Advertisement

Hungary: The State as Strong Media Governor

 • Agnes UrbanEmail author
Chapter
Part of the Media Business and Innovation book series (MEDIA)

Abstract

The organizing forces of the free market have long dominated the Hungarian mass media. Hungarian mass media have long been dominated by the organizing forces of the free market. However, this has now come to an end. Until the revolutionary changes of 1989/1990, the communist system dominated the media. There were no commercial broadcasting companies and print media were supervised by the state. After the Press Law of 1986, it became rather easy for publishers to start a media business. Only a special license was required from the authorities. However, after the political changes of 1989/1990 well-known foreign investors entered the Hungarian market. Similar to other CEE countries, Hungary was an attractive place for major international publishing houses to increase their market size and diversify their business operations (Bajomi-Lazar 2001, 2005a; Galik 2004).

Keywords

Political Influence Print Medium Media Council State Subsidy Public Service Broadcasting 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. A.L.B. (2011). A Fidesz retreat. The Economist. Accessed April 15, 2013, from http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/01/hungarys_media_law
 2. Article19. (2011a). Hungarian Media Laws Q&A. Country Report. Accessed March 2, 2013, from http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2714/11-09-01-REPORT-hungary.pdf
 3. Article19. (2011b). Hungary: KlubRadio case shows recent media laws censoring. Accessed January 10, 2013, from http://www.article19.org/resources.php/resource/2723/en/hungary:-klubradio-case-shows-recent-media-laws-censoring
 4. Bajomi-Lazar, P. (2001). A magyarországi médiaháború [Hungarian media war]. Budapest: Új Mandátum.Google Scholar
 5. Bajomi-Lazar, P. (Ed.). (2005a). Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig [Hungarian media history from the late Kádár-era to the millennium]. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
 6. Bajomi-Lazar, P. (2005b, January 28). A sajtóttámogatás védelmében [In defense of press subsidies]. Élet és Irodalom, 5.Google Scholar
 7. Bajomi-Lazar, P. (2013). The party colonisation of the media: The Case of Hungary. East European Politics and Societies, 27(1), 69–89.CrossRefGoogle Scholar
 8. Batorfy, A., & Kovacs, I. (2012). A Nemzeti Együttműködés Médiarendszerének Arcképcsarnoka. Accessed March 3, 2013, from http://atlatszo.hu/2012/12/19/a-nemzeti-egyuttmukodes-mediarendszerenek-arckepcsarnoka/
 9. BCE Korrupciókutató-központ. (2013). Kormányzati intézmények és állami cégek médiaköltései Magyarországon a nyomtatott sajtóban 2003–2012. Leíró statisztikák és megfigyelések (1. Riport) [Media spending of governmental institutions and state-owned companies in print media, 2003–2012. Descriptive statistics and observations (1st Report)]. BCE Korrupciókutató-központ: Budapest. Accessed April 30, 2013, from http://www.crc.uni-corvinus.hu/download/media_ah_2012_riport1_130430.pdf
 10. Bednarik, I., & Nyusztay, M. (2012, október 13). A sajtó harcban [Press in battle]. Nepszabadsag. Accessed January 15, 2013, from http://nol.hu/lap/hetvege/20121013-a_sajto_harcban
 11. Bozoki, A. (2010). Diversity and the European public sphere. The case of Hungary (Eurosphere Country Reports No. 14). Accessed March 16, 2013, from http://eurospheres.org/files/2010/06/Hungary.pdf
 12. Center for Media and Communication Studies – CMCS. (2012). Hungarian media laws in Europe. An Assessment of the Consistency of Hungary’s Media Laws with European Practices and Norms. Accessed January 8, 2013, from https://cmcs.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/news/node-27293/Hungarian_Media_Laws_in_Europe_0.pdf
