Advertisement

Planimetric Pramaters of the Tree Test in a Quantitative Evaluation of the Susceptibility to Examination Stress and Acoustic Stress

 • Andrzej Dyszkiewicz
 • Ewa Nowak
 • Jan Szczegielniak
 • Tomasz Szurmak
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7339)

Abstract

The study focussed on the impact of a variety of phenomena on the development of the human psyche, of which family and social factors play a significant role, creating clear and visible archetypes as soon as during the formation of a child’s personality. These features can be evaluated quantitatively by means of planimetric contour tests. The main aim of the study was to conduct a clinical test of an experimental planimetric application, adapted for use in the EBM methodology. One of the purposes of the test was to answer the question whether factors inducing emotions subconsciously (such as music) can lead to a change in the measurable parameters of the tree diagram as strongly as events, which lead to stress in people in an obvious manner (such as examinations) and if there are any correlations between the type of the emotion applied and the tree diagram planimetric parameter change.

Results: there are correlations between the type of the emotion modifier used and the character of the planimetric parameter change , i.e. MB music led to significant changes in the P1-3 parameters and no changes to W1-4, while MH music led to significant changes in the P4-6 and W2-4 parameters of the tree test. In the case of the P1 parameter, unlike P2, significant changes were noticed in the PR1-2 and PO1-2 states, noticeable changes were seen among the P3-6 parameters in states PR1-2 and PO1-2, while changes occurred in state PO2 for parameter W1, in states PR1-2 and PO1 for parameter W3 and in states PR1-2 and PO1-2 for parameter W4.

