Advertisement

Attenuation Measurements of Overvoltages on Contact Line

 • Andrzej Białoń
Conference paper
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 329)

Abstract

In paper, the problems of measurements overvoltage attenuation in a contact line have been described. The investigations have been conducted with telematics synchronization measurements on the test track of the Railway Institute and the Railway Institute Laboratory in Warsaw. The investigations consisted in the introduction of voltage kicks directly to the contact line or its laboratory model with the use of a kick generator. In this publication, the measurement systems used in both the field and the laboratory investigations have been shown. The publication contains also the recorded results of the investigation. The courses of both the voltage and current impulses have been analysed. The results of this analysis allowed to elaborate the conception of the varistor protection of the contact line against overvoltages.

Keywords

measurements overvoltage contact line 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Praca CNTK 4291/10: Opracowanie nowego systemu ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami, badania eksploatacyjne nowego systemu, określenie lokalizacji podłączenia ochrony od urządzeń sterowania trakcja i urządzeń sterowania ruche. Etap1, Warszawa (2007)Google Scholar
 2. 2.
  Praca CNTK 3889/10: Budowa i poligonowe badania prototypowego systemu ochrony przed przepięciami z ogranicznikami warystorowym. Etap1, Warszawa (2011)Google Scholar
 3. 3.
  Praca IK: Budowa i poligonowe badania prototypowego systemu ochrony przed przepięciami z ogranicznikami warystorowymi. Etap1 Zbadanie i określenie na drodze pomiarowej tłumienności przepięć przez sieć trakcyjną w funkcji drogi. Część 2. Badania laboratoryjne (December 2011)Google Scholar
 4. 4.
  Praca CNTK nr 6915/23: Opracowanie dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla urządzeń srk, łączności i pojazdów trakcyjnych. Warszawa (1999)Google Scholar
 5. 5.
  Mikulski J., Młyńczak J.: Pomiary parametrów powrotnej sieci trakcyjnej. In: Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu’ TRANSCOMP, Zakopane (2007) Google Scholar
 6. 6.
  Białoń A., Furman J., Kazimierczak A.: Badania uszynień grupowych z wydłużoną długością sekcji. In: XIV Międzynarodowa Konferencja ”Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP 2010” Zakopane (December 6-9, 2010)Google Scholar
 7. 7.
  Adamski, D., Białoń, A., Furman, J., Kazimierczak, A., Laskowski, M., Zawadka, Ł.: Problematyka tłumienności przepięć w sieci trakcyjnej 3kV DC. In: IX Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe Bezpieczeństwo W Transporcie, Szczyrk (April 17-20, 2012)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Andrzej Białoń
  • 1
  • 2
 1. 1.Faculty of TransportSilesian University of TechnologyKatowicePoland
 2. 2.Railway InstituteWarsawPoland

Personalised recommendations