Advertisement

Telematic Systems in Emergency Medical Services, Applied in Treatment of Acute Coronary Syndrome of STEMI Type

 • Tomasz Ilczak
 • Monika Mikulska
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 329)

Abstract

Teletransmission systems play an ever-growing role in the National Emergency Medical Services System. In Poland, commencing from the year 2006, this technology has become the basis for a wide diagnosis and treatment of Acute Coronary Syndrome (ACS) of STEMI type. This paper describes the application of teletransmission systems based on the example of Bielsko-Biała Emergency Services. Various aspects ensuing from functioning of the system in the field of Emergency Medical Services were subjected to analysis. Operating time and healthcare facilities to which patients with acute coronary syndrome were subsequently transported were analysed. The effect of time factor on the prognosis for patients diagnosed with STEMI was assessed. The conclusions drawn confirm usefulness of teletransmission systems in Emergency Medical Services.

Keywords

Emergency Medical Services Acute Coronary Syndrome Myocardial Infarction Telemedicine Teletransmission 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Lifenet system – system teletransmisji ratunkowej. Artykuł promocyjny. Na Ratunek 3(4), 56–57 (2009) Google Scholar
 2. 2.
  Journal of Laws 06.191.1410 Act of September 8, 2006 on National Emergency Medical Services, Art. 36 par. 1 and 2 Google Scholar
 3. 3.
  Ilczak, T., Ćwiertnia, M., Mikulska, M., Odrzywołek, R.: Zastosowanie teletransmisji danych EKG w ratownictwie medycznym. Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań / red. nauk. Jerzy Konieczny i in. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza 720(5), s.: il. 23 cm (2012) ISBN 978-83-89250-67-4 Google Scholar
 4. 4.
  Opolski, G., Filipiak, K.J., Poloński, L.: Acute Coronary Syndrome, vol. 280, pp. 2–3. Urban & Partner, Wrocław (2002)Google Scholar
 5. 5.
  Karcz, M.: Bezpośredni transport pacjentów z ostrym zawałem serca do pracowni hemodynamiki z pominięciem szpitala rejonowego po teletransmisji EKG z domu drogą telefonii komórkowej. Instytut Kardiologii im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, pp. 7–9 (2008)Google Scholar
 6. 6.
  Central Statistical Office, Department of Social Research, Statistical Publications Centre, Warsaw, Al. Niepodległości 208, p. 49, Warsaw (2011)Google Scholar
 7. 7.
  Guidelines for Percutaneous Coronary Interventions: The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 26, 804–847 (2005)Google Scholar
 8. 8.
  Teletransmisja danych w relacji Zespół Ratownictwa Medycznego – Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej. Artykuł promocyjny. Na Ratunek 4(2), 28–29 (2010) Google Scholar
 9. 9.
  Karcz, M., Rużyłło, W.: Bezpośredni transport pacjentów z zawałem serca do pracowni hemodynamicznej z ominięciem najbliższego szpitala po teletransmisji EKG - doświadczenia programu pilotażowego na Mazowszu, Post Kardiol Interw (2005)Google Scholar
 10. 10.
  The European Resuscitation Council, Guidelines for Resuscitation (2010)Google Scholar
 11. 11.
  Wipfler, E.J.: Medycyna Ratunkowa. In: Jakubaszko, J., Plantz, S.H. (red.) Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych (NMS), Urban & Partner, Wrocław (2008)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Tomasz Ilczak
  • 1
  • 2
 • Monika Mikulska
  • 1
 1. 1.Faculty of Health SciencesUniversity of Bielsko-BialaBielsko-BialaPoland
 2. 2.Bielsko-Biała Emergency ServicesBielsko-BialaPoland

Personalised recommendations