Advertisement

Overview of River-Induced Hazards in Romania: Impacts and Management

 • Liliana ZahariaEmail author
 • Gabriela Ioana-Toroimac
Chapter
Part of the Water Science and Technology Library book series (WSTL, volume 86)

Abstract

River-related hazards, mainly floods and inundations are the most widespread and frequent of all the natural damaging phenomena, causing annually significant victims and economic losses. This chapter focuses on Romania, a country with one of the highest flood risk in Europe. According to EM-DAT database, within the period 1900–2016, more than half (55%) of the total number of disasters (94 events) were induced by floods. During the mentioned period, they were responsible for 57% of the total damage costs related to the top 10 disasters in Romania. The chapter presents a synthetic overview on the river-born hazards as floods and flooding, low-waters and hydrological droughts, and other damaging phenomena (water freezing, ice jams, sediment, and channel dynamics reservoirs’ silting) with relevant examples, as well as with references to their impacts and management. Reducing the negative consequences of these hazards has become an important concern in the national water resources and related risks management policy. In this sense, two strategies are relevant: National Strategy for Drought Mitigation, Prevention and Combating Land Degradation and Desertification, on short, medium, and long term (2008), National Strategy for Flood Risk Management for medium and long term (2010), and Flood Risk Management Plans (2016).