 13. Demsey, J. (2010). Hungary waves off criticism over media law. New York Times. Accessed April 15, 2013, from http://www.nytimes.com/2010/12/26/world/europe/26hungary.html?_r=0
 14. Der Spiegel. (2013). Ungarn [Hungary]. Accessed March 24, 2013, from http://www.spiegel.de/thema/ungarn/
 15. Economist. (2013). Hungary. Accessed March 24, 2013, from http://www.economist.com/topics/hungary
 16. Eddy, K. (2013). Hungary’s GDP: Stuck in reverse. Financial Times. Accessed April 15, 2013, from http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/02/14/hungarys-gdp-stuck-in-reverse/#axzz2QkegVJo8
 17. European Parliament. (2011). European Parliament resolution of 10 March 2011 on media law in Hungary. Accessed March 2, 2013, from http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=−//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//EN
 18. ENPA – European Newspaper Publishers’ Association. (2012, November). Media on the move. Facts and figures on newspaper and news media publishing in Europe. Accessed March 24, 2013, from http://www.enpa.be/uploads/Martin/enpa_media.pdf
 19. Fabian, S. P. (2007). Az ingyenes napilapok térnyerése és hatása a sajtópiacra [Diffusion of free newspapers and its impact on the newspaper market]. Médiakutató, 8(3), 85–97. Accessed March 3, 2013, from http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_03_osz/05_ingyenes_napilapok.Google Scholar
 20. Freedom House. (2012). Freedom of the press. Hungary: Freedom House. Accessed March 2, 2013, from http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.Google Scholar
 21. Galik, M. (2000). Médiagazdaságtan [Media economics]. Budapest: Aula Kiadó.Google Scholar
 22. Galik, M. (2004). [The case of] Hungary. In P. Brankovic (Ed.), Media ownership and its impact on media independence and pluralism (pp. 191–217). Ljubljana: Peace Institute.Google Scholar
 23. Galik, M., & Polyak, G. (2005). Médiaszabályozás [Media regulation]. Budapest: KJK-Kerszöv.Google Scholar
 24. Galik, M., & Vogl, A. (2011). Az új médiakoncentráció-szabályozás első vizsgája: az Axel Springer és a Ringier kiadói csoport meghiúsult összeolvadása a magyar piacon [First test of new media concentration regulation: The failed merger of the Axel Springer and Ringier publishing houses in the Hungarian market]. Médiakutató, 12(3), 83–97.Google Scholar
 25. Guardian. (2013). Hungary. Accessed March 24, 2013, from http://www.guardian.co.uk/world/hungary
 26. Gulyas, A. (1999). Structural changes and organisations in the print media markets post-communist East Central Europe. The Public, 6(2), 61–74.Google Scholar
 27. Gulyas, A. (2003). Print media in post-communist East Central Europe. European Journal of Communication, 18(1), 81–106.CrossRefGoogle Scholar
 28. Human Rights Watch. (2013). Hungary: Constitution changes warrant EU action. Accessed March 16, 2013, from http://www.hrw.org/news/2013/03/12/hungary-constitution-changes-warrant-eu-action
 29. Keane, J. (1999). Média és demokrácia [The media and democracy]. Budapest: Helikon Kiadó.Google Scholar
 30. Kovacs, I. D. (2012, október 17). Csak a Mandiner, az ÉS és a Népszava nyilatkozott az állami bevételeiről [Only Mandiner, ES and Nepszava published their state revenues] atlatszo.hu. Accessed January 15, 2013, from http://atlatszo.hu/2012/10/17/csak-a-mandiner-az-es-es-a-nepszava-nyilatkozott-az-allami-beveteleirol/
 31. Kroes, N. (2012). My latest thoughts on Hungary and media pluralism and freedom. Accessed January 10, 2013, from http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/my-latest-thoughts-on-hungary-and-media-pluralism-and-freedom/
 32. Krugman, P. (2012, March 14). Hungary’s free media. New York Times. Accessed March 16, 2013, from http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/14/hungarys-free-media/
 33. Mediatudomanyi Intezet. (2012). Magyarországi médiapiaci körkép 2011 [Hungarian media landscape 2011]. Accessed March 9, 2013, from http://mediatanacs.hu/dokumentum/152061/mediapiac_2011.pdf
 34. Mertek Media Monitor. (2012a). What is the problem with the media laws? Accessed January 8, 2013, from http://mertek.eu/en
 35. Mertek Media Monitor. (2012b). The media act – one year later. Accessed January 8, 2013, from http://mertek.eu/en/article/the-media-act-one-year-later
 36. Mertek Media Monitor. (2012c). The media council’s tender procedures for broadcasting frequencies. Accessed January 10, 2013, from http://mertek.eu/sites/default/files/reports/report_on_tender_procedures.pdf
 37. Mertek Media Monitor. (2012d). The reins on freedom: Self-censorship in the Hungarian press. Accessed January 26, 2013, from http://mertek.eu/en/reports/self-censorship-in-the-hungarian-press
 38. Mertek Media Monitor. (2013). Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel [Political and business pressure in the media from the media managers’ point of view]. Accessed January 10, 2013, from http://mertek.eu/sites/default/files/reports/mediamenedzser_interjuk.pdf
 39. Mueller, J. (2011). Hungary heads in undemocratic direction. The Guardian. Accessed April 15, 2013, from http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/25/fidesz-hungarian-constitution
 40. New York Times. (2013). Hungary. Accessed March 24, 2013, from http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/hungary/index.html
 41. Nolan, D., & Marjoribanks, T. (2010). “Public editors” and media governance at The Guardian and the New York Times. Journalism Practice, 5(1), 3–17.CrossRefGoogle Scholar
 42. Polyak, G. (2011). A médiapiac szabályozása az új médiatörvényben [Regulation of media markets in the new media law]. Médiakutató, 12(1). Accessed March 11, 2013, from http://www.mediakutato.hu/cikk/2011_01_tavasz/03_mediapiac_szabalyozasai
 43. Polyak, G. (2012). Médiaszabályozás és gazdasági mozgástér. Esetek és tapasztalatok a hazai médiapiacon [Media regulation and economic latitude: Cases and experiences in the Hungarian media market]. Médiakutató, 13(3). Accessed January 10, 2013, from http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_03_osz/03_mediaszabalyozas_gazdasagi_mozgaster
 44. Scheppele, K. L. (2013, March 1). Constitutional revenge. New York Times. Accessed March 16, 2013, from http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/01/guest-post-constitutional-revenge/
 45. Sorbets, C. (1998). Debating national policy. In D. McQuail & K. Siune (Eds.), Media policy. Convergence, concentration and commerce. London: Sage.Google Scholar
 46. Starr, P. (2011). An unexpected crisis: The news media in post-industrial democracies. In J. Lloyd & J. Winter (Eds.), Media, politics and the public. Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.Google Scholar
 47. Sukosd, M., & Bajomi-Lazar, P. (Eds.). (2003). Reinventing media. Media policy reform in East-Central Europe. Budapest: Central European University.Google Scholar
 48. Toth, B. (2012). Mapping digital media: Hungary. A report by the Open Society Foundations. Accessed March 3, 2013, from http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-hungary-20120216.pdf
 49. Verhofstadt, G. (2013). Verhofstadt calls on Council and Commission to take immediate action on Hungary. Accessed March 16, 2013, from http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/verhofstadt-calls-on-council-and-commission-to-take-immediate-action-on-hungary-40903/
 50. Vince, M. (1998). A sajtónyilvánosság rendszerváltása [Regime change in the press publicity]. In M. Vásárhelyi & G. Halmai (Eds.), A nyilvánosság rendszerváltása [Regime change in the publicity]. Budapest: Új Mandátum.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of InfocommunicationsCorvinus University of BudapestBudapestHungary

Personalised recommendations