Advertisement

Die Resultate im Blick? Kontraktsteuerung in Schweden

Chapter
 • 554 Downloads

Auszug

Men vad blir då, om man resonerar på detta i och för sig rimliga sÄtt, kvar av filosofin att bÄde styra mer och styra mindre? Vari ligger sutligen den stora skillnaden mellan de mycket preciserade mål som man tydligen vill ha och de detaljerade regeler man inte vill ha? (Ruin 1985)1

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. AhlbÄck, Shirin (1999): Att kontrollera staten. Den statliga revisionens roll i den parlamentariska demokratin. Uppsala: Uppsala Universitet.Google Scholar
 2. Altenbockum, Uta-Bettina von (2003): Das schwedische Verwaltungsmodell: Wie selbstÄndig sind die schwedischen Verwaltungsbehörden wirklich? Hamburg: Kovaéc.Google Scholar
 3. Arvidson, Katarina/ Duell, Ulla (2003): En kartlÄggning av anvÄndningen av myndigheternas årsredovisningar i Regeringskansliet. ESV 2003:4, Stockholm: Ekonomistyrningsverket.Google Scholar
 4. Blöndal, Jón R. (2001): Budgeting in Sweden. In: OECD Journal on Budgeting 1, 27–57.CrossRefGoogle Scholar
 5. Ebers, Mark/ Gotsch, Wilfried (1995): Institutionenökonomische Theorien der Organisation. In: Kieser, Alfred (Hrsg.): Organisationstheorien. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 185–236.Google Scholar
 6. Ehn, Peter/ Sundström, Göran (1997): Samspelet mellan regeringen och statsförvaltningen. In: SOU (Hrsg.): Det svåra samspelet: Resultatsstyrningens framvÄxt och problematik, SOU 1997:15. Stockholm, 73–207.Google Scholar
 7. Ehn, Peter (2001): „Lite sunt förnuft“. En beskrivning av Vesta-projektet i regeringskansliet. In: Ehn, Peter/ Erlandsson, Magnus/ Ivarsson-Westerberg, Anders/ Vifell, åsa (Hrsg.): Processer i regeringskansliet — sex fallstudier, WP 2001:9. Stockholm: SCORE, 109–156.Google Scholar
 8. Erlandsson, Magnus (2000): Reformer i regeringskansliet. Om hur femton myndigheter blev till en. Magisteruppsats, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm.Google Scholar
 9. ESV (2003a): Performance Management in Swedish Central Government. ESV 2003:22, Stockholm: Ekonomistyrningsverket.Google Scholar
 10. SV (2005): Ekonomiadministrativa vÄrden avseende 2004: Ekonomiadministrativ vÄrdering (EA-vÄrdering) av statliga myndigheter avseende rÄkenskapsåret 2004 ESV 2005:5 Dnr 77-1171/2004, Stockholm: Ekonomistyrningsverket.Google Scholar
 11. Finansdepartement (2000): Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens. DS 2000:63, Stockholm: Finansdepartement.Google Scholar
 12. Forss, Kim (2000): Vad Kostar det att regera? En Studie av Regeringskansliets dimensionering nu och i framtiden. Ds 2000:27, Stockholm: Riksrevisionsverket.Google Scholar
 13. Forssell, Anders (2001): Reform Theory Meets New Public Management. In: Christensen, Tom / LÆgreid, Per (Hrsg.): New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate, 261–287.Google Scholar
 14. Genell, Kristina (2000): Skilda vÄrldar — att vara direktör i staten. WP 2000:2, Stockholm: SCORE.Google Scholar
 15. Halvarson, Arne/ Lundmark, Kjell/ Staberg, Ulf (2003): Sveriges Statsskick — Fakta och perspektiv. Stockholm: Liber.Google Scholar
 16. Hjalmarsson, åke (2001): Country Report Sweden. In: SIGMA (Hrsg.): Financial Management and Control of Public Agencies. Paris: OECD-SIGMA, 152–164.Google Scholar
 17. Holmblad Brunsson, Karin (2002): Management or Politics — or Both? How Management by Objectives May be Managed: A Swedish Example. In: Financial Accountability & Management 18, 189–209.CrossRefGoogle Scholar
 18. Hustedt, Thurid/ Tiessen, Jan (2006): Central Government Coordination in Denmark, Germany and Sweden. An Institutional Policy Perspective. Heft 2 (2006), Potsdam: UniversitÄt Potsdam.Google Scholar
