Advertisement

The Improvement of the Quality of Public Spaces on the Example of Student Competition Designs: A Case Study

Conference paper
 • 1.5k Downloads
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 788)

Abstract

The paper discusses the modernisation of public spaces being the subject of conceptual competition designs produced by students of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology. The design phase was preceded by extensive studies. As a result of these activities, design findings and guidelines were formulated. They were framed in order to improve the discussed public spaces by means of the modernisation of functional, formal and ergonomic aspects. As a result, various architectural designs taking into account contemporary requirements related to this kind of facilities were produced. The paper proves that a competition for an architectural concept enables a broader look at the discussed issues, shows a full spectrum of solutions and, as a consequence, contributes to the improvement of the quality of discussed public spaces. The positive effect is, however, conditioned on the necessity to perform a wide spectrum of analyses ad pre-design studies.

Keywords

Human factors Public spaces Sustainable architecture Urban planning History of Architecture 

References

 1. 1.
  Stangel, M.: Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju (The development of contemporary urban areas in the context of sustainable growth). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2013)Google Scholar
 2. 2.
  Palus, K., Zabawa-Krzypkowska, J.: Contemporary public spaces as meeting places. Archit. Civil Eng. Environ. ACEE 9(2), 21–28 (2016)Google Scholar
 3. 3.
  Cichy-Pazder, E., Markowski, T.: Karta Przestrzeni Publicznej. Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej. Nowa Urbanistyka – nowa jakość życia (Public Space Charter. Materials III Polish Urbanism Congress. New Urbanism – a new quality of life). Biblioteka Urbanisty. Urbanista, no. 14, pp. 234–237 (2009)Google Scholar
 4. 4.
  Żmudzińska-Nowak, M.: Omówienie założeń, problematyki i przebiegu konkursu: “Koncepcja projektowa rekonstrukcji historycznych elementów miejskich murów obronnych w Żorach wraz z projektem zagospodarowania otoczenia pomiędzy ulicami Bramkową i Ogrodową” (“Project concept of the reconstruction of historic elements of the defensive walls in Żory, including a development plan for the area between Bramkowa and Ogrodowa streets” - rules and guidelines for the competition). In: Żmudzińska-Nowak, M., Radziewicz-Winnicki, R. (eds.) Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim. Historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania (Historic town spaces in conservatory design. Historic town walls in Żory as a study subject) Collective work, pp. 25–30, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2016)Google Scholar
 5. 5.
  Radziewicz-Winnicki, R.: Konkurs architektoniczny jako narzędzie wskazania kierunków rozwoju i potencjału miejsca na podstawie projektów studenckich (Architectural competition as a tool showing the development trends and potential of a place on the basis of student designs). In: Żmudzińska-Nowak, M., Radziewicz-Winnicki, R. (eds.) Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim. Historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania (Historic town spaces in conservatory design. Historic town walls in Żory as a study subject) Collective work, pp. 111–123, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice (2016)Google Scholar
 6. 6.
  Nakonieczny, R.: Muzeum Zabytkowej Kopalni Srebra - dziedzictwo modernizmu i lekcja architektury współczesnej w aspekcie związków z Politechniką Śląską (Historic Silver Mine Museum – modernist heritage and a lesson on contemporary architecture in terms of the relationship with the Silesian University of Technology). In: Żmudzińska-Nowak, M., Radziewicz-Winnicki, R. (eds.) Wokół dziedzictwa poprzemysłowego Ziemi Tarnogórskiej. Skansen Maszyn Parowych przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach - koncepcje modernizacji. About industrial heritage of Tarnowskie Góry Land. The Open-Air Steam Engine Museum at the Historic Silver Mine in Tarnowskie Góry - modernisation concepts. Red, pp. 102–124, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017)Google Scholar
 7. 7.
  Radziewicz-Winnicki, R.: Współczesne muzeum techniki na podstawie studenckiego konkursu architektonicznego (A contemporary museum of technology on the basis of a student architectural competition). In: Żmudzińska-Nowak, M., Radziewicz-Winnicki, R. (eds.) Wokół dziedzictwa poprzemysłowego Ziemi Tarnogórskiej. Skansen Maszyn Parowych przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach - koncepcje modernizacji. About industrial heritage of Tarnowskie Góry Land. The Open-Air Steam Engine Museum at the Historic Silver Mine in Tarnowskie Góry - modernisation concepts. Red, pp. 224–250, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice (2017)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of ArchitectureThe Silesian University of TechnologyGliwicePoland

Personalised recommendations