Keywords

Floods Flooding Flood damages Hydrological droughts Ice jams Romania 

References

 1. ANAR–INHGA (Administraţia Naţională Apele Române – Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor) (2012) Sinteza studiilor de fundamentare a schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice. http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/evaluare_impact_planuri/2012-03-15_evaluare_impact_planuri_planamenajarebazinehidro2011.pdf. Accessed 30 Nov 2012
 2. Anghel A, Frimescu L, Baciu O et al (2010) Caracterizarea viiturilor excepţionale din 2010. In: Proceedings of the annual conference of the National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest, 28–30 Sep 2010Google Scholar
 3. Baciu O, Anghel E, Frimescu L et al (2006) Elaborarea prognozelor hidrologice pe Dunăre în perioada viiturii din intervalul aprilie – mai 2006. Hidrotehnica 51(5):21–30Google Scholar
 4. Bălteanu D, Cheval S, Şerban M (2004) Evaluarea şi cartografierea hazardelor naturale şi tehnologice, la nivel local şi naţional. Studii de caz. In: Filip F, Simionescu B (eds) Fenomene majore de risc in Romania. București, Editura Academiei Române, pp 393–413Google Scholar
 5. Bostan D, Mihăilă D, Tănasă I (2009) The abundant precipitations in the period 22nd–27th of July, 2008, from Suceava county and the surrounding areas. Causes and consequences. Riscuri şi catastrofe VII(6):61–70Google Scholar
 6. Chorynski A, Pińskwar I, Kron W et al (2012) Catalogue of large floods in Europe in the 20th century. In: Kundzewich ZW (ed) Changes in flood risk in Europe. IAHS Special Publication 10, IAHS Press and CRC Press, Wallingford, p 27–54Google Scholar
 7. Diaconu C (1971a) Râurile României. Monografie hidrologică, Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, BucureştiGoogle Scholar
 8. Diaconu C (1971b) Probleme ale scurgerii de aluviuni a râurilor României. Studii de hidrologie XXXI:5–213Google Scholar
 9. Diaconu C, Şerban P (1994) Sinteze şi regionalizări hidrologice. Editura Tehnică, BucureştiGoogle Scholar
 10. EM-DAT (2016) The emergency events database. Université catholique de Louvain (UCL) – CRED. www.emdat.be. Accessed 31 May 2016
 11. EU (2014) Study on economic and social benefits of environmental protection and resource efficiency related to the European semester—DG Environment—February 2014. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ef0c52c7-ed27-4b86-a4c3-e34d1bab4d1c. Accessed 13 July 2017
 12. Gâştescu P, Diaconu D, Pişota I (1983) Apele. In: Badea L (ed) Geografia României. Geografia Fizică. I. Editura Academiei R.S.R, Bucureşti, pp 293–387Google Scholar
 13. Gâştescu P, Ţuchiu E (2012) The Danube river in the lower sector in two hidrologycal hypostases—high and low waters. Riscuri şi catastrofe XI (10, 1):165–182Google Scholar
 14. Giurma I, Ştefanache D (2010) Fenomene de iarnă pe râul Bistriţa între hazard şi vulnerabilitate. In: Proceedings of the annual conference of the National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest, 28–30 Sep 2010Google Scholar
 15. Grecu F (2016) Hazarde şi riscuri naturale, 4th edn. Editura Universitară, BucureştiGoogle Scholar
 16. Grecu F, Zaharia L, Ghiţă C et al (2010) The dynamic factors of hydrogeomorphic vulnerability in the central sector of the Romanian plain. Metal Int XV 9(Special issue):139–148Google Scholar
 17. Grecu F, Ioana-Toroimac G, Molin P et al (2014) River channel dynamics in the contact area between Romanian Plain and Curvature Subcarpathians. Revista de geomorfologie 16:5–12Google Scholar
 18. Grecu F, Zaharia L, Ioana-Toroimac G et al (2017) Floods and flash-floods related to river channel dynamics. In: Rădoane M, Vespremeanu-Stroe A (eds) Landform dynamics and evolution in Romania. Springer, Cham, pp 821–844CrossRefGoogle Scholar
 19. Guha-Sapir D, Hoyois P, Below R (2016) Annual disaster statistical review 2015: the numbers and trends. http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2015.pdf. Accessed 12 July 2017
 20. IMH, IGFCOT (1974) Atlasul secării râurilor din România, BucureştiGoogle Scholar
 21. Ioana-Toroimac G. (2018) Decadal response of braided islands to disturbances: case studies in the Romanian Subcarpahians. Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Geografie, acceptedGoogle Scholar
 22. Kundzewicz ZW, Pińskwar I, Brakenridge GR (2013) Large floods in Europe, 1985–2009. Hydrol Sci J 58(1):1–7.  https://doi.org/10.1080/02626667.2012.745082CrossRefGoogle Scholar
 23. MADR (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale) (2008) Strategia naţională privind reducerea efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi lung. http://old.madr.ro/pages/strategie/strategie_antiseceta_update_09.05.2008.pdf. Accessed 15 July 2017
 24. Mihailovici M (2006) Convieţuind cu viiturile. World Water Day Conference, Bucharest, 23 Mar 2006Google Scholar
 25. Mihailovici M, Gabor O, Rândaşu S et al (2006a) 2005 floods in Romania. Hidrotehnica 51(6):23–35Google Scholar
 26. Mihailovici M, Gabor O, Pătru Ş et al (2006b) Soluţii propuse pentru reamenajarea fluviului Dunărea pe sectorul românesc. Hidrotehnica 51(5):9–20Google Scholar
 27. Miţă P (1986) Temperatura apei şi fenomenele de îngheţ pe cursurile de apă din România. Studii şi cercetări de hidrologie 54:3–182Google Scholar