 19. Hwang, Sun-Joon (1999): Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar — En Studie för att utveckla mål och resutatstyrning i staten. ESV 1999:19, Stockholm: Ekonomistyrningsverket.Google Scholar
 20. Hwang, Sun-Joon (2000): Informella kontakter i mål och resultatstyrning. In: Nordisk Administrativt Tidskrift 81, 28–55.Google Scholar
 21. Jacobsson, Bengt (1984): Hyr styrs förvaltningen? Myt och verklighet kring departementens styrning av Ämbetsverken. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 22. Jacobsson, Bengt (2001): Hyr styrs regeringskansliet? Om procedurer, prat och politik. WP 2001:8, Stockholm: SCORE.Google Scholar
 23. Jacobsson, Bengt/ Sundström, Göran (2001): Resultat utan lÄrande? Erfahrenheter från tre decennier av resultatstyrning. WP 2001:15, Stockholm: SCORE.Google Scholar
 24. Jacobsson, Bengt/ Sundström, Göran (2002a): Visst gÄller det demokratin. In: ESV-nytt 4–5.Google Scholar
 25. Jacobsson, Bengt/ Sundström, Göran (2002b): Resultat utan lÄrande? In: ESV-nytt 4–6.Google Scholar
 26. Jann, Werner (1983): Staatliche Programme und „Verwaltungskultur“: BekÄmpfung des Drogenmi\brauchs und der Jugendarbeitslosigkeit in Schweden, Gro\britannien und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Opladen: Westdeutscher Verlag.Google Scholar
 27. Jann, Werner (2000): Verwaltungskulturen im internationalen Vergleich. In: Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften 33, 325–349.Google Scholar
 28. Jann, Werner/ Tiessen, Jan (2006): Gesetzgebung in Schweden. In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.): Gesetzgebung in den Staaten der EuropÄischen Union. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften (i.E.).Google Scholar
 29. Johansson, Jan (1992): Det statliga KommittévÄsendet: Kunskap, Kontroll, Konsensus. Akademsik avhandling för filososfie doktorsexamen, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm.Google Scholar
 30. KommittéberÄttelse (2003). Regeringens Skrivelse 2002/2003: 103, Stockholm: Regeringskansliet.Google Scholar
 31. Larsson, Torbjörn (1995): Governing Sweden. Stockholm: Statskontoret.Google Scholar
 32. Larsson, Torbjörn (2002): Sweden. In: OECD (Hrsg.): Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Autonomous Bodies. Paris: OECD, 133–152.Google Scholar
 33. Lindbom, Anders (1997): Ministern och makten: Hur fungerar ministerstyre i praktiken? Rapport till Förvaltningspolitiska komissionen, SOU 1997:54, Stockholm: Finansdepartement 1997, 54.Google Scholar
 34. Lindström, Stefan (1997): Att kunna hålla de andra krafterna stången: En redogörelse för den svenska statliga resultatstyrningens framvÄxt. In: SOU (Hrsg.): Det svåra samspelet: Resultatsstyrningens framvÄxt och problematik, SOU 1997:15. Stockholm, 3–71.Google Scholar
 35. Marcusson, Lena (1997): Förvaltningens verksamhetsformer i och untanför myndighetsområdet. In: SOU, 1997:38 (Hrsg.): Myndighet eller marknad Statsförvaltningens olika verksamhetsformer. Stockholm, 7–66.Google Scholar
 36. Mellbourn, Anders (1986): Bortom det starka samhÄllet: Socialdemokratisk förvaltningspolitik 1982–1985. Stockholm: Carlsson.Google Scholar
 37. Molander, Per (2002): „Det gÄller demokratin“. In: ESV-nytt 4–6.Google Scholar
 38. Molander, Per/ Nilsson, Jan-Eric/ Schick, Allen (2002): Does Anyone Govern? The Relationship between the Government Office and the Agencies in Sweden. Report from the SNS Constitutional Project, Stockholm: Studieförbundet NÄringsliv och SamhÄlle SNS.Google Scholar
 39. Montin, Stig (1999): Central Governmental Reforms in Sweden. In: Jann, Werner/ Reichard, Christoph (Hrsg.): Central State Government Reform — An International Survey. London: (i.V.).Google Scholar
 40. Mundebo, Ingemar (1997): Den statliga revisionens roll i Sverige. In: SOU, 1997:18 (Hrsg.): Granskning av granskning: Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Stockholm: Finansdepartement, 3–94.Google Scholar
 41. Niklasson, Harald/ Tomsmark, Lars (1997): Zielsteuerung der Arbeitsmarktpolitik in Finnland, Norwegen und Schweden. In: Riegler, Claudius H./ Naschold, Frieder (Hrsg.): Reformen des öffentlichen Sektors in Skandinavien. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 197–248.Google Scholar
 42. Petersson, Olof (1989): Maktens NÄtverk. Stockholm: Carlsson Bökförlag.Google Scholar
 43. Petersson, Olof (2003): Statsbyggnad: den offentliga maktens organisation. Stockholm: SNS Förlag.Google Scholar
 44. Pierre, Jon (2001): Parallel paths? Administrative reform, public policy and politicobureaucratic relationships in Sweden. In: Peters, B. Guy/ Pierre, Jon (Hrsg.): Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform. London: Routledge, 132–154.Google Scholar
 45. Pierre, Jon (2004): Sweden: Central Agencies — A Report form Utopia. In: Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin (Hrsg.): Unbundled Government: A critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation. London: Routledge, 203–214.Google Scholar
 46. Pollitt, Christopher/ Bathgate, Karen/ Caulfield, Janice/ Smullen, Amanda/ Talbot, Colin (2001): Agency Fever? Analysis of an International Policy Fashion. In: Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 272–290.Google Scholar
 47. Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin/ Caulfield, Janice (2004): Agencies: How Governments do Things Through Semi-Autonomous Organizations. Houndmills: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 48. Premfors, Rune (1991): The ‚Swedish Model ‘and Public Sector Reform. In: West European Politics 14, 83–95.CrossRefGoogle Scholar
 49. Premfors, Rune (1998): Reshaping the Democratic State: Swedish Experiences in a Comparative Perspective. In: Public Administration 76, 141–159.CrossRefGoogle Scholar
 50. Premfors, Rune (1999a): OrganisationsförÄndringar och förvaltningspolitik: Sverige. In: LÆgreid, Per/ Pedersen, Ove K. (Hrsg.): Fra opbygning til ombygning i staten: Organisationsforandringer i tre nordiske lande. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundets Forlag, 145–168.Google Scholar
 51. Premfors, Rune (1999b): Det historiska arvet — Sverige. In: LÆgreid, Per/ Pedersen, Ove K. (Hrsg.): Fra opbygning til ombygning i staten: Organisationsforandringer i tre nordiske lande. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundets Forlag, 43–68.Google Scholar
 52. Premfors, Rune/ Ehn, Peter/ Haldén, Eva/ Sundström, Göran (2003): Demokrati och byråkrati. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 53. Regeringskansliet (2002): Regeringskansliets rsbok 2001. Stockholm: Regeringskansliet.Google Scholar
 54. Riksdagens Revisorer (2003): Myndigheternas årsredovisningar — en anakronism. RR 2002/03: 15, Stockholm: Riksdagens Revisorer.Google Scholar
 55. Riksrevisionsverket (1988): Erfarenheter av försöksverksamheten med treåriga budgetramar: promemoria. PM 880115, dnr 197:1661, Stockholm: Riksrevisionsverket.Google Scholar
 56. Riksrevisionsverket (1996): Förvaltningspolitik i förÄndring: En kartlÄggning och analys av regeringens styrning av statsförvaltningen. RRV 1996: 50., Stockholm: Riksrevisionsverket.Google Scholar
 57. Riksrevisionsverket (2001): årliga rapport 2001 till regeringen. RRV 2001:18, Stockholm: Riksrevisionsverket.Google Scholar
 58. Sandahl, Rolf (1999): Myndigheternas syn på resultatstyrningen. ESV 1999:20, Stockholm: Ekonomistyrningsverket.Google Scholar
 59. Schedler, Kuno/ Proeller, Isabelle (2000): New Public Management. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt UTB.Google Scholar
 60. SOU (1983): Politisk styrning — administrativ sjÄlvstÄndighet: betÄnkande av förvaltningsutredningen. SOU 1983:39, Stockholm: Liber/AllmÄnna förlag.Google Scholar
 61. SOU (1985): Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning. HuvudbetÄnkande från Verksledningskomittén, Statens offentliga utredningar 1985:40, Stockholm: Finansdepartement.Google Scholar
 62. SOU (1990): Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. SOU 1990:44, Stockholm: Carlsson.Google Scholar
 63. SOU (1993): Effektivare ledning i statliga myndigheter. BetÄnkande av Komittén om förvaltningsmyndigheternas ledningsformer, Stockholm: Finansdepartement.Google Scholar
 64. SOU (1997): I medborgarnas tjÄnst: En samlad förvaltningspolitik for staten. SlutbetÄnkande av Förvaltningspolitiska kommissionen. SlutbetÄnkande av Förvaltningspolitiska kommissionen, Statens offentliga utredningar 1997:57, Stockholm: Finansdepartement.Google Scholar
 65. Statskontoret (1987): Perspektiv på treårsbudgetprocessen och den nya förvaltningspolitiken: konsekvenser för Riksdagen, Regeringen och dess kansli, myndigheterna, personalorganisationerna, arbetsgivarrollen, avnÄmare av offentliga tjÄnster. 1987:39, Stockholm: Statskontoret.Google Scholar
 66. Statskontoret (1988): Treåriga budgetramar: erfarenheter av försöksverksamheten. 1988:7, Stockholm: Statskontoret.Google Scholar
 67. Statskontoret (1999): The Swedish Central Government in Transition. Statskontoret 1999:15A, Stockholm: Statskontoret.Google Scholar
 68. Statskontoret (2004): Myndigheternas ledning och organisation. KartlÄggning och analys av Myndighetssverige. 2004:9, Stockholm: Statskontoret.Google Scholar
 69. Sundström, Göran (2001): Ett relativt blygsamt förslag. Resultatstyrningens framvÄxt ur tre perspektiv. WP 2001:2, Stockholm: SCORE Stockholms centrum för forskning inom offentlig sektor.Google Scholar
 70. Sundström, Göran (2003): Stat på villovÄgar: resultatstyrningens framvÄxt i ett historiskinstitutionellt perspektiv. Stockholm: Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet.Google Scholar
 71. Sundström, Göran (2004): Management by Measurement: Its Origin and Development in the Case of Sweden. WP 2004:8, Stockholm: SCORE.Google Scholar
 72. Talbot, Colin (2004): The Agency Idea: Sometimes Old, Sometimes New, Sometimes Borrowed, Sometimes Untrue. In: Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin (Hrsg.): Unbundled Government: A critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation. London: Routledge, 3–21.Google Scholar
 73. Tiessen, Jan (2003): Erfahrungen mit Kontraktsteuerung zwischen Ministerien und Agencies in Schweden: Entstehung, Elemente und Praxis eines neuen Steuerungsinstruments. Diplomarbeit, Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche FakultÄt, UniversitÄt Potsdam, Potsdam.Google Scholar
 74. Vifell, åsa (2001): Naturvårsverkets regleringsbrev — ett SMART styrbeslut? In: Ehn, Peter/ Erlandsson, Magnus/ Ivarsson-Westerberg, Anders/ Vifell, åsa (Hrsg.): Processer i regeringskansliet — sex fallstudier, WP 2001:9. Stockholm: SCORE, 3–32.Google Scholar
 75. Vifell, åsa (2002): Enklaver i staten — Internationaliseringen av den svenska statsförvaltningen, fallstudier av asyl, biståndsoch klimatområdena. Score Rapportserie 2002:2, Stockholm: SCORE Stockholms centrum för forskning inom offentlig sektor.Google Scholar
 76. Zetterberg, Kent (1990): Det statliga kommittévÄsendet. In: Departementshistoriekommittén (Hrsg.): Att styra riket: Regeringskansliet 1840–1990. Stockholm: AllmÄnna Förlaget, 284–309.Google Scholar

Copyright information

© VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.RAND Europe in CambridgeUK

Personalised recommendations