measurement of Company Overall Performance. Acta Univ.Agric. et Silvic. 60(2), 85–90 (2012)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© IFIP International Federation for Information Processing 2013

Authors and Affiliations

 • Jaroslava Hyršlová
  • 1
 • Miroslav Hájek
  • 2
 • Gabriela Rajdlová
  • 2
 1. 1.University of Economics and ManagementPragueCzech Republic
 2. 2.Czech University of Life Sciences PragueCzech Republic

Personalised recommendations