 28. MMDD (Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile) (2008) Nota de fundamentare. http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gospodarirea_apelor/HG_Lunca_Dunarii_MFP.pdf. Accessed 30 Nov 2012
 29. MMGA (Ministerul Mediului şi Gospodăririi apelor) (2006) Raport privind efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase produse în anul 2005. http://www.mmediu.ro/vechi/departament_ape/gospodarirea_apelor/inundatii/raport_cmsu.pdf. Accessed 30 Nov 2012
 30. Mociorniţă C, Birtu E (1987) Unele aspecte privind scurgerea de aluviuni în suspensie în România. Hidrotehnica 32(7):241–245Google Scholar
 31. Mustăţea A (2005) Viituri excepţionale pe teritoriul României. INHGA, BucureştiGoogle Scholar
 32. Obreja F (2012) The sediment transport of the Siret River during the floods from 2010. Forum geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului XI 1:90–99.  https://doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.064.iCrossRefGoogle Scholar
 33. Oprişan E (2006) Gestionarea situaţiilor de criză. Vulnerabilitatea la inundaţii. Ph.D. thesis, Universitatea Tehnică de Construcții BucureștiGoogle Scholar
 34. Pătru I, Zaharia L, Oprea R (2006) Geografia fizică a României. Climă, ape, vegetaţie, soluri. Editura Universitară, BucureştiGoogle Scholar
 35. Pińskwar I, Kundzewicz ZW, Peduzzi P et al (2012) Changing floods in Europe. In Kundzewicz ZW (ed) Changing in flood risk in Europe. IAHS Special Publication 10, CRC Press Book, Wallingford, p 83–96Google Scholar
 36. Purdel A (2011) Analiză asupra modificărilor geomorfologice majore produse de viitura excepţională de pe râul Ilişua din data de 20.06.2006. In: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, București, 1–3 Nov 2011Google Scholar
 37. Rădoane M, Rădoane N (2005) Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania. Geomorphology 71:112–125CrossRefGoogle Scholar
 38. Rădoane M, Ichim I, Pandi G (1991) Tendinţe actuale în dinamica patului albiilor de râu din Carpaţii de Curbură. Studii şi cercetări de geografie XXXVIII:21–31Google Scholar
 39. Rădulescu D, Mătreaţă M, Chendeş V et al (2017) Considerations on flood risk in Romania. Conference air and water. Components of the environment, Cluj-Napoca, 17–19 March 2006Google Scholar
 40. Romanescu G (2006) Inundaţiile ca factor de risc. Editura Terra Nostra, IaşiGoogle Scholar
 41. Romanescu G (2008) Evaluarea riscurilor hidrologice. Editura Terra Nostra, IaşiGoogle Scholar
 42. Sălăjan L, Frâncu A, Duţă A, (2011) Analisys of maximum flow on the Danube River in 2010. In: Sesiunea anuală de comunicări Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Bucureşti, 1–3 Nov 2011Google Scholar
 43. Sorocovshi V (ed) (2002–2017) Riscuri şi catastrofe. 1–20, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 44. Sorocovschi V (2016) Riscuri naturale. Aspecte teoretice şi aplicative, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 45. Stanciu P (2004) Caracteristicile viiturilor şi secetelor. Hidrotehnica 49(2–3):27–33Google Scholar
 46. Şerban P, Gălie-Şerban A, Buţă C (2006) Analiza viiturii produse pe Dunăre în perioada aprilie – mai. Hidrotehnica 51(5):3–8Google Scholar
 47. Şerban G, Selagea H, Máthé E (2010) Efecte produse de viitura din 20.06.2006 în bazinul râului Ilişua (bazinul Someşul Mare). Conference Air and Water. Components of the environment, 156–165Google Scholar
 48. Şerbu M, Obreja F, Olariu P (2009) Viiturile din anul 2008 în bazinul superior al Siretului. Cauze, efecte, evaluare. Hidrotehnica 54(12):38–44Google Scholar
 49. Teodor S (1999) Lacul de baraj şi noua morfodinamică. Studii de caz pentru râul Argeş, Editura Vergiliu, BucureștiGoogle Scholar
 50. Ujváry I (1972) Geografia apelor României. Editura Ştiinţifică, BucureştiGoogle Scholar
 51. Zaharia L (1999) Resursele de apă din bazinul râului Putna. Editura Universităţii din Bucureşti, București, Studiu de hidrologieGoogle Scholar
 52. Zaharia L, Ioana-Toroimac G (2013) Romanian Danube River management: impacts and perspectives. In: Arnaud-Fassetta G, Masson E, Reynard E (eds) European continental hydrosystems under changing water policy. Friedrich Pfeil Verlag, München, pp 159–170Google Scholar
 53. Zaharia L, Ioana-Toroimac G (2016) Developing soft measures for flood risk mitigation and adaptation in Romania: public informing and awareness. Riscuri si catastrofe XV(18,1):7–22Google Scholar
 54. Zaharia L, Beltrando G, Nedelcu G et al (2006) Les inondations de 2005 en Roumanie. In: Actes du XIXème Colloque International de Climatologie, Epernay, 6–9 Sep 2006Google Scholar
 55. Zaharia L, Catană S, Popa D et al (2009) Synergetic factors of the catastrophic flood affecting Tecuci City (Romania) in September 2007. In: Proceedings of the final conference of the COST action C22 Urban Flood Management in cooperation with UNESCO-IHP, Paris, 26–27 November 2009Google Scholar
 56. Zaharia L, Grecu F, Ioana-Toroimac G et al (2011) Sediment transport and river channel dynamics in Romania—variability and control factors. In: Manning AJ (ed) Sediment transport in aquatic environments. InTech, Rijeka, pp 293–316Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of GeographyUniversity of BucharestBucharestRomania

Personalised recommendations