Advertisement

A New Approach to Road Safety in Slovakia

 • Alica Kalašová
 • L’ubomír Černický
 • Milan Hamar
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 329)

Abstract

The road traffic accident rate represents an important indicator of road condition level (structural and technical) as well as traffic conditions (traffic organization) influencing the level of fulfilment of traffic demand of the society. Therefore, the traffic accident rate is an important criterion in planning, building, rehabilitation, and maintenance of road network. The degree of motorisation is constantly increasing. Except undoubted advantages it causes a great growth of traffic volume of road network and a constantly increasing demand on traffic and its safety. The road safety is not only an important traffic and social issue, but also an economic one. The traffic accident rate is connected to heavy material damages, permanent bodily injuries and very often irreparable casualties. Therefore, special attention is being paid to the road safety and the influence of its particular factors all over the world and of course in the European Union. By joining the European Union we are committed to achieve standards in all areas that are comparable with European developed countries. In our paper we would like to analyse the road traffic accident rate in Slovakia and to point out new approaches to road safety.

Keywords

Road safety development of road transport reducing traffic accidents 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kalašová, A., Hamar, M.: Telematické aplikácie – dôležitý nástroj zvyšovania bezpečnosti. In: Nehody s hromadnýmpostihnutímosôb. 4. Medzinárodný kongres spojený s výstavou, November 24-25, hotel HolidyInn, Žilina, Slovakia. – Euroedu, s.r.o. Košice, pp. 50–56 (2011) ISBN 978-80-969219-8-0 EAN 978809692180Google Scholar
 2. 2.
  Kalašová, A., Hamar, M.: Možnosti znižovania dopravnej nehodovosti v SR pomocou telematických aplikácií. In: Dopravná Infraštruktúra v Mestách, 7. Medzinárodná konferencia: Žilina, zborník: Žilina: Žilinská univerzita, October 20-21, pp. 149–154 (2010) ISBN 978-80-554-0254-3Google Scholar
 3. 3.
  Krchová, Z.: Využitie teórie chaosu v doprave. In: CMDTUR 2009, zborník z 5. Medzinárodnej Konferencie, Žilina, November 4-5, str. I – 118-122, Vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstve ŽU (2009) ISBN 978-80-554-0132-4, vyšloajna CD – ISBN 978-80-554-0124-9 Google Scholar
 4. 4.
  Kupčuljaková, J.: Preference městské hromadné dopravy. In: Mezinárodní Masarykova Konference pro Doktorandy a Mladé vědecké Pracovníky Hradec Králové. Sborník Příspévků [elektronickýzdroj]: CD. Magnanimitas Hradec Králové, December 6-10, pp. 1303–1307 (2010) ISBN 978-80-86703-41-1Google Scholar
 5. 5.
  Národný plan nazvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na obdobierokov 2011 – 2020 In Internet [elektronickýzdroj] (2010), dostupnéna, http://www.becep.sk/images/download/N%C3%A1vrh%20NP%20BCP%202011%20az%202020.pdf (November 10, 2011)
 6. 6.
  Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov Národný systém dopravných informácií. In Internet [elektronickýzdroj] (2008), dostupnéna, http://www.telecom.gov.sk/pk/08118656z55968/vlastnymat.pdf (May 22, 2011)
 7. 7.
  Prezídium policajného zboru: Štatistický pre hľadnehôd v cestnej premávke, SR 2008, Bratislava (Apríl 2009)Google Scholar
 8. 8.
  PAPER European transport policyfor 2010: time to decide. Brusel : Commission of the European Communities, 2001. COM(2001) 370 final.3.Foster, I., Kesselman, C.: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann, San Francisco (1999) Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Alica Kalašová
  • 1
 • L’ubomír Černický
  • 1
 • Milan Hamar
  • 2
 1. 1.Faculty of Operation and Economics of Transport and CommunicationsUniversity of ŽilinaŽilinaSlovakia
 2. 2.Department of Traffic PolicePolice Force Presidium in BratislavaBratislavaSlovakia

Personalised recommendations