Advertisement

Well-Being and the Children of Internal Migrant Families in Istanbul

 • Pinar Uyan SemerciEmail author
 • Serra Müderrisoǧlu
 • Abdullah Karatay
 • Başak Ekim-Akkan
Chapter
Part of the Kinder, Kindheiten und Kindheitsforschung book series (KKK, volume 4)

Zusammenfassung

Throughout the world, migration plays a crucial role when trying to understand social, political, economic, and cultural structures (Castles & Miller 2009). This is particularly true in the case of Turkey. The population movements from rural to urban areas, which started in the 1950s, have continued.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Adaman, Fikret/Ardıç, Oya Pınar (2008): Social exclusion in the slum areas of large cities in Turkey. In: New Perspectives on Turkey, 38, S. 29-60.Google Scholar
 2. B.Ü. Sosyal Politika Forumu (2010): Türkiye’de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış, Boğaziçi University Social Policy Forum, June 2010.Google Scholar
 3. Başak Kültür ve Sanat Vakfı (2004): Ses Çık: Sorun Etme Sahip Çık Projesi. Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri. İstanbul: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları.Google Scholar
 4. Başak Kültür ve Sanat Vakfı (2010): Ses Duy: Seçeneğin Var Sesimi Duy. İstanbul: Başşak Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları.Google Scholar
 5. Bayrak, M. Orhan (1994): Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu. İstanbul: İnkılap Kitabevi.Google Scholar
 6. Ben Arieh, Asher (2009): Social Indicators of Children Well-Being Past Present and Future, Indicators of Children’s Well-Being: Theory and Preactices in Multi- Cultural Perspective, Ben Arieh, Asher/Frønes Ivar (eds.): Social Indicators Research Series 36, Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer.Google Scholar
 7. Ben Arieh, Asher (2010): From Child Welfare to Children Well-Being: The Child Indicator Perspective. In: Ben Arieh, Asher/Phipps, Shelley/Kamerman, Sheila (Eds.): From Child Welfare to Child Well-Being: An International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making. Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer, S. 9-22.CrossRefGoogle Scholar
 8. Ben Arieh, Asher/Kaufman, Natalie Hevener/Andrews, Arlene Bowers/Goerge, Robert M./Lee Bong Joo/Aber, J. Lawrence (Eds.) (2001): Measuring and Monitoring Children’s Well-Being. Social Indicators Research Series, Vol. 7. London: Kluwer.Google Scholar
 9. Ben Arieh, Asher/Frønes, Ivar (Eds.) (2009): Indicators of Children’s Well-Being: Theory and Practices in Multi- Cultural Perspective. In: Social Indicators Research Series, 36, Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer.Google Scholar
 10. Bradshaw, Jonathan/Hoelscher, Petra/Richardson, Dominic (2006a): An Index of Child Well-Being in the European Union. In: Ben Arieh, Asher/Frønes, Ivar (Eds.): Indicators of Children’s Well-Being: Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective. Social Indicators Research Series 36: Springer, S. 325-371.Google Scholar
 11. Bradshaw, Jonathan/Hoelscher, Petra/Richardson, Dominic (2006b): Comparing Child Well Being in OECD Countries: concepts and methods, INNOCENTI Working Paper, IWP 2006-03: Florence: UNICEF INNOCENTI Research Center.Google Scholar
 12. Bronfenbrenner, Urie (1979): The Ecology of Human Development. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 13. Bronfenbrenner, Urie (1986): Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. In: Developmental Psychology, 22, S. 723-742.CrossRefGoogle Scholar
 14. Bronfenbrenner, Urie (1995): Developmental Ecology Through Space and Time: A Future Perspective. In: Moen, Phyllis/Elder, Glen H./Lüscher, Kurt (Eds.): Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development. Washington D.C.: American Psychological Association Press, S. 101-139.Google Scholar
 15. Bronfenbrenner, Urie/Morris, Pamela A. (1998): The Bioecological model of human development. In: Elder, Glen H./Lerner, Richard M./Damon, William (eds.): Handbook of Child Psychology: Vol. 1 Theoretical Models of Child Development. New York: Wiley, S. 793-827.Google Scholar
 16. Buğra, Ayşe/Keyder, Çağlar (2005): Poverty and social policy in contemporary Turkey. Boğaziçi University, Istanbul: Social Policy Forum. URL: www.spf.boun.edu.tr/docs/WP-Bugra-Keyder.pdf. [Accessed 22 October 2011].
 17. Buğra, Ayşe/Keyder Çağlar/Günseli, Sevda/Deniz, Mehmet Baki (2003): Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi, UNDP.Google Scholar
 18. Candaş, Ayşen/Akkan, Başak Ekim (2011): Devlet İlköğretim Okullarında Ücretsiz Öğle Yemeği Sağlamak Mümkün Mü? İstanbul: Açık Toplum Vakfı.Google Scholar
 19. Castles, Stephen/Miller, Mark J. (2009): The Age of Migration. New York: Guilford Press.Google Scholar
 20. Coultan, Claudia J./Korbin, Jill E. (2006): Indicators of Child Well-being: Through a Neigbourhood Lens, Indicators of Children’s Well-Being: Theory and Practice in a Multi-Cultural Perspective. In: Ben Arieh, Asher/ Frønes, Ivar (Eds.): Social Indicators Research Series 36: Springer.Google Scholar
