Advertisement

Affordable Housing as a Spatial Planning Tool for Shrinking Cities. Case of Poland

Conference paper
 • 1.5k Downloads
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 788)

Abstract

According to recent studies, almost all Polish medium and big cities (apart from Bielsko-Biała, Kraków, Olsztyn, Rzeszów, Warsaw and Zielona Góra) are shrinking. Paradoxically, population outflow does not cause an increase in availability of homes, and due to withdrawal of investors and lack of funds for modernisation, it leads to degradation of resources and actually results in decreased availability of homes in the affordable housing sector. This article concerns the housing policy in shrinking cities. It presents the results of evaluation of the housing policy in selected Polish cities (Bytom, Sosnowiec, Sopot) affected to various degrees by depopulation. The evaluation was performed on the basis of the results of studies on shrinking cities in Europe and in the USA.

Keywords

Shrinking cities Affordable housing Depopulation Housing policy 

References

 1. 1.
  Silverman, R.M.: Affordable Housing in US Shrinking Cities : From Neighborhoods of Despair to Neighborhoods of Opportunity?. Policy Press Shorts Research, Bristol (2016)Google Scholar
 2. 2.
  Haase, A., Bernt, M., Großmann, K., Mykhnenko, V., Rink, D.: Varieties of Shrinkage in European Cities. Eur. Urban Reg. Stud. 23(1), 86–102 (2016)CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Haase, A.: Emergent spaces of reurbanisation: exploring the demographic dimension of inner-city residential change in a european setting. In: Population Space and Place, vol. 16, no. 5 (2009)Google Scholar
 4. 4.
  Cameron, S.: From low demand to rising aspirations: housing market renewal within regional and neighbourhood regeneration policy. In: Housing Studies, vol. 21, no. 1 (2006)CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Waligórska, M., Kostrzewa, Z., Potyra, M., Rutkowska, L.: Prognoza ludności na lata 2008–2035. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (2014)Google Scholar
 6. 6.
  Śleszyński, P.: Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (2016)Google Scholar
 7. 7.
  Oswalt, P. (ed.): Shrinking Cities, vol. 1. Hatje Cantz, Berlin (2006)Google Scholar
 8. 8.
  Wu, T.: Martinez-Fernandez, C.: Shrinking cities: a global overview and concerns about Australian cases. In: Pallagast, K. (ed.) The Future of Shrinking Cities - Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context. IURD, Berkeley (2009)Google Scholar
 9. 9.
  Turok, I., Mykhnenko, V.: The trajectories of european cities, 1960–2005. Cities 24(3), 165–182 (2007)CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Martinez-Fernandez, C.: Shrinking cities: urban challenges of globalization. Int. J. Urban Reg. Res. 36(2), 213–225 (2012)CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Krzysztofik, R.: “Zagłada Miast” - projekt Shrink Smart - The Governance of Shrinkage within an European Context na Uniwersytecie Śląskim. In: Szajewska, N. (ed.) Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców, pp. 45–56. Kancelaria Senatu, Warszawa (2013)Google Scholar
 12. 12.
  Nowicki, et al.: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Warszawa (2014)Google Scholar
 13. 13.
  Szajewska, N., Lipińska, M. (eds.): Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców. Chancellery of the Senate, Warszawa (2013)Google Scholar
 14. 14.
  Florentin, D.: The “Perforated City:” leipzig’s model of urban shrinkage management. Berkeley Plan. J. 23(1), 83–101 (2010)Google Scholar
 15. 15.
  Hollander, J.B., Pallagst, K., Schwarz, T., Popper, F.: Planning shrinking cities. Prog. Plan. 72(4), 223–232 (2009)Google Scholar
 16. 16.
  Ryan, B.: Rightsizing shrinking cities: the urban design dimension. In: Dewar, M., Manning, J., (eds.). University of Pennsylvania Press, The City After Abandonment (2012)Google Scholar
 17. 17.
  Oguz, S.C., Velibeyoglu, K., Velibeyoglu, H.: Vulnerability of housing in shrinking cities: case of Izmir, presented at ENHR 2010. In: 22nd International Housing Research Conference, Istanbul, 4-7 July 2010Google Scholar
 18. 18.
  Haase, A.: No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast. In: Szajewska, N., Lipińska, M. (eds.) Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców. Chancellery of the Senate, Warszawa (2013)Google Scholar
 19. 19.
  Krzysztofik, R., Runge, A., Runge, J.: Kantor - Pietraga I.: Miasta konurbacji katowickiej. In: Stryjakiewicz, T. (ed.) Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań (2014)Google Scholar
 20. 20.
  Florida, R.: The Rise of the Creative Class. Basic Boks, New York (2002)Google Scholar
 21. 21.
  Florida, R.: The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—and What We Can Do About It, 1st edn. Basic Books, New York (2017)Google Scholar
 22. 22.
  Olbrycht, J.: Shrinking cities - problem globalny, problem europejski. In: Szajewska, N., Lipińska, M. (eds.) Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców. Chancellery of the Senate, Warszawa (2013)Google Scholar
 23. 23.
  Twardoch, A.: Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze. In: Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Katowicach, no. 223, pp. 21–31 (2015)Google Scholar
 24. 24.
  Twardoch, A.: Regionalna polityka mieszkaniowa - wyzwania w obliczu zmian demograficznych. In: Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. w Katowicach, vol. 290, pp. 271–279 (2016)Google Scholar
 25. 25.
  Wiechmann, T., Volkmann, A.: Making places in increasingly empty spaces: causes and outcomes of demographic change in Germany. In: Martinez-Fernandez, C., Kubo, N., Noya, A., Weymann, T. (eds.) Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, Paris, pp. 57–64. OECD (2012)Google Scholar
 26. 26.
  Rink, D., Haase, A., Bernt, M., Arndt, T., Ludwig, J.: Urban Shrinkage in Leipzig and Halle, the Leipzig-Halle Urban Region. Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig (2010)Google Scholar
 27. 27.
  Polityka Mieszkaniowa Gminy Sosnowiec na lata 2010–2020, City Hall, Sosnowiec (2010)Google Scholar
 28. 28.
  Strategia Rozwoju Bytomia Na Lata 2009–2020, City Hall, Bytom (2009)Google Scholar
 29. 29.
  Polityka mieszkaniowa Miasta Sopotu na lata 2015–2019, City Hall, Soppot (2015)Google Scholar
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Architecture, Chair of Urban Design and Spatial PlanningSilesian University of TechnologyGliwicePoland

Personalised recommendations