Keywords

archetypes psychometry planimetric image analysis contour test 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Badura, W., Nieniewska, M.: Zaburzenia psychosomatyczne. In: Wybrane Zagadnienia z Psychologii Lekarskiej, pp. 84–92. AM, Kraków (1985)Google Scholar
 2. 2.
  Badura, W., Nieniewska, M.: Sytuacje trudne i ich wpływ na stan psychiczny. In: Wybrane Zagadnienia z Psychologii Lekarskiej, pp. 39–44. AM, Kraków (1985)Google Scholar
 3. 3.
  Berdia, S., Metz, J.: An artificial neural network simulating performance of normal subjects and schizophrenics on the Wisconsin Card Sarting Test. Artif. Intell. Med. 13(1-2), 123–138 (1998)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Brod, M., Stevart, A., Sands, L.: Conceptualisation and measurement of quality of life in dementia. Gerontologist 39(1), 25–35 (1999)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Brodziak, A.: Formalizacja naturalnego wnioskowania diagnostycznego. In: Psychonika-teoria Struktur i Uproces/’ow Informatycznych Centralnego Systemu Nerwowego Człowieka i Jej Wykorzystanie w Informatyce, pp. 344–351. PAN, Warszawa (1974)Google Scholar
 6. 6.
  Brzeziński, J.: Zasady konstruowania testów psychologicznych. In: Elementy Metodologii Badań Psychologicznych, pp. 162–196. PWN, Łódź (1984)Google Scholar
 7. 7.
  Ciarkowska, W.: Znaczenie automatyzmów biologicznych i psychicznych w przystosowaniu do otoczenia. In: Jarymowicz, M., Omhe, R. (eds.) Natura Automatyzmów: Dyskusje Interdyscyplinarne, pp. 95–101. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa (2002)Google Scholar
 8. 8.
  Claus, J., Kwa, V., Teunisse, S.: Slowing and quantitative spectral EEG is a marker for rate of subsegment cognitative and functional decline in early Alzheimer disease. Alzheim. Dis. Assoc. Disord. 12(3), 167–174 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Cleary, A.: Rola aparatury w psychologii. In: Instrumentalizacja Badań Psychologicznych, pp. 7–22. PWN, Warszawa (1984)Google Scholar
 10. 10.
  Dajek, E.: Polska standaryzacja “Testu osobowoIJci i zainteresowań Ericha Mitteneckera i Waltera Tomana”, pp. 1–35. ERDA, Warszawa (1997)Google Scholar
 11. 11.
  De Pascalis, V., Zawadzki, B., Strelau, J.: The Formal Characteristics of Behaviour - Temperament Inventory: Preliminary results of the Italian version. Person. Indiv. Diff. 28, 287–298 (2000)CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Dyszkiewicz, A., Dyszkiewicz, U., Wróbel, Z., Koprowski, R.: Psychometryczna analiza osobowości i uzdolnień w procedurze interaktywnego dialogu z komputerem. Kognit Med. Edu., Toruń (2000)Google Scholar
 13. 13.
  Dyszkiewicz, A.: Wpływ elektrofonoforezy levamisolu na wyznaczniki symetrii ciała i stężenie kompleksów immunologicznych w wybranych zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Monografia, vol. 2353. Uniwersytet Śląski, Katowice (2005)Google Scholar
 14. 14.
  Erwin, R., Furelsky, B., Moberg, B.: P50 abnormalities in schizophrenia relationship to clinical and neuropsychological indices of attention. Schizophr. Res. 33(3), 157–167 (1998)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Giliam, W.: Developmental assesment. Its role of comprehensive psychiatric assesment of young children. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 8(2), 225–238 (1999)Google Scholar
 16. 16.
  Hornowski, B.: Pomiary różnic indywidualnych. In: Psychologia Różnic Indywidualnych, pp. 176–204. WSiP, Warszawa (1985)Google Scholar
 17. 17.
  Iwerson, J.: Interpretation of Mini-Mental State Examination scores in community develling elderly and geriatric neuropsychiatry patients. Int. J. Geriatr. Psych. 13(10), 661–666 (1998)CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Jacobs, W., Dalenberg, C.: Subtle presentations of post traumatic stress dissorders. Psychiatr. Clin. North Am. 21(4), 835–845 (1998)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Jędrzejowska-Szypułka, H., Strelau, J., Zawadzki, B., Czuba, K.M., Jośko, J., Król, W.: Wpływ stresu egzaminacyjnego na niektóre parametry układu immunologicznego u studentów w zależności od typu układu nerwowego. In: Matysiakiewicz, J., Pudlo, R. (eds.) Psychiatria Ekologiczna na Rozdrożu. “Ad Vitam Dignam”, Katowice, pp. 51–58 (2001)Google Scholar
 20. 20.
  Jędrzejowska-Szypułka, H., Jośko, J., Strelau, J., Zawadzki, B., Czuba, Z., Klimmek, J., Kunicka, M., Król, W., Shani, J.: Effect of examination stress on neutrophil chemiluminescence in students with different temperaments. In: Albrecht, S., Zimmermann, T., Brandl, H. (eds.) Chemiluminescence at the Turn of the Millennium, pp. 255–260. Schweda-Werbedruck, Dresden (2001)Google Scholar
 21. 21.
  Lindsay, P., Norman, D.: Podejmowanie decyzji ryzykownych. In: Procesy Przetwarzania Informacji u Człowieka, pp. 539–545. PWN, Warszawa (1984)Google Scholar
 22. 22.
  Lindsay, P., Norman, D.: Mierzenie zmiennych psychologicznych. In: Procesy Przetwarzania Informacji u Człowieka, pp. 627–642. PWN, Warszawa (1984)Google Scholar
 23. 23.
  Matczak, A.: Rola temperamentu w rozwoju człowieka. Psych. Rozw. 9, 9–21 (2004)Google Scholar
 24. 24.
  Mittenecker, E., Toman, W.: Test osobowości i zainteresowań-podręcznik, pp. 1–36. ERDA, Warszawa (1997)Google Scholar
 25. 25.
  Muller, M., Wetzel, H.: Dimmensionality of depression in acute schizophrenia, a methodological study using the Bech Rafaelsen Melancholia Scale (BRMES). J. Psychiatr. Res. 32(6), 369–378 (1998)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Muller, H., Hasse-Sander, J., Horn, R.: Rey Auditory Verbal Learning Test structure of a modified German version. J. Clin. Psychol. 53(7), 663–671 (1997)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Oehlert, M., Hass, S., Freeman, M.: The neurobehavioral Cognitive Status examination, accuracy of the screen metric approach in a clinical sample. J. Clin. Psychol. 53(7), 733–735 (1997)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Pezard, L., Nandrino, J., Renault, B.: Depression is a dynamic disease. Biol. Psychiatry 39(12), 991–999 (1996)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Sobolewski, A., Strelau, J., Zawadzki, B.: The temperamental determinants of stressors as life changes: A genetic analysis. European Psychologist 6, 287–295 (2001)CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Strelau, J., Zawadzki, B.: Trauma and temperament as predictors of posttraumatic stress disorder after disaster. Europ. Psych. 10, 124–135 (2005)CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Strelau, J., Zawadzki, B., Piotrowska, A.: Temperament and intelligence: A psychometric approach to the linsks between both phenomena. In: Collis, J., Messick, S. (eds.) Intelligence and Personality: Bringing the Gap in Theory and Measurement, pp. 61–78. Erlbaum (2001)Google Scholar
 32. 32.
  Strelau, J., Zawadzki, B., Oniszczenko, W., Sobolewski, A.: Kwestionariusz PTSD - wersja czynnikowa (PTSD-C): konstrukcja narzędzia do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego. Przegl. Psych. 45, 149–176 (2002)Google Scholar
 33. 33.
  Tomaszewski, T., Świadomość, W.: Psychologia, pp. 171–184. PWN, Warszawa (1982)Google Scholar
 34. 34.
  Van Oostrom, M., Tijhuis, M., de Haes, J.: A measurement of social support in epidemiological research. J. Epidemiol. Comm. Health 49(5), 518–524 (1995)CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Winefield, H., Peay, M.: Emocje i ich związek ze stanem zdrowia. In: Nauka o Zachowaniu w Medycynie, pp. 105–122. PZWL, Warszawa (1986)Google Scholar
 36. 36.
  Zawadzki, B., Strelau, J.: Trzy podstawowe typy czy cztery struktury temperamentu? Czas. Psych. 9, 271–285 (2003)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Andrzej Dyszkiewicz
  • 1
  • 2
 • Ewa Nowak
  • 1
  • 3
 • Jan Szczegielniak
  • 2
 • Tomasz Szurmak
  • 2
 1. 1.LABIOT - Cieszyn Laboratory of BiotechnologyCieszynPoland
 2. 2.Institute of PhysiotherapyThe Opole Technical UniversityOpolePoland
 3. 3.Doctoral Department at the University of SilesiaKatowicePoland

Personalised recommendations