 21. Daniel, Paul/Ivatts, John (2005): Housing Policy and Children, Child Welfare and Social Policy. In: Hendrick, Harry (Ed.): Bristol: The Policy Press, S. 367-385.Google Scholar
 22. Duncan, Greg J./Brooks-Gunn Jeanne (2000): Family Poverty, Welfare Reform, and Child Development. In: Child Development, 71, 1, S. 188-196.Google Scholar
 23. Dünya Bankasi (2010): Turkey: Expanding opportunities for the next generation: A report on life chances/ Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması Raporu, Şubat 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri kalkınma Bölümü. Washington DC: World Bank.Google Scholar
 24. Erder, Sema (1995): Yeni Kentliler ve Kentin Yeni Yoksulları. In: Toplum ve Bilim 66: 106-121.Google Scholar
 25. Erder, Sema (1996): İstanbul’a bir Kent Kondu: Ümraniye. İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 26. Erder, Sema (1998): Köysüz köylü göçü [Migration of the villagers without villages]. Görüş, 34, S. 24-26.Google Scholar
 27. Erder, Sema (1999): Where do you hail from? In: Keyder, Çağlar (Ed.) Istanbul: between the global and the local. New York/Oxford: Rowman & Littlefield, S.161-171.Google Scholar
 28. Erdogan, Necmi (Ed.) (2002): Yoksulluk Halleri. İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.Google Scholar
 29. Erman, Tahire (2001): The politics of gecekondu (squatter) studies in Turkey: The changing representations of rural migrants in the academic discourse. In: Urban Studies, 38, S. 983-1002.Google Scholar
 30. Evans, Gary W. (2004): The environment of childhood poverty. In: American Psychologist, 59, 2, S. 77-92.CrossRefGoogle Scholar
 31. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (2006): Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması Raporu. Ankara: HÜNEE.Google Scholar
 32. İçduygu, Ahmet/Kirişçi Kemal (2009): Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey Istanbul: Istanbul Bilgi University Yayınları.Google Scholar
 33. İçduygu, Ahmet et al. (Eds.) (1997): Türkiye’de İç göç. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Tarihsel Toplum Vakfi.Google Scholar
 34. Karpat, Kemal (1976): The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 35. Karpat, Kemal (1983): Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme. Ankara: Yurt Yayınları.Google Scholar
 36. Karatay, Abdullah/Semerci, Pınar Uyan/Müderrisoğlu, Serra (2012): Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun İyi Olma Halini Anlamak. Istanbul: Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 37. Kaya, Erol (2003): Kentleşme ve Kentlileşme. İstanbul: İlke Yayıncılık.Google Scholar
 38. Keyder, Çağlar (2005): Globalization and social exclusion in Istanbul. In: International Journal of Urban and Regional Research, 29, 1, S. 124-134.CrossRefGoogle Scholar
 39. Kurban, Dilek et al. (2006): »Zorunlu Göç« ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. İstanbul: TESEV Yayınları.Google Scholar
 40. OECD (2009): Doing Better for Children. Paris: OECD.Google Scholar
 41. Özbay, Ferhunde (1999a): İstanbul’da Göç ve İl İçi Nüfus Hareketleri (1985-1990). In: Oya Baydar (Ed.): 75 Yılda Köylerden Şehirlere. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 42. Özbay, Ferhunde (1999b): Turkish Female Child Labor in Domestic Work: Past and Present, Project Report prepared for ILO/IPEC. İstanbul, S. 46.Google Scholar
 43. Pollard, E./Lee, P. (2003): Child Well-Being: A Systematic Review of the Literature. In: Social Indicators Research, 61, S. 59-78.CrossRefGoogle Scholar
 44. Ridge, Tess (2004): Childhood Poverty and Social Exclusion. The Policy Press.Google Scholar
 45. Sahin Firat, Bahar (2010): Burada Benden de Bir Şey Yok Mu Öğretmenim? Eğitim Sürecinde Kimlik, Çatışma ve Barışa Dair Algı ve Deneyimler İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 46. Sen, Amartya (1992): Inequality Reexamined. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
 47. Sen, Amartya (1993): Capability and Well-being. In: Nussbaum, Martha/Sen, Amartya (Eds.): The Quality of Life. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 48. Tekeli, İlhan (2007): Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler. In: A. Kaya ve B. Şahin (Hg.): Kökler ve Güzergahlar. Istanbul: Istanbul Bilgi Universitesi Yayınları.Google Scholar
 49. Tekeli, İlhan/Erder, Leila (1978): Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 50. UNICEF (2009): The State of the World’s Children: Celebrating 20 years of the Convention on the Rights of the Child, UNICEF November 2009.Google Scholar
 51. UNICEF (2010): The Children Left Behind: A League Table of Inequality in Child Well-Being in the World’s Rich Countries, Innocenti Report Card 9. Florence: UNICEF Innocenti Research Center.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Authors and Affiliations

 • Pinar Uyan Semerci
  • 1
  Email author
 • Serra Müderrisoǧlu
  • 2
 • Abdullah Karatay
  • 3
 • Başak Ekim-Akkan
  • 4
 1. 1.DolapdereTürkei
 2. 2.Bebek-IstanbulTürkei
 3. 3.IstanbulTürkei
 4. 4.IstanbulTürkei

Personalised recommendations