Advertisement

Problems of ITS Architecture Development and ITS Implementation in Upper-Silesian Conurbation in Poland

 • Grzegorz Karoń
 • Jerzy Mikulski
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 329)

Abstract

The paper presents a review of the current state of ITS implementation in the Upper-Silesian Conurbation in Poland. A methodology for ITS architecture preparing and implementing for the Upper-Silesian Conurbation, necessary for integrated ITS planning and designing and for the conurbation transportation systems development planning, has also been proposed. Special attention was paid to the implementation problems and barriers, both of individual ITS systems as well as of their whole architecture for the Upper-Silesian Conurbation in Poland.

Keywords

ITS Intelligent Transportation Systems Upper-Silesian Conurbation ITS architecture ITS Services 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim – Raport końcowy opracowany przez Deloitte Polska, Katowice. Marshal’s Office Silesian Voivodeship, Katowice, Poland (December 2011)Google Scholar
 2. 2.
  Assumptions of the transport system development strategy for Silesian Voivodeship (Założenia strategii rozwoju systemu transportu województwa śląskiego). Marshal’s Office Silesian Voivodeship, Katowice, Poland (April 2012)Google Scholar
 3. 3.
  Diagnoza stanu systemu transportu województwa śląskiego. Marshal’s Office Silesian Voivodeship, Katowice, Poland (March 2012)Google Scholar
 4. 4.
  Karoń, G., Żochowska, R., Sobota, A.: Dynamiczne zarządzanie ruchem w aglomeracji górnośląskiej z wykorzystaniem ITS. In: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. Wyd. SITK Oddział w Poznaniu, pp. 373-398. Poznań (2011)Google Scholar
 5. 5.
  Karoń, G., Mikulski, J.: Transportation Systems Modelling as Planning, Organisation and Management for Solutions Created with ITS. In: Mikulski, J. (ed.) TST 2011. CCIS, vol. 239, pp. 277–290. Springer, Heidelberg (2011)CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Key Concepts of the National ITS Architecture, Version 7.0 (2012), http://www.iteris.com/itsarch/index.htm (last updated March 28, 2012)
 7. 7.
  National ITS Architecture. Service Packages. Architecture Development Team for Research and Innovation Technology Administration (RITA) US Department of Transportation Washington D.C. (2012) Google Scholar
 8. 8.
  National ITS Architecture. Physical Architecture. Architecture Development Team for Federal Highway Administration, US Department of Transportation (2007) Google Scholar
 9. 9.
  Regional ITS Architecture Guidance (Version 2.0 July 2006). Developing, Using and Maintaining an ITS Architecture for Your Region. U.S. Department of Transportation, FHWA-HOP-06-112 EDL-14317 (2006) Google Scholar
 10. 10.
  Strategy of transport system development for Silesian Voivodeship. (Strategia rozwoju systemu transportu województwa śląskiego). Marshal’s Office Silesian Voivodeship, Katowice, Poland (February 2010) Google Scholar
 11. 11.
  Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems. U.S. Department of Transportation FHWA-HOP-07-069 EDL-14340 (2007) Google Scholar
 12. 12.
  U.S. National ITS Architecture, Version 7.0 (2010) http://www.iteris.com/itsarch/index.htm (last updated March 28, 2012)
 13. 13.
  Plan zagospodarowania Województwa Śląskiego, http://www.silesia-region.pl

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Grzegorz Karoń
  • Jerzy Mikulski

   There are no affiliations available

   Personalised recommendations