Advertisement

Geomorphologic Hazard in Romania. Typology and Areal Distribution

 • Florina GrecuEmail author
Chapter
Part of the Water Science and Technology Library book series (WSTL, volume 86)

Abstract

The general physiographic arrangements of the relief are characterized by a quasi-concentric disposal of altitudes, and the characteristics of the geomorphologic hazards are shaped accordingly. An essential feature of the geomorphologic hazards is their cohabitation with the pedologic processes, deriving long-lasting effects on elements at risk through land degradation. In Romania, the hills and the plateau regions are the most prone to geomorphologic hazards, particularly to landslides and erosion. The specificity of the geomorphologic hazards is given by their genesis and long-term evolution; thus, their impact upon the elements at risk manifests less direct with risk effects (human and material damages, respectively). In Romania, one can distinguish geomorphic hazards induced by slope processes, by river channel dynamics and by other various processes. The gravitational hazards include avalanches and rock falls landslides, collapses, suffusion and compaction phenomena. In their turn, the pluvial–torrential systems are highly frequent for the lands deprived of wood vegetation in sedimentary hilly, plateau and mountain areas. The hazards induced by channel processes occur mainly in the hills, lowlands and mountain depression areas. They are associated with high silting, channel wandering, braiding, side erosion and meandering in plains and subsidence areas. The hazards induced by various processes refer to the marine geomorphic system of the Black Sea coast and to the aeolian systems developed on sandy areas and at high altitudes. Geomorphologic hazards affect the Romanian territory with various degrees of intensity, thus contributing to land and soil degradation, with long-lasting effects on population.

Keywords

Geomorphologic hazard Typology Slope processes Landslides Pluvio–torrential Land degradation Romania 

References

 1. Armaș I (2006) Risc și vulnerabilitate. Metode de evaluare aplicate în geomorfologie. Editura Universității din București, BucureștiGoogle Scholar
 2. Badea L, Băcăuanu V, Posea G (1983) Relieful. In: Badea L (ed) Geografia României, vol I. Geografia fizică. Editura Academiei Române, Bucureşti, pp 64–187Google Scholar
 3. Bălteanu D (1983) Experimentul de teren în geomorfologie. Aplicații la Subcarpații Buzăului. Editura Academiei, BucureștiGoogle Scholar
 4. Bălteanu D, Jurchescu M, Surdeanu V et al (2012) Recent landform evolution in the Romanian Carpathians and Pericarpathian regions. In: Loczy D, Stankoviansky M, Kotarba A (eds) Recent landform evolution. Springer, The Carpatho-Balcan-Dinaric Region, pp 249–286CrossRefGoogle Scholar
 5. Cioacă A, Dinu M (1998) Necesitatea reabilitării unor teritorii afectate de alunecări din județul Prahova. Analele Universității Spiru Haret. Seria Geografie 1:49–56Google Scholar
 6. Constandache C, Nistor S (2006) Eficiența lucrărilor de impădurire a terenurilor degradate din bazinul Putnei – Vrancea în prevenirea și combaterea inundațiilor. Revista pădurilor 131(3):41–48Google Scholar
 7. Constantinescu Ș (2012) Analiza geomorfologică a țărmului cu faleză între Capul Midia și Vama Veche. Editura Universitară, BucureștiGoogle Scholar
 8. Driga B (ed) (2007) Riscurile naturale din județul Satu Mare. Editura Arvin Press, BucureștiGoogle Scholar
 9. Dumitriu D (2007) Sistemul aluviunilor din bazinul râului Trotuș. Editura Universității Suceava, SuceavaGoogle Scholar
 10. Florea N (2003) Degradarea, protecția și ameliorarea solurilor și terenurilor. Societatea Națională Română de Știința Solului, BucureștiGoogle Scholar
 11. Florea N, Vespremeanu R, Parichi M, Orleanu C (1999) Soil erosion in Romanian by type of land use. In: Zăvoianu I, Walling DE, Șerban P (eds) Vegetation land use and erosion processes. Symposium proceedings, Institute of Geography, BucharestGoogle Scholar
 12. Gârbacea V (1964) Alunecările de teren de la Saschiz (Podișul Hartibaciului). Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Ser Geol Geographia VIII(1):113–121Google Scholar
 13. Gârbacea V (2013) Relieful de glimee. Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 14. Gherghina A, Grecu F, Molin P (2008) Morphometrical analysis of microdepresions in the Central Baragan Plain (Romania). Revista de geomorfologie 10:31–38Google Scholar
 15. Goțiu D, Surdeanu V (2008) Hazardele naturale și riscurile asociate din Țara Hațegului. Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 16. Grecu F (1983) Alunecările de teren de la Movile (Podișul Hîrtibaciului). Ocrotirea naturii și a mediului înconjurător 27(2):112–117Google Scholar
 17. Grecu F (1992) Bazinul Hîrtibaciului. Elemente de morfohidrografie. Editura Academiei Romane, BucureștiGoogle Scholar
 18. Grecu F (2002a) Mapping geomorphic hazards in Romania: small, medium and large scale representations of land instability. Géomorphol Relief, Processus, Environ 2:197–206CrossRefGoogle Scholar
 19. Grecu F (2002b) Risk-prone lands in hilly regions: mapping stages. In: Allison RJ (ed) Applied geomorphology. Wiley, Chichester, pp 49–64Google Scholar
 20. Grecu F (2009) Hazarde și riscuri naturale, 4th edn. Editura Universitară, BucureștiGoogle Scholar
 21. Grecu F, Ioana-Toroimac G, Dobre R (2008) Précipitations et risques naturels durant la dernière décennie dans le département de Prahova (Roumanie). In: Actes du XXIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Montpellier, 9–13 Sept 2008Google Scholar
 22. Grecu F, Comănescu L, Toroimac G, Dobre R, Săcrieru R, Mărculeț C (2010a) Slope dynamics precipitation interrelation in the Curvature Subcarpathians (Romania). Revista de geomorfologie 12:45–52Google Scholar
 23. Grecu F, Ghiță C, Sacrieru R (2010b) Relation between tectonics and meandering of river channels in the Romanian Plain Preliminary observation. Revista de geomorfologie 12:97–104Google Scholar
 24. Grecu F, Ghiță C, Albu M, Cîrciumaru E (2011) Geomorphometric analysis on the some riverbeds in the Romanian plain. International Journal of the Physical Sciences 6(30):7055–7064Google Scholar
 25. Grecu F, Zaharia L, Ghiță C, Comănescu L, Cîrciumaru E, Albu-Dinu M (2012) Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard – vulnerabilitate – risc. Editura Universității din București, BucureștiGoogle Scholar
 26. Grecu F, Zaharia L, Ghiță C (2013) Hydrogeomorphological vulnerability in the Romanian Plain. Z Geomorph 57(3):3–28.  https://doi.org/10.1127/0372-8854/2013/S-00141CrossRefGoogle Scholar
 27. Grecu F, Ioana-Toroimac G, Constantin (Oprea) DM (2014) Le critère pluviométrique Angot dans la détermination de la susceptibilité du terrain aux aléas géomorphologiques en Roumanie. In: Actes du XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Dijon, 2–5 July 2014Google Scholar
 28. Grecu F, Eftene (Gherghina) A, Ghiță C et al (2015) The loess micro-depressions within the Romanian Plain. Morphometric and morphodynamic analysis. Revista de geomorfologie 17:5–18Google Scholar
 29. Grecu F, Zaharia L, Ioana-Toroimac G et al (2017) Floods and flash-floods related to river channel dynamics. In: Rădoane M, Vespremeanu-Stroe A (eds) Landform dynamics and evolution in Romania. Springer, Cham, pp 821–844CrossRefGoogle Scholar
 30. Ielenicz M (2007) România. Geografie fizică – climă, ape, vegetatie, soluri, mediu. Editura Universitară, BucureștiGoogle Scholar
 31. Ilinca V (2009) Rockfall hazard assessment. Case study Lotru Valley and Olt Gorge. Revista de geomorfologie 11:101–108Google Scholar
 32. Ioniță I (2000) Geomorfologie aplicată. Editura Universității A. I, Cuza, IașiGoogle Scholar
 33. Ioniță I (2006) Gully development in the Moldavian Plateau of Romania. Catena 68:133–140CrossRefGoogle Scholar
 34. Irimuș A (2006) Hazarde și riscuri asociate proceselor geomorfologice în aria cutelor diapire din Depresiunea Transilvaniei. Editura Cărții de știință, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 35. Josan N, Sabău NC (2004) Hazarde și riscuri naturale și antropice în bazinul Barcăului. Editura Universitătii din Oradea, OradeaGoogle Scholar
 36. Jurchescu M, Grecu F (2015) Modelling the occurrence of gullies at two spatial scales in the Olteţ Drainage Basin (Romania). Nat Hazards 79:1–37.  https://doi.org/10.1007/s11069-015-1981-6CrossRefGoogle Scholar
 37. Manea Ş, Surdeanu V (2012) Landslides hazard assessment in the upper and middle sectors of the Strei Valley. Revista de geomorfologie 14:49–56Google Scholar
 38. Mărgărint MC, Grozavu A, Patriche CV (2013) Assessing the spatial variability of coefficients of landslide predictors in different regions of Romania using logistic regression. Nat Hazards Earth Syst Sci 13:3339–3355.  https://doi.org/10.5194/nhess-13-3339-2013CrossRefGoogle Scholar
 39. Morariu T (1945) Câteva consideraţiuni geomorfologice asupra crovurilor din Banat. Revista geografică II(1–4):37–52Google Scholar
 40. Morariu T, Diaconeasa B, Gîrbacea V (1964) Age of land-slidings in the Transylvanian tableland. Rev Roum Géol 8:149–157Google Scholar
 41. Moțoc M (1984) Participarea proceselor de eroziune și a folosințelor terenului la diferențierea transportului de aluviuni în suspensie pe râurile din Romania. Bul Inf ASAS 13:221–227Google Scholar
 42. Munteanu A, Nedelea A, Milian N (2012) Avalanșele – condiții, tipuri, riscuri. Editura Universitară, BucureștiGoogle Scholar
 43. Niacșu L, Vasiliniuc I, Rusu C (2008) Deplasările de teren. In: Rusu C (ed) Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului. Editura Performantica, Iași, pp 292–295Google Scholar
 44. Parichi M, Stănilă AL (2009) Contribuții la cunoașterea solurilor din padinile situate în Câmpia Burnasului. Ser Geografie (Analele Universității Spiru Haret) 12:115–120Google Scholar
 45. Posea G (2002) Geomorfologia Romaniei. Editura Fundației România de Mâine, BucureștiGoogle Scholar
 46. Rădoane M, Rădoane N (2005) Geomorfologie aplicată. Editura Universității Suceava, SuceavaGoogle Scholar
 47. Rădoane M, Rădoane N, Ichim I et al (1999) Ravenele. Forme, procese, evoluție. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 48. României G (2003) HG 447/2003 – Norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc la alunecări de teren. Section V–Zone de risc natural. Official Monitor 305Google Scholar
 49. Rusu C (ed) (2008) Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului. Editura Performantica, IașiGoogle Scholar
 50. Sandu M, Bălteanu D (eds) (2005) Hazardele naturale din Carpații şi Subcarpații dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Editura Ars Docendi, BucureştiGoogle Scholar
 51. Săndulache C (2010) Hazarde și riscuri naturale în Munții Parâng. Editura Universitară, BucureștiGoogle Scholar
 52. Surdeanu V (1999) Geografia terenurilor degradate. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 53. Voiculescu M (2002) Fenomene geografice de risc în Masivul Făgăraș. Editura Brumar, TimișoaraGoogle Scholar
 54. Zaharia L, Grecu F, Ioana-Toroimac G et al (2011) Sediment transport and river channel dynamics in Romania. Variability and control factors. In: Manning A.J (ed) Sediment transport in aquatic environments. InTech, Rijeka, pp 293–316Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Geomorphology, Pedology and Geomatics, Faculty of GeographyUniversity of BucharestBucharestRomania

Personalised recommendations