Advertisement

The Role of Risk Assessment in Investment Costs Management, Based on the Example of Waste Treatment (Gasification) Facility in the City of Konin

 • Bogusław Bieda
Chapter

Abstract

The technology behind converting, disposal, and destruction of waste is constantly being modernised. The United States Environmental Protection Agency (EPA) sponsors competitions and finances a considerable number of innovative scientific-research studies in this field. As a result, various project ideas can be realised and the most interesting solutions can be turned into real technology, thanks to EPA funding. In Poland, the Article 1 of the Waste Management Act of 27 April (Official Journal ‘Dz. U.’ No. 62 2001) and the Directives 91/156/EEC, 91/689/EEC, and 94/67/EEC of the European Parliament and of the Council (Dyrektywa 2010), state the rules regarding waste procedures which ensure human life and health safety, as well as environmental protection, in accordance with the rules of sustainable development, and especially the rules establishing how waste production can be avoided, or rules limiting the amount of waste and its negative impact on the environment, as well as the waste recovery or waste neutralisation rules.

Keywords

Waste Management Hazardous Waste Investment Cost United States Environmental Protection Agency Investment Risk 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Bieda, B.: Zastosowanie Metody Monte Carlo Do Analizy Ryzyka Inwestycyjnego, Materiały Konferencyjne Wydziału Zarządzania AGH. Wybrane Uwarunkowania Działalności Ekonomicznej, Kraków (2000)Google Scholar
 2. Bieda, B.: Operatywne Zarządzanie i Sterowanie Obiektem w Systemie Sterowania Rozproszonego na Przykładzie Składowiska Odpadów Komunalnych. Rozprawa doktorska. AGH, Kraków (2002)Google Scholar
 3. Bieda, B.: Modele Matematyczne Systemów w Ekologii dla Celów Zarządzania. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, pp. 259–268 (2004e)Google Scholar
 4. Bieda, B.: The application of sensitivity analysis with correlated inputs: the environmental project risk assessment case study. International Conference WASTE RECYCLING-IX, 17-19/11/2005, Kraków, (2005a)Google Scholar
 5. Bieda, B.: Decision support systems based on the life cycle assessment (LCA) for integrated municipal solid waste (MSW) management under uncertainty. IBER conference, 2–6/10/2006, Las Vegas, USA (2006b)Google Scholar
 6. Bieda, B.: Modele Matematyczne Zarządzania Środowiskiem Jako Systemy Doradcze., Rozdział w Informatyka w globalnym świecie, (ed.) Naukowa Prof. Jerzy Kisielnicki, Wyd. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warsaw, pp. 193–199 (2006e)Google Scholar
 7. Bieda, B.: Zastosowanie I Korzyści Symulacji Monte Carlo dla Oceny Ryzyka Środowiskowego Projektów – Studium Przypadku. Międzynarodowa Konferencja – Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów, Wrocław, 15–17 Nov. 2006fGoogle Scholar
 8. Bieda, B.: Decision support systems based on the life cycle assessment (LCA) for integrated municipal solid waste (MSW) management under uncertainty. The 11th World Multi-Conference on Systemics, cybernetics and informatics: WMSCI 2007, 8–11/7/2007, Orlando, Florida, USA (2007c)Google Scholar
 9. Bieda, B.: Decision support systems based on the economic feasibility assessment for Municipal solid waste (Msw) management under uncertainty using Simlab® Toolpack. Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, SAMO, Milan, 19–22/07/2010, pp. 7609–7610 (2010)Google Scholar
 10. Bradly, M., Goldman, L.: Improving negotiation through Monte Carlo simulation. http://pharmalicensing.com/public/articles/view/944911193_38523359062bd/improving-negotiation-through-monte-carlo-simulation (2010). Accessed 12 Apr 2010
 11. Champy, J.: Reengineering Management. Harper-Collins, New York (1995)Google Scholar
 12. D. U. No. 62, item 628 of 27/04/ 2001Google Scholar
 13. Hall, E.M.: Managing Risk: Method for Software Systems Development. Addison-Wesley Longman, Inc., Massachusetts/USA/Canada (1997)Google Scholar
 14. Liberman, E.: A life cycle assessment and economic analysis of wind turbines using Monte Carlo simulation. Master’s thesis Air Force Institute o Technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AFIT/GEE/ENV/03-16 (2003)Google Scholar
 15. Nema, A., Gupta, S.K.: Optimization of regional hazardous waste management systems: an improved formulation. Waste. Manag. 19, 441–451 (1999)CrossRefGoogle Scholar
 16. Oferta firmy Norcon Inc. i IESSCO Ltd. dla Miasta i Gminy Konin, New York (2002)Google Scholar
 17. Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., Ratto, M.: Sensitivity Analysis in Practice. A Guide to Assessing Scientific Models. Wiley, Chichester (2004)Google Scholar
 18. Snopkowski, R.: Symulacja stochastyczna. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków (2007)Google Scholar
 19. Valdés, J., Batchelor, B., Vishwanathan, A.: Stochastic risk asssessment of sites contaminated by Hazardous wastes. J Env Eng. (1998)Google Scholar
 20. Williams, C.A., Smith, M.L., Young, P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw (2002)Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of ManagementAGH University of Science and TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations