Advertisement

Die Anerkennung und Entwicklung der Kommunikationswissenschaft in den Niederlanden

 • Joan HemelsEmail author
Chapter
Part of the Medien • Kultur • Kommunikation book series (MKK)

Zusammenfassung

Dieser Beitrag befasst sich mit der Entwicklung der Kommunikationswissenschaft in den Niederlanden. Der Fokus liegt auf der Universität Amsterdam von der Epoche Baschwitz zur Epoche McQuail sowie der Universität Nijmegen seit 1950. Die Institutionalisierung einer eigenständigen Kommunikationswissenschaft war in den Niederlanden nicht einfach und hatte mit zahlreichen (wissenschafts-)politischen Hindernissen zu kämpfen. Erste Impulse kamen von der Zeitungswissenschaft im Nachbarland Deutschland; ab den 1980er Jahren spätestens prägte sich eine deutlich anglofon betonte Orientierung aus. Dieser Artikel geht sowohl auf die Akteure der Institutionalisierung als auch auf strukturelle Begrenzungen, Hindernisse und Chancen ein.

Abstract

This article deals with the development of Communication Studies in the Netherlands, especially at the University of Amsterdam, beginning with Kurt Baschwitz in the 1930s to Denis McQuail in the 1980s, and the University in Nijmegen after 1950. Communication Science had to cover a long way in order to reach the official position of an academic field of research, not the least because for Decades the development of this new branch of university studies had been more or less hindered by restrictive administrative policies within the universities and on the part of successive ministers of Education and Sciences. In a first phase, Dutch communication research still got important impulses from the German Press Studies, whereas from the 1980s up till now, Communication Science, as a recognized social science at five universities is characterized by strong internationalization, albeit with a special orientation towards the English-speaking scholarly community. This contribution is referring to early and present-day protagonists as well as to structural constraints of the institutionalization process.

Literatur

 1. Anschlag, D. (1990). Wegbereiter im Exil. Kurt Baschwitz: Journalist und Zeitungswissenschaftler. Mit einem Vorwort von Joan Hemels. Journal für Publizistik & Kommunikation, Exkurse 4. Google Scholar
 2. Arts, K., Hollander, E., Renckstorf, K., & Verschuren, P. (1990). Grootschalig onderzoek naar media-uitrusting, media-exposure en mediagebruik in Nederland in 1989. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).Google Scholar
 3. ASCoR. (1999). The Amsterdam School of communications research. Annual report, September 1997-December 1998. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 4. ASCoR. (2007). The Amsterdam School of communications research. Annual report 2006. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 5. ASCoR. (2013). The Amsterdam School of communication research. Annual report 2012. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 6. ASCoR. (2014). The Amsterdam School of communication research. Annual report 2013. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 7. Averbeck-Lietz, S. (2010). Kommunikationswissenschaft in Frankreich. Der epistemologische Diskurs der Sciences de l’information et de la communication 1975–2005. Berlin: Avinus.Google Scholar
 8. Bak, P. (2013). Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963–2013, Bd. 14.  Zoetermeer: Uitgeverij Meinema (Reihe ’Historische Reeks VU‘).Google Scholar
 9. Baschwitz, K. (1940 [1949]). De krant door alle tijden. Amsterdam: Keesing.Google Scholar
 10. Bohrmann, H. (2006a). Kommunikations- und Mediengeschichte. In C. Holtz-Bacha, A. Kutsch, W. R. Langenbucher, & K. Schönbach (Hrsg.), 50 Jahre Publizistik (S. 290–300). Wiesbaden: VS Verlag.Google Scholar
 11. Bohrmann, H. (2006b). Der Markt der publizistik- und kommunikationswissenschaftlichen Zeitschriften. In C. Holtz-Bacha, A. Kutsch, W. R. Langenbucher, & K. Schönbach (Hrsg.), 50 Jahre Publizistik (S. 33–46). Wiesbaden: VS Verlag.Google Scholar
 12. Brouwer, M. (1964). Mass communication and the social sciences. Some neglected areas. In L. A. Dexter & D. M. White (Hrsg.), People, society, and mass communications (S. 559–579). New York: Free Press.Google Scholar
 13. Brouwer, M. (1968). Stereotypen als folklore Vinkeveen: Uitgeverij Fringilla, Dissertation Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 14. Brouwer, M. (1992). Het eigen volk. Iets over de ‚roots‘ van politieke psychologie & iets over de politieke psychologie van ‚roots‘. In M. Brouwer & L. Jacobs (Hrsg.), Onuitgesproken redes. Met een voorwoord van dr. Richter Roegholt (S. 5–32). Amsterdam: Gieben.Google Scholar
 15. Brouwer, M. (1998). Kurt Baschwitz. Een weldenkend geleerde. In J. Goudsblom, P. de Rooy, & J. Wieten (Hrsg.), In de zevende. De eerste lichting hoogleraren aan de Politiek-Sociale Faculteit in Amsterdam (S. 24–36). Amsterdam: Uitgeverij Het Spinhuis.Google Scholar
 16. Cuilenburg, J. van, & Zwier, S. (Hrsg.). (1998). Proceedings of the ASCoR opening conference 1997. Amsterdam: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR)/Het Spinhuis.Google Scholar
 17. Cuilenburg, J. van (1998). Access and diversity in communications and information: Some remarks on communications policy in the information age. In J. van Cuilenburg & S. Zwier (Hrsg.), Proceedings of the ASCoR opening conference 1997 (S. 69–82). Amsterdam: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR)/Het Spinhuis.Google Scholar
 18. Cuilenburg, J. van, Scholten, O., & Noomen, W. (G.W.) (1996). Communicatiewetenschap. Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
 19. Cuilenburg, J. van, Neijens, P. C., & Scholten, O. (Hrsg.). (2000). Media in overvloed. (Boekaflevering bij Mens & Maatschappij 1999). Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 20. Dovifat, E. (1966). Kurt Baschwitz 80 Jahre (mit einer Bibliographie der selbständigen Veröffentlichungen von K. Baschwitz). Publizistik, 11(1), 67–69.Google Scholar
 21. Dovifat, E. (1968). Kurt Baschwitz †. Publizistik, 13(4), 372–373.Google Scholar
 22. Duynstee, F. J. F. M., et al. (1968). Massamedia en politiek. 24 essays ter nagedachtenis aan prof. mr. Leo Gerhard Anton Schlichting. Utrecht: Ambo.Google Scholar
 23. Fernández-Quijada, D. (2014). A golden decade. Exploring internationalization in Nordic communication research. Nordicom Review, 35(1), 135–152.CrossRefGoogle Scholar
 24. Frissen, V. (1992). Veelkijken als sociaal handelen. Een empirisch onderzoek naar het verschijnsel veel televisiekijken in Nederland. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS).Google Scholar
 25. Hemels, J. (1972). De journalistieke eierdans. Over vakopleiding en massacommunicatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum & Comp.Google Scholar
 26. Hemels, J. (1982). Massamedia als medespelers. Toegang tot het studieveld van de massacommunicatie. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij het Spectrum (Reihe: ‚Aula Paperback‘, Nr. 74).Google Scholar
 27. Hemels, J. (1990). Henk Prakke und die Entwicklung der historischen Kommunikationsforschung in den Niederlanden. Ein Glückwunsch zur Vollendung seines 90. Lebensjahres. Publizistik, 32(2), 147–161.Google Scholar
 28. Hemels, J. (Hrsg.). (1993). Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever.Google Scholar
 29. Hemels, J. (1999). Maarten Schneider, Keulen 31 maart 1913‘s-Gravenhage 25 april 1998. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1997–1998, 151–160.Google Scholar
 30. Hemels, J. (1999/2000). Hendericus Johannes Prakke. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999/2000,  110–128.Google Scholar
 31. Hemels, J. (2010). Een journalistiek geheim ontsluierd. De Dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Eerste Wereldoorlog. Met bijdragen van E. van Bochove, S. de Boer, H. van der Meulen, J. de Ridder, G. Schöttler, M. Schmolke en K. Schönbach. Met een curriculum vitae van J. M. H. J. Hemels en een bibliografie van zijn publicaties onder eindredactie van Jan van de Voort. Apeldoorn: Spinhuis Uitgevers.Google Scholar
 32. Hemels, J. (2011). Evert Diemer (1911–1997). In G. Harinck (Hrsg.), Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen (S. 60–62). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).Google Scholar
 33. Hemels, J., Kutsch, A., & Schmolke, M. (Hrsg.). (2000). Entgrenzungen. Erinnerungen an Henk Prakke. Mit einer Bibliografie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 34. Hendriks Vettehen, P. (1998). Conceptualisering en operationalisering van het begrip “motief” in uses & gratifications onderzoek. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS).Google Scholar
 35. Hendriks Vettehen, P., Need, Y., Renckstorf, K., Snippenburg, L. van, & Vos, B. de. (1995). Media use in the Netherlands 1994. Documentation of a national survey. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS).Google Scholar
 36. Hermans, L. (2000). Beroepsmatig handelen van journalisten. Een kwalitatief onderzoek bij een televisienieuwsredactie. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 37. Herpolsheimer, R., & Urban, R. (1982). Publizistik als liberaler Markt: Hendricus Prakke (*1900). Journal für Publizistik & Kommunikation, 1, 45–53.Google Scholar
 38. Hesling, W., & Van Poecke, L. (Hrsg.). (1985). Communicatie: Van teken tot medium. Liber amicorum professor J. M. Peters. Leuven: Universitaire Pers.Google Scholar
 39. Huysmans, F. (2001). Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 40. Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal influence. The part played by the people in the flow of mass communication. New York: Free Press.Google Scholar
 41. Klein, P. (2007). Henk Prakke en de functionele publicistiek. Henk Prakke und die funktionale Publizistik. Über die Entgrenzung der Publizistik – zur Kommunikationswissenschaft. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 42. Kleinnijenhuis, J. (1994). Methodologie van de communicatiewetenschap. In F. van Raaij, G. Schuijt, J. Stappers, J. Wieten, C. van Woerkum, & C. van der Linden (Hrsg.), Communicatie en informatie. Een stand van zaken (S. 60–88). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 43. Koning, R., Jacobs, H.-J., Hendriks Vettehen, P., Renckstorf, K., & Beentjes, H. (2005). Media use in the Netherlands 2004. Documentation of a national survey. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS).Google Scholar
 44. Kutsch, A. (2006). Verdrängte Vergangenheit. Darstellungstechniken und Deutungen der Fachgeschichte im „Dritten Reich“ in den Personalien der „Publizistik“. In C. Holtz-Bacha, A. Kutsch, W. R. Langenbucher, & K. Schönbach (Hrsg.), Fünfzig Jahre Publizistik (S. 73–112). Wiesbaden: VS Verlag.Google Scholar
 45. Kutsch, A., & Pöttker, H. (Hrsg.). (1997). Kommunikationswissenschaft – autobiographisch. Zur Entwicklung einer Wissenschaft in Deutschland. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.Google Scholar
 46. Kutsch, A., Averbeck-Lietz, S., & Eickmans, H. (Hrsg.). (2014). Kommunikation über Grenzen. Studien deutschsprachiger Kommunikationswissenschaftler zu Ehren von Prof. Dr. Joan Hemels. Berlin: LIT.Google Scholar
 47. Lerg, W. B. (1980). Publizistik in Münster. In H. Dollinger (Hrsg.), Die Universität Münster 1780–1980 (S. 337–338). Münster: Aschendorff.Google Scholar
 48. Linden, C. van der, Hollander, E., & Vergeer, M. (1994). Recent onderzoek naar en theorievorming over kleinschalige massacommunicatie. In F. van Raaij, G. Schuijt, J. Stappers, J. Wieten, C. van Woerkum, & C. van der Linden (Hrsg.), Communicatie en informatie. Een stand van zaken (S. 89–106). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 49. Löblich, M. (2010). Die empirisch-sozialwissenschaftliche Wende in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Köln: Halem.Google Scholar
 50. Löblich, M., & Scheu, A. M. (2011). Writing the history of communication studies: A sociology of science approach. Communication Theory, 21(1), 1–22.CrossRefGoogle Scholar
 51. Maletzke, G. (1963). Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. Hamburg: Hans Bredow-Institut.Google Scholar
 52. Maletzke, G. (1967). Publizistikwissenschaft zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften. Zum Standort der Wissenschaft von der öffentlichen Kommunikation. Berlin: Spiess.Google Scholar
 53. McQuail, D. (1978). The historicity of a science of mass media. Time, place, circumstances and the effects of mass communication (Inaugural Lecture Universiteit van Amsterdam).Google Scholar
 54. McQuail, D. (1983). Mass communication theory. An introduction. London: Sage Publications.Google Scholar
 55. McQuail, D. (2002). McQuail’s reader in mass communication. London: Sage Publications.Google Scholar
 56. McQuail, D. (2010). McQuail’s mass communication theory. London: Sage Publications.Google Scholar
 57. Meyen, M. (2014). Joan Hemels: ‚Ich habe immer versucht zu vermitteln‘. In M. Meyen & T. Wiedemann (Hrsg.), Biografisches Lexikon der Kommunikationswissenschaft. Köln: Halem. http://blexkom.halemverlag.de/vermitteln/. Zugegriffen: 22. Juli 2014.
 58. Meyen, M., & Löblich, M. (Hrsg.). (2006). Klassiker der Kommunikationswissenschaft. Fach- und Theoriegeschichte in Deutschland. Konstanz: UVK.Google Scholar
 59. N.N. (1986). Communicatiewetenschap. (Broschüre der) „Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen“ (Universiteit van Amsterdam).Google Scholar
 60. Prakke, H. (1971). Towards a philosophy of publicistics. Center for the Advanced Study of Communication 1. (Occasional Paper).Google Scholar
 61. Prakke, H. (1982). Woord vooraf. In J. Hemels Massamedia als medespelers. Toegang tot het studieveld van de massacommunicatie (S. 7–9). Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.Google Scholar
 62. Renckstorf, K., & Wester, F. (2001). The ‘media use as social action’ approach: Theory, methodology, and research evidence so far. Communications, 26(4), 389–419.CrossRefGoogle Scholar
 63. Renckstorf, K., McQuail, D., & Jankowski, N. (Hrsg.). (1996). Media use as social action. A European approach to audience studies. London: Libbey.Google Scholar
 64. Samkalden, H. (1932). Publieke meening, pers en staat. Een bijdrage tot de sociologie van het dagbladwezen. Dissertation Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: Ginsberg.Google Scholar
 65. Schaap, G. (Hrsg.). (2009). Interpreting television news. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 66. Schmolke, M. (2010). (Rezension von) Maria Löblich (2010). Die empirisch-sozialwissenschaftliche Wende in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Publizistik, 55(3), 320–323.Google Scholar
 67. Schreuder, O. (1998). Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923–1998. Deel 2: 1960–1998. Nijmegen: Valkhof Pers.Google Scholar
 68. Schreuder, O. (2003). Argonauten aan de Waal. Sociologen en het gulden vlies. Nijmegen: Valkhof Pers.Google Scholar
 69. Schulz, P. J., Hartung, U., & Keller, S. (Hrsg.). (2009). Identität und Vielfalt der Kommunikationswissenschaft. Konstanz: UVK.Google Scholar
 70. Stappers, J. G. (1966). Publicistiek en communicatiemodellen. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Drukkerij Busser.Google Scholar
 71. Stappers, J. (1984a). De eigen aard van televisie. Tien stellingen over cultivatie en culturele indicatoren. Massacommunicatie, 12(5–6), 249–258.Google Scholar
 72. Stappers, J. (1984b). Cultural indicators: A possible source of confusion. In G. Melischek, K. E. Rosengren, & J. G. Stappers (Hrsg.), Cultural indicators, an international symposium (S. 105–110). Wien: Akademie der Wissenschaften.Google Scholar
 73. Tinbergen, M. (2014). Kleuters eindelijk aan de wortels. (Interview mit Moniek Buijzen) Radboud Magazine, 40(17).Google Scholar
 74. Versluys, N. J. D. (1936). Journalistiek en wetenschap. Een studie van de betrekkingen tusschen journalistiek en sociale wetenschap. Amsterdam: Uitgeverij H. J. Paris.Google Scholar
 75. Vroons, E. (2005). Communication studies in Europe. A sketch of the situation around 1955. Gazette, 67(6), 495–522 (Special issue 50th anniversary of Gazette).Google Scholar
 76. Wester, F. (1995). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 77. Wieten, J. (2005). Kurt Baschwitz and the founding of Gazette. Gazette, 67(6), 523–530 (Special issue 50th anniversary of Gazette).Google Scholar
 78. Wilke, J. (2006). Von der „entstehenden“ zur „etablierten“ Wissenschaft. Die institutionelle Entwicklung der Kommunikationswissenschaft als universitäre Disziplin. In C. Holtz-Bacha, A. Kutsch, W. R. Langenbucher, & K. Schönbach (Hrsg.), Fünfzig Jahre Publizistik (S. 317–338). Wiesbaden: VS Verlag.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.AmsterdamNiederlande

Personalised